De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stel je vraag ! 114-10-2015 Regelavond op 14 oktober 2015 Organisatie: Regel en Handicap Commissie GC Brunssummerheide.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stel je vraag ! 114-10-2015 Regelavond op 14 oktober 2015 Organisatie: Regel en Handicap Commissie GC Brunssummerheide."— Transcript van de presentatie:

1 Stel je vraag ! 114-10-2015 Regelavond op 14 oktober 2015 Organisatie: Regel en Handicap Commissie GC Brunssummerheide

2 Via de website hebben wij u gevraagd om uw regel bevindingen op de golfbaan, door middel van vragen, aan ons te vertellen. Wij hebben hiervoor enkele voorbeelden gegeven, zoals: waterhindernissen (zowel gele als rode) en hoe deze te ontwijken Vaste obstakels Losse obstakels Out Of Bounds Nearest Point of wat u denkt dat misschien van belang kan zijn. Stel je vraag !214-10-2015

3 De vragen, die via de mail zijn binnen gekomen, hebben betrekking op de volgende punten en onderwerpen: Wat te doen bij waterhindernis op Geel-9? Zijn “losse natuurlijke voorwerpen” die vast zitten niet meer “los”? Kale plekken door de baan welke vastzitten aan een pad. Wat te doen met gekleurde palen bij GC Brunssummerheide? Stel je vraag !314-10-2015

4 De vragen, die via de mail zijn binnen gekomen, hebben betrekking op de volgende punten en onderwerpen: Is het spelen van een dropping zone verplicht? Putten, wat wel mag en wat niet? Wat te doen met gedenkplekken door de baan? Stel je vraag !414-10-2015

5 Onderwerp 1: WATERHINDERNIS (Regel 26) Wat is een waterhindernis? Definitie Elke zee, elk meer, elke vijver, rivier, sloot, afwateringssloot of ander open waterbedding (of er water in staat of niet), of alles van soortgelijke aard op de baan, is een waterhindernis. Deze wordt aangeduid met gele paaltjes. Stel je vraag !514-10-2015

6 Onderwerp 1: LATERALE WATERHINDERNIS (Regel 26) Wat is een Laterale waterhindernis? Definitie Dit is een waterhindernis of een deel daarvan, zo gelegen dat het niet mogelijk is, of door de Commissie als onmogelijk wordt geacht, om een bal te droppen achter de waterhindernis volgens Regel 26-1. Deze wordt aangeduid met rode paaltjes. Stel je vraag !614-10-2015

7 Dan komen we nu bij een vraag welke gesteld is via de mail. Geel 9: De grote waterhindernis. U slaat uw bal in het water. Waar dropt u? Stel je vraag !714-10-2015

8 U slaat uw bal met een sierlijke boog in de waterhindernis. Waar mag u droppen. Denk hierbij aan Regel 26-1a/b Stel je vraag !814-10-2015

9 Hier 4 mogelijkheden om te droppen. Hoeveel mogelijkheden zijn juist? Stel je vraag !914-10-2015 3 1 2 4

10 Het juiste antwoord is 2 mogelijkheden. Namelijk 2 (Ongeacht afstand) en 4 (plaats waar de oorspronkelijke bal was geslagen). Alle andere aangegeven mogelijkheden mogen niet. Dus bij waterhindernissen 2 mogelijkheden Stel je vraag !1014-10-2015 2 4

11 Nu dezelfde situatie maar dan voor Laterale Waterhindernissen. Stel je vraag !1114-10-2015

12 U slaat uw bal met een sierlijke boog in de waterhindernis. Waar mag u droppen. Denk hierbij aan Regel 26-1a/b/c Stel je vraag !1214-10-2015

13 Hier 4 mogelijkheden. Bij laterale waterhindernissen 4 mogelijkheden Stel je vraag !1314-10-2015 3 1 2 4

14 Een andere gestelde vraag die betrekking heeft op “Waterhindernissen” is een dropping zone. Op rood 8 is een dropping zone gemaakt. De vraag die wij hierover gekregen hebben: Is het verplicht om van de dropping zone te spelen als je je bal in het water hebt geslagen? De dropping zone is daar neergelegd als mogelijkheid 5 bij een “Laterale Waterhindernis”. Men MAG van deze mogelijkheid gebruik maken als men dat wil, net zo goed als de andere 4 mogelijkheden kunnen worden gebruikt om verder te kunnen spelen. Het antwoord is dus: Nee, niet verplicht Stel je vraag !1414-10-2015

15 Onderwerp 2: OBSTAKELS Wat is een Obstakel? Definitie Een “obstakel” is alles wat kunstmatig is, met inbegrip van de kunstmatige bedekking en randen van wegen en paden en gefabriceerd ijs, behalve: a.voorwerpen die buiten de baan markeren, zoals muren, hekken, palen en omheiningen b.elk deel van een vast kunstmatig voorwerp dat buiten de baan is c.elk object dat door de Commissie tot een integraal onderdeel van de baan is verklaard. Een obstakel is een los obstakel als het kan worden verplaatst zonder buitensporige moeite, zonder het spel onnodig op te houden en zonder schade te veroorzaken. Anders is het een vast obstakel. Noot: De Commissie kan een Plaatselijke Regel maken die een los obstakel tot een vast obstakel verklaart. (even onthouden) Stel je vraag !1514-10-2015

16 Onderwerp 2: Dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (Nearest Point of Relief) Wat is het Nearest Point of Relief? Definitie Het “dichtstbijzijnde punt zonder belemmering” is het referentiepunt voor het zonder straf ontwijken van de belemmering door een vast obstakel (Regel 24-2), een abnormale terreinomstandigheid (Regel 25- 1) of een verkeerde green (Regel 25-3). Het is het dichtst bij de bal gelegen punt op de baan: (i)niet dichter bij de hole, en (ii)waar, indien de bal daar zou liggen, de belemmering die de speler wil ontwijken niet meer bestaat voor de slag zoals de speler die op de oorspronkelijke plaats, zonder de belemmering, zou hebben gedaan. Noot: De speler behoort het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering nauwkeurig vast te stellen door de adresseerpositie, speelrichting en swing te simuleren met de stok die hij gebruikt zou hebben voor zijn volgende slag indien er geen belemmering was geweest Stel je vraag !1614-10-2015

17 Onderwerp 2: OBSTAKELS Wanneer mag je een “Vast Obstakel” ontwijken? Een vast obstakel mag een speler ontwijken (behalve in een waterhindernis of laterale waterhindernis) voor de ligging van de bal of de ruimte voor zijn stand of zijn voorgenomen swing. Echter, als een “Vast Obstakel” in de weg ligt voor wat betreft de speelrichting, dan mag men dit niet ontwijken!! Stel je vraag !1714-10-2015

18 Onderwerp 2: OBSTAKELS Er is een vraag binnen gekomen, waarin wordt opgemerkt wat te doen met plaatsen waar iemand wordt herdacht? Aangezien er niets via een local rule is bepaald aangaande dergelijke plaatsen (te denken valt aan de situatie links van de green van Geel-8), kun je deze plaats alleen maar aanmerken als een “Vast obstakel” en dat dan ontwijken volgens Regel 24-2b. Bij alle andere plaatsen is de situatie spelen zoals de bal ligt of ontwijken met een strafslag. Stel je vraag !1814-10-2015

19 Onderwerp 2: OBSTAKELS Hoe mag je een “Vast Obstakel” ontwijken? 1.Neem de stok die je zou gebruiken als het obstakel er niet zou zijn geweest. (Bijvoorbeeld een ijzer-9) 2.Simuleer met deze stok de slag om de dichtstbijzijnde plek te bepalen waarbij je met ligging, stand en voorgenomen swing geen last meer hebt van het obstakel. Het punt waar je club op de grond rust is het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. 3.Markeer dat punt met een tee en meet daarvandaan een stoklengte (club keuze vrij) af niet dichter bij de hole. Binnen het afgemeten gebied mag je de bal droppen. 4.De bal mag niet dichter bij de hole terechtkomen of meer dan twee stoklengten verrollen vanaf het punt waar de bal eerst de grond raakt. Als dit wel gebeurt, moet je de bal opnieuw droppen. Verrolt hij dan weer dichterbij de hole of meer dan twee stoklengten dan moet je de bal plaatsen op de plek waar de bal bij de tweede drop de grond raakt. Stel je vraag !1914-10-2015

20 Onderwerp 2: OBSTAKELS Naast de green van Blauw-5 liggen nogal wat kale plekken, welke verbonden zijn met het daar lopende pad. Het is echter geen pad. Aangezien er niets via een local rule is bepaald aangaande dergelijke plaatsen, kun je deze plaats niet aanmerken als een “Vast obstakel” en dat er dan gespeeld moet worden zoals de bal ligt. Echter indien de regels geen oplossing bieden voor een geschilpunt, behoort de beslissing naar billijkheid te worden genomen. Regel 1-4 Stel je vraag !2014-10-2015

21 Wat te doen met gekleurde palen bij GC Brunssummerheide? Zoals u weet staan er op de baan bij GC Brunssummerheide verschillende gekleurde paaltjes. Rode, Gele en Blauwe paaltjes. Ook staan er afstandspaaltjes die 150 en 100 meter aangeven. Volgens de golf-regels zijn dit allemaal “Losse obstakels”. Echter NIET bij GC Brunssummerheide. Bij ons zijn het, middels een aankondiging op de score-card, “Vaste Obstakels” en deze mogen dus NIET worden verwijderd. Wel mag u hier, indien u last heeft van deze paaltjes volgens Regel 24-2a, ze ontwijken volgens Regel 24-2b. Stel je vraag !2114-10-2015

22 Onderwerp 4: OUT OF BOUNDS Wat is Out of Bounds? “Buiten de baan” of Out of Bounds, is buiten de grenzen van de baan of elk deel van de baan dat als zodanig is gemarkeerd door de Commissie. Voorwerpen die “Buiten de baan” markeren, zoals muren, omheiningen, palen of hekken, zijn GEEN obstakels en moeten als vast worden beschouwd. Weghalen mag dus niet en ontwijken volgens Regel 24 is NIET toegestaan. Stel je vraag !2214-10-2015

23 Onderwerp 5: Losse natuurlijke voorwerpen Wat is een “Los natuurlijk voorwerp”? Definitie Een “Los natuurlijk voorwerp” is een voorwerp uit de natuur, waaronder: Stenen, twijgen, takken, bladeren e.d. Uitwerpselen Wormen, insecten e.d. en de door die dieren gemaakte hoopjes Mits deze voorwerpen NIET: Vastzitten of groeien Stevig zijn ingebed Aan de bal kleven Dauw en rijp zijn geen Losse natuurlijke voorwerpen Stel je vraag !2314-10-2015

24 Onderwerp 5: Losse natuurlijke voorwerpen Mag een, voor de bal, ingetrapte dennenappel, worden verwijderd? Volgens de definitie, mag een “Los natuurlijk voorwerp” wat stevig is ingebed NIET worden verwijderd. Indien de dennenappel is ingetrapt, maar het kost weinig moeite om deze te verwijderen, dan mag men deze verwijderen. Heeft men echter nog al wat nodig, zoals bijvoorbeeld een pitchfork, om de dennenappel te verwijderen, dan mag men deze NIET verwijderen. De dennenappel is dan stevig ingebed. Stel je vraag !2414-10-2015

25 Vraag: U speelt een rondje golf. U (speler) en uw medespeler hebben de bal op green geslagen en het is uw beurt om te spelen. Uw medespeler heeft zijn bal niet volgens de regels opgenomen. U put en raakt de bal van uw medespeler. Wat is hiervan de consequentie? Regel 19-5a: In een strokeplay- of stablefordwedstrijd volgt geen straf, tenzij beide ballen op de green liggen voordat de slag werd gedaan. In welk geval de speler 2 strafslagen krijgt. Ligt de bal van uw medespeler op de green en u speelt uw bal van buiten de green en deze raakt daarbij de bal van uw medespeler, dan volgt er geen straf. In beide gevallen dient de bal van uw medespeler te worden teruggeplaatst. Stel je vraag !2514-10-2015

26 Stel je vraag ! 2614-10-2015 Regelavond op 14 oktober 2015 Organisatie: Regel en Handicap Commissie GC Brunssummerheide

27 Vraag 1: U speelt mee in een wedstrijd. Op de 6 e hole ontdekt uw medespeler dat u 15 golfclubs in uw golftas heeft zitten. Voor dit teveel aan clubs in de tas krijgt U voor iedere hole waarop u met teveel stokken heeft gespeeld 2 strafslagen. Is dit: “Goed” of “Fout” Stel je vraag !2714-10-2015

28 Vraag 1: U speelt mee in een wedstrijd. Op de 6 e hole ontdekt uw medespeler dat u 15 golfclubs in uw golftas heeft zitten. Voor dit teveel aan clubs in de tas krijgt U voor iedere hole waarop u met teveel stokken heeft gespeeld 2 strafslagen. Het antwoord is: Het goede antwoord is “Fout”. Regel 4-4a De straf is maximaal 4 strafslagen (2 strafslagen voor elke hole waarop er gespeeld is met een teveel aan clubs, met een maximum van 2 holes) Stel je vraag !2814-10-2015

29 Vraag 2: Mag u uw bal op positie 3 droppen? Wat denkt u? “Ja” of “Nee” Stel je vraag !2914-10-2015

30 Vraag 2: Mag u uw bal op positie 3 droppen? Wat denkt u? “Ja” of “Nee” Het goede antwoord is “Nee” Regel 26-1b Stel je vraag !3014-10-2015

31 Uitleg bij Vraag 2: Uw hebt uw bal in een “Waterhindernis” geslagen. Volgens Regel 26-1a mag u deze hindernis ontwijken door een bal te droppen zo dicht mogelijk bij de plaats waar u uw oorspronkelijke bal heeft geslagen (positie 1) Of Volgens Regel 26-1b: Droppen achter de waterhindernis waarbij u het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt. (positie 2) Stel je vraag !3114-10-2015 Alleen optie 1 en 2 zijn goed

32 Vraag 3: Op het plaatje staan 3 mogelijkheden om te droppen. Vraag: U mag op alle 3 mogelijkheden droppen. Is dit “Goed” of “Fout” Stel je vraag !3214-10-2015

33 Vraag 3: U mag maar op 2 plaatsen droppen, namelijk 1 en 3 Als u het eens was met de vraag, dan moet ik u teleurstellen. Het goede antwoord is “Fout” Regel 26-1c Optie 2 is niet op de goede plaats. Als je namelijk gaat cirkelen, met de vlag als middelpunt, dan bereik je nooit de overkant Stel je vraag !3314-10-2015

34 Vraag 4: U speelt een matchplay wedstrijd. Op de 8 e hole Blauw vraagt u uw tegenstander hoelang de hole is. Uw tegenstander zegt: “U mag dit niet vragen”. Heeft hij gelijk? “Ja” of “Nee” Stel je vraag !3414-10-2015

35 Vraag 4: U speelt een matchplay wedstrijd. Op de 8 e hole Blauw vraagt u uw tegenstander hoelang de hole is. Uw tegenstander zegt: “U mag dit niet vragen”. Heeft hij gelijk? Het goede antwoord is “Nee”. Definitie “Advies” Inlichtingen over de Regels, afstand of over iets dat voor iedereen waarneembaar is, zoals de plaats van hindernissen of de plaats van de vlaggenstok op de green, vallen niet onder het begrip advies Stel je vraag !3514-10-2015

36 Vraag 5: U wilt het hek ontwijken volgens Regel 24-2b. Mag u straffeloos OOB ontwijken? “Ja” of “Nee” Stel je vraag !3614-10-2015 Het hek markeert Out of Bounds.

37 Vraag 5: U wilt het hek ontwijken volgens Regel 24-2b. Mag u straffeloos OOB ontwijken? “Ja” of “Nee” Het antwoord is “Nee”. Definitie Out Of Bounds Stel je vraag !3714-10-2015 Het hek markeert Out of Bounds.

38 Vraag 6: U bal ligt in de bunker vlak bij een kastanje, dan mag je de kastanje weghalen. “Goed” of “Fout” Stel je vraag !3814-10-2015

39 Vraag 6: U ligt in de bunker vlak bij een kastanje, dan mag je de kastanje weghalen. “Goed” of “Fout” Het antwoord is “Fout”. Regel 23-1: Indien de bal in een hindernis ligt, mag de speler geen enkel “Los natuurlijk voorwerp” aanraken of bewegen dat in dezelfde hindernis ligt of daaraan raakt. Zie ook Regel 13-4c Stel je vraag !3914-10-2015

40 Vraag 7: Tijdens het zoeken trap je per ongeluk tegen je bal aan die in hoog gras ligt. Deze verrolt een klein stukje. Moet je 1 strafslag tellen, bal terugplaatsen en dan verder spelen? “Ja” of “Nee” Stel je vraag !4014-10-2015

41 Vraag 7: Tijdens het zoeken trap je per ongeluk tegen je bal aan die in hoog gras ligt. Deze verrolt een klein stukje. Moet je 1 strafslag tellen, bal terugplaatsen en dan verder spelen? “Ja” of “Nee” Het antwoord is “Ja” Regel 18-2a: Indien een speler bij het zoeken de bal beweegt, dan krijgt de speler 1 strafslag en de bal moet worden teruggeplaatst. Stel je vraag !4114-10-2015

42 Vraag 8: U putt uw bal richting hole. Nadat u hebt geslagen ziet u dat er nog een blaadje in de lijn van uw bal ligt. U haast u om dit blaadje weg te pakken. U bent net op tijd en pakt het blaadje op. Mag dit? “Ja” of “Nee” Stel je vraag !4214-10-2015

43 Vraag 8: U put uw bal richting hole. Nadat u hebt geslagen ziet u dat er nog een blaadje in de lijn van uw bal ligt. U haast u om dit blaadje weg te pakken. U bent net op tijd en pakt het blaadje op. Mag dit? “Ja” of “Nee” Het antwoord is “Nee” Regel 23-1: Wanneer een bal in beweging is, mag een “Los natuurlijk voorwerp” dat de beweging van de bal zou kunnen beïnvloeden, NIET worden weggenomen. Straf 2 slagen. Stel je vraag !4314-10-2015


Download ppt "Stel je vraag ! 114-10-2015 Regelavond op 14 oktober 2015 Organisatie: Regel en Handicap Commissie GC Brunssummerheide."

Verwante presentaties


Ads door Google