De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uniform ontwerpen Kennisdag AWV, 22 maart 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uniform ontwerpen Kennisdag AWV, 22 maart 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Uniform ontwerpen Kennisdag AWV, 22 maart 2016
ir. Margo Briessinck

2 Baanlichaam wegontwerp = keuze van de materialen
+ bepaling dikte van de lagen

3 Functie verharding contact met verkeer draagvermogen
langsvlakheid = rijcomfort stroefheid rolgeluid rolweerstand draagvermogen krachten spreiden

4 Functie fundering stabiel draagvlak voor de verharding draagvermogen
krachten spreiden

5 Functie onderfundering
belasting overdragen naar ondergrond werfverkeer mogelijk maken fundering beschermen (opstijgend water, fijne deeltjes) draineren bescherming tegen vorstfront

6 Dimensioneren... theoretisch
structuur laagdiktes materiaalkenmerken belasting standaard wiellast, bandendruk temperatuursgradiënt berekening spanningen en rekken meestal lineair-elastische modellen vergelijken met toelaatbare waarden herhaalde belastingen vermoeiingswetten

7 Mogelijke structuren 1 000 000 dikte steenslagfundering in cm
dikte asfaltverharding in cm

8 Dimensioneren... praktisch
ontwerplevensduur verkeersbelasting geometrie van de weg aantal standaardassen bouwklasse standaardstructuur

9 ontwerplevensduur (L)
verharding ontwerplevensduur (L) bitumineuze verharding 20 jaar bitumineuze verharding met AVS-onderlagen 30 jaar betonverharding bestrating 15 jaar ontwerplevensduur ≠ onderhoudsvrije periode

10 Verkeersbelasting V0-24 (AADT) = jaargemiddelde verkeer per richting
VVwd = percentage vrachtverkeer i = jaarlijkse aangroei van het verkeer in % NVV = aantal vrachtwagens over de volledige ontwerplevensduur correctiefactoren Ci voor rijstrookbreedte (versporing) aantal rijstroken snelheid (asfalt) breedbanden

11 Richtwaarden wegcategorie snelheid VVwd i % breedbanden hoofdwegen
90 km/h 25 % 2,0 % 60 % primaire wegen 70 km/h 20 % 1,5 % 40 % secundaire wegen 15 % 1,0 % lokale wegen 50 km/h 10 % 0,5 %

12 Standaardas van 100 kN (ESAL)
wegcategorie Nas hoofdwegen 4,0 primaire wegen 3,5 secundaire wegen 3,0 lokale wegen 2,5 SPEC = 0,2597

13 Bouwklasse # ESAL x 106 bouwklasse < 128 B1 < 4 B6 < 64 B2
< 2 B7 < 32 B3 < 1 B8 < 16 B4 < 0.50 B9 < 8 B5 < 0.25 B10 vrijliggende fietspaden  BF

14 Asfaltverharding Steenslagfundering
B10 B9 B8 B7 B6 B5

15 Standaardstructuur

16 Berekening bouwklasse via www.wegenenverkeer.be

17 Dikte onderfundering Dstandaardstructuur Dvorstvrij = Dvorstindringing Donderfundering Donderfundering = Dvorstvrij - Dstandaardstructuur én ≥ 20 cm

18 Diepte vorstindringing
60 cm 80 cm 70 cm

19 Dienstorder MOW/AWV/2010/2 Dienstorder MOW/AWV/2013/17
Verhardingen Funderingen asfalt asfalt met AVS-onderlagen platenbeton doorgaand gewapend beton bestratingen steenslagfundering behandelde steenslagfundering gestabiliseerde steenslagfundering schraal beton schraal asfalt

20 Keuze verharding Hoofdwegen en primaire wegen
in functie van het verkeer B1/B2: DGB B3-B5: asfalt met AVS-onderlagen alle rijstroken, incl. vluchtstrook, in hetzelfde materiaal zie dienstorder MOW/AWV/2010/10

21 Keuze verharding Secundaire wegen
rijbaan / rijstroken binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom parkeerstrook fietspad aanliggend vrijliggend voetpad

22 Keuze verharding Secundaire wegen
asfalt platenbeton bestrating rijbaan binnen bebouwde kom (1) buiten bebouwde kom parkeerstrook / parking (2) (3) fietspad aanliggend zelfde verharding als de rijbaan vrijliggend voetpad (4) (1) ev. uitzondering: (tram)busbanen (2) enkel voor personenwagens (3) ev. waterdoorlatend (4) gietasfalt

23 Keuze bitumineuze toplagen (dienstorder MOW/AWV/2011/1)
wegcategorie B1-B2 B3 B4-B5 B6-B10 BF hoofdwegen primaire wegen 4 / 5 cm SMA-C 3 cm SMA-D - secundaire wegen lokale wegen buiten beko: AB-4C AB-4D GA binnen beko: 4 cm APT-C 3 cm APT-D

24 Asfalt voor geluidsarme toplagen (dienstorder MOW/AWV/2015/4)
AGT-mengsels volgens SB250 versie 3.1 vermindert het rolgeluid enkel nuttig vanaf snelheidsregime 70 km/h combinatie van: stille toplaag 70 mm APO-B

25 Keuze onderlagen (dienstorder MOW/AWV/2011/1)
AVS-B: enkel voor hoofdwegen en primaire wegen van bouwklasse B1-B3 APO-A of APO-B vb. 10 cm onderlaag: type onderlaag profileerlaag APO-A 60 mm 70 mm 80 mm 60 tot 80 mm (rekenwaarde: 70 mm) APO-B 40 mm 50 mm 40 tot 60 mm (rekenwaarde: 50 mm) 4 cm APO-B 4 cm APO-B 5 cm APO-B 6 cm APO-A 6 cm APO-B 5 cm APO-B

26 Steenslagfunderingen
mengsel van zand, steenslag en ev. toevoegsel geen types combineren ! teerhoudend asfaltgranulaatcement- fundering = type IA of IIA met TAG  minstens 1500 m³ TAG toevoegsel kaliber 6,3..20/31,5 kaliber ,5/63 kaliber 0/40 kaliber 0/20 geen niet-continu type I type II cement - type IA type IIA CaCl2 type IB type IIB continu

27 Andere funderingen stabiliseren bestaande verharding met cement ≠ stabiliseren in situ schraal beton walsbeton berijdbaar Dwb = 0,75 × Dsb zand-cement lage belastingen schraal asfalt snelheid = ca. 1 à 2 cm / jaar

28 Keuze fundering verharding fundering B1-B5 B6-B10 BF asfalt
steenslag type IA schraal asfalt steenslag type I platenbeton schraal beton DGB walsbeton n.v.t. bestrating zand-cement waterdoorlatende bestrating drainerend schraal beton drainerende steenslag ( )

29 eerste keuze Keuze onderfundering type I type II type III
onderfundering van zand grofkorrelig onderfundering gestabiliseerde grond (draineer)zand ev. 10 cm afwerklaag mengsel van zand en steenslag 0/40 één of meerdere lagen mengsel van zand en steenslag 0/56 behandelen grond met cement, kalk, ... voorstudie ! eerste keuze speciaal geval: wortelruimte bomenzand bomengranulaat

30 Onderfundering “wortelruimte”
bomenzand fractie 400 µm lichte belastingen bomengranulaat zwaardere belastingen toepassing: (vrijliggende) fietspaden verharding naast bomen

31 Advies wegenbouwkunde
dienstorder MOW/AWV/2009/20 ISO-formulier F-TAW-PP02-12 “Advies wegstructuren” aanvraag sturen naar:

32 Uitsmijter... vrijliggende fietspaden
9 cm asfalt 20 cm steenslag 16 cm beton 12 cm schraal beton 8 cm betonstraatstenen 3 cm straatlaag 20 cm steenslag 20 eur/m² 35 eur/m² 30 eur/m²

33 Vragen...


Download ppt "Uniform ontwerpen Kennisdag AWV, 22 maart 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google