De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat doet BIO  BIO = ‘Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden’  Opgericht in 2001, 50% Belgische Staat/50% Belgische Maatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat doet BIO  BIO = ‘Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden’  Opgericht in 2001, 50% Belgische Staat/50% Belgische Maatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Wat doet BIO  BIO = ‘Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden’  Opgericht in 2001, 50% Belgische Staat/50% Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI)  Bijkomende financiering van de staat (totaal 603 miljoen euro toegezegd sinds 2001)  Bedrijfsfinanciering in ontwikkelingslanden via participaties (aandelen) en leningen

2 Wat doet BIO Hoe?Rechtstreeks en via ‘intermediaire fondsen’ (beleggingsfondsen) Waar?LDC, LIC en LMIC (OESO-DAC) Focus op partnerlanden en Centraal-Afrika (10%) Waarin?KMO’s in agro-industrie, farma, ICT, industrie, … Microfinancieringsinstellingen Financiële intermediairs: banken, diensten,... Infrastructuurwerken

3 BIO nv KMOF KMO Infra- structuur Inter- mediaire n OFLMF KMO NBFI’sBanksMFI’s KMO Intermediaire Fondsen EF SFTAF

4 BIO in cijfers  581,5 miljoen euro beschikbare middelen, bijna uitsluitend vanuit de overheid  331 miljoen euro netto verbintenissen  179 miljoen euro uitstaande investeringen (uitbetalingen minus terugbetalingen)  85 lopende projecten, meer dan 140 afgesloten contracten tot nog toe  Verwacht rendement 5%, gerealiseerd rendement tussen 2007 en 2010 van 1,1%  36 personeelsleden in 2010  4 miljoen euro winst in 2010

5  ‘Private sector’ wordt steeds belangrijker in ontwikkelings- samenwerking, steeds meer hulpmiddelen (ODA) naar ‘private sector’  Zeer sterke groei BIO in laatste jaren (zie Grafieken)  Achterliggende visie: ontwikkeling = groei  11.11.11 vindt groei niet genoeg, ook duurzaam, herverdeling en gelijke kansen  2008: Evaluatie DGD signaleerde al problemen in werking  2012: evaluatie door bril 11.11.11 Waarom evaluatie 11.11.11

6

7

8 BIO en de 0,7 Uitgave voor ontwikkeling of belegging ?

9 Waarom evaluatie 11.11.11 Vragen:  Dragen investeringen BIO bij tot duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding?  Realiseert BIO haar missie volgens de opgelegde basisprincipes?  Additionaliteit: financiering moet complementair zijn met de markt  Katalysator: financiering moet bijkomend kapitaal aantrekken  Lokale meerwaarde: lokale bedrijfsleven versterken  ‘good governance’  Duurzame ontwikkeling: ook sociale en ecologische rendabiliteit  Transparantie: transparant, maatschappelijk verantwoord en ethisch ondernemen

10  Focus financieel rendement ten koste van ontwikkelingsrelevantie, kwantiteit > kwaliteit  Evaluatiesysteem projecten zet niet voldoende in op ontwikkeling (GPR) : op basis van een puntensysteem raken projecten met een minimumscore voor ontwikkeling toch gefinancierd wegens aantrekkelijke returns, scores voor financieel rendement geven de doorslag  Efficiëntie van BIO ligt te laag  te weinig LT-planning  Lange pijplijn  Te weinig dossiers per beheerder (in vgl. met Den., Noor.)  Verloning/managementvennootschap  Dit allemaal met enorme groei van middelen  Veel geld niet omgezet  Zonder opbrengsten uit spaarmiddelen (5 miljoen euro in 2010) verlieslatend Bevindingen 11.11.11? (1)

11 Bevindingen 11.11.11 (2)  ‘intermediaire fondsen’:  Nauwelijks controle, geen transparantie,  structureel gebruik van belastingparadijzen: jaarlijks verlies voor ontwikkelingslanden waarin Europese DFI’s investeren = 430 miljoen euro (Eurodad)  BIO neemt te weinig risico: 2 maal Mathëus  Focus op grote, industriële ondernemingen met bewezen groei en rendement  Focus op ‘sterkere’ groeilanden in midden inkomenscategorie

12 Bevindingen 11.11.11? (3)  Ontwikkelingsrelevantie in sectoren als agro-industrie, microfinanciering, commerciële banken, … onvoldoende aangetoond (fitnesscentrum zie foto)  Evaluatiesysteem onvoldoende gericht op ontwikkeling (op jobcreatie)  Jobs?: 35 000 euro per bijkomende job in 2010  Investeringen vaak gepaard met grote sociale en ecologische kosten (asperges en ethanol in Peru, groenten in Senegal, …) (zie foto)  Focus op ‘hernieuwbare energie’, niet altijd ‘schone energie’ (Special Purpose Vehicles)  BIO investeert ook in fossiele brandstoffen

13

14

15 Aanbevelingen 11.11.11? (1) 11.1111 vraagt de Belgische overheid:  Hervorming van BIO: uitvoeringsbesluiten bij wet-BIO  Herziening van verwacht rendement  Enkel ontwikkelingsrendement als maatstaf  Structurele samenwerking met andere actoren van Belgische OS (BTC, DGD, …) om lokale verankering te verzekeren  ‘Financiële intermediairs’ enkel indien controle en transparantie zijn verzekerd  Geen belastingparadijzen  Focus op ‘missing middle’  Coherent investeringsbeleid voor ‘schone energie’, geen investeringen in fossiele brandstoffen

16 Aanbevelingen 11.11.11? (2) 11.1111 vraagt BIO:  Focus op financiering in lokale valuta en expertisefonds voor plaatselijke capaciteitsopbouw  Aanpassing evaluatie-instrument zodat kwaliteit en ontwikkelingsrelevantie primeren  Efficiënt beheer  ‘Good governance’: relatie management/beheer, verloning management, niet-productief spaargeld, …  Transparantie

17 Meer info?  Lees 11.Dossier « Ondernemen tegen armoede? De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden onder de loep? »


Download ppt "Wat doet BIO  BIO = ‘Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden’  Opgericht in 2001, 50% Belgische Staat/50% Belgische Maatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google