De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uniform ontwerpen Kennisdag AWV, 22 maart 2016 ir. Margo Briessinck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uniform ontwerpen Kennisdag AWV, 22 maart 2016 ir. Margo Briessinck."— Transcript van de presentatie:

1 Uniform ontwerpen Kennisdag AWV, 22 maart 2016 ir. Margo Briessinck

2 Baanlichaam wegontwerp = keuze van de materialen + bepaling dikte van de lagen

3 Functie verharding contact met verkeer langsvlakheid = rijcomfort stroefheid rolgeluid rolweerstand draagvermogen krachten spreiden

4 Functie fundering stabiel draagvlak voor de verharding draagvermogen krachten spreiden

5 Functie onderfundering belasting overdragen naar ondergrond werfverkeer mogelijk maken fundering beschermen (opstijgend water, fijne deeltjes) draineren bescherming tegen vorstfront

6 Dimensioneren... theoretisch structuur laagdiktes materiaalkenmerken belasting standaard wiellast, bandendruk temperatuursgradiënt berekening spanningen en rekken meestal lineair-elastische modellen vergelijken met toelaatbare waarden herhaalde belastingen vermoeiingswetten

7 Mogelijke structuren dikte asfaltverharding in cm dikte steenslagfundering in cm 1 000 000

8 Dimensioneren... praktisch ontwerplevensduur verkeersbelasting geometrie van de weg aantal standaardassen standaardstructuur bouwklasse

9 Ontwerplevensduur verhardingontwerplevensduur (L) bitumineuze verharding20 jaar bitumineuze verharding met AVS-onderlagen30 jaar betonverharding30 jaar bestrating15 jaar ontwerplevensduur ≠ onderhoudsvrije periode

10 Verkeersbelasting V 0-24 (AADT) = jaargemiddelde verkeer per richting VV wd = percentage vrachtverkeer i = jaarlijkse aangroei van het verkeer in % N VV = aantal vrachtwagens over de volledige ontwerplevensduur correctiefactoren C i voor rijstrookbreedte (versporing) aantal rijstroken snelheid (asfalt) breedbanden

11 Richtwaarden wegcategoriesnelheidVV wd i % breedbanden hoofdwegen90 km/h25 %2,0 %60 % primaire wegen70 km/h20 %1,5 %40 % secundaire wegen70 km/h15 %1,0 %20 % lokale wegen50 km/h10 %0,5 %10 %

12 Standaardas van 100 kN (ESAL) 100 kN wegcategorieN as hoofdwegen4,0 primaire wegen3,5 secundaire wegen3,0 lokale wegen2,5 SPEC = 0,2597

13 Bouwklasse # ESAL x 10 6 bouwklasse# ESAL x 10 6 bouwklasse < 128B1< 4B6 < 64B2< 2B7 < 32B3< 1B8 < 16B4< 0.50B9 < 8B5< 0.25B10 vrijliggende fietspaden  BF

14 Asfaltverharding Steenslagfundering B10 B9 B8 B7 B6 B5

15 Standaardstructuur

16 Berekening bouwklasse via www.wegenenverkeer.be

17 Dikte onderfundering D vorstvrij = D vorstindringing D onderfundering D standaardstructuur D onderfundering = D vorstvrij - D standaardstructuur én≥ 20 cm

18 Diepte vorstindringing 80 cm 70 cm 60 cm

19 Dienstorder MOW/AWV/2010/2 Dienstorder MOW/AWV/2013/17 Verhardingen asfalt asfalt met AVS-onderlagen platenbeton doorgaand gewapend beton bestratingen Funderingen steenslagfundering behandelde steenslagfundering gestabiliseerde steenslagfundering schraal beton schraal asfalt

20 Keuze verharding Hoofdwegen en primaire wegen in functie van het verkeer B1/B2: DGB B3-B5: asfalt met AVS-onderlagen alle rijstroken, incl. vluchtstrook, in hetzelfde materiaal zie dienstorder MOW/AWV/2010/10

21 Keuze verharding Secundaire wegen rijbaan / rijstroken binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom parkeerstrook fietspad aanliggend vrijliggend voetpad

22 Keuze verharding Secundaire wegen asfaltplatenbetonbestrating rijbaan binnen bebouwde kom  (1)  buiten bebouwde kom  parkeerstrook / parking (2) (3) fietspad aanliggendzelfde verharding als de rijbaan vrijliggend  voetpad (4)  (1)ev. uitzondering: (tram)busbanen (2)enkel voor personenwagens (3)ev. waterdoorlatend (4)gietasfalt

23 Keuze bitumineuze toplagen (dienstorder MOW/AWV/2011/1) wegcategorieB1-B2B3B4-B5B6-B10BF hoofdwegen primaire wegen 4 / 5 cm SMA-C 3 cm SMA-D - secundaire wegen lokale wegen - buiten beko: 4 / 5 cm SMA-C 3 cm SMA-D AB-4C AB-4D AB-4C AB-4D GA - binnen beko: 4 cm APT-C 3 cm APT-D

24 Asfalt voor geluidsarme toplagen (dienstorder MOW/AWV/2015/4) AGT-mengsels volgens SB250 versie 3.1 vermindert het rolgeluid enkel nuttig vanaf snelheidsregime 70 km/h combinatie van: stille toplaag APO-B 70 mm

25 Keuze onderlagen (dienstorder MOW/AWV/2011/1) AVS-B: enkel voor hoofdwegen en primaire wegen van bouwklasse B1-B3 APO-A of APO-B vb. 10 cm onderlaag: typeonderlaagprofileerlaag APO-A60 mm 70 mm 80 mm 60 tot 80 mm (rekenwaarde: 70 mm) APO-B40 mm 50 mm 60 mm 40 tot 60 mm (rekenwaarde: 50 mm) 4 cm APO-B 6 cm APO-A 4 cm APO-B 6 cm APO-B 5 cm APO-B

26 Steenslagfunderingen mengsel van zand, steenslag en ev. toevoegsel geen types combineren ! teerhoudend asfaltgranulaatcement- fundering = type IA of IIA met TAG  minstens 1500 m³ TAG toevoegselkaliber 6,3..20/31,5 kaliber 20..31,5/63 kaliber 0/40kaliber 0/20 geenniet-continutype Itype II cement-type IAtype IIA CaCl 2 -type IBtype IIB continu

27 Andere funderingen stabiliseren bestaande verharding met cement ≠ stabiliseren in situ schraal beton walsbeton berijdbaar D wb = 0,75 × D sb zand-cement lage belastingen schraal asfalt berijdbaar snelheid = ca. 1 à 2 cm / jaar

28 Keuze fundering verhardingfundering B1-B5B6-B10BF asfaltsteenslag type IA schraal asfalt steenslag type I schraal asfalt steenslag type I platenbetonschraal beton DGBschraal beton walsbeton n.v.t. bestratingschraal betonsteenslag type Izand-cement waterdoorlatende bestrating drainerend schraal beton drainerende steenslag (3-7.1.2.15)

29 Keuze onderfundering type Itype IItype III onderfundering van zandgrofkorrelig onderfunderinggestabiliseerde grond (draineer)zand ev. 10 cm afwerklaag mengsel van zand en steenslag 0/40 één of meerdere lagen mengsel van zand en steenslag 0/56 behandelen grond met cement, kalk,... voorstudie ! eerste keuze speciaal geval: wortelruimte bomenzand bomengranulaat

30 Onderfundering “wortelruimte” bomenzand fractie 400 µm lichte belastingen bomengranulaat zwaardere belastingen toepassing: (vrijliggende) fietspaden verharding naast bomen

31 Advies wegenbouwkunde dienstorder MOW/AWV/2009/20 ISO-formulier F-TAW-PP02-12 “Advies wegstructuren” aanvraag sturen naar: wegenbouwkunde@vlaanderen.be

32 Uitsmijter... vrijliggende fietspaden 9 cm asfalt 20 cm steenslag 16 cm beton 12 cm schraal beton 8 cm betonstraatstenen 3 cm straatlaag 20 cm steenslag 20 eur/m²35 eur/m²30 eur/m²

33 Vragen...


Download ppt "Uniform ontwerpen Kennisdag AWV, 22 maart 2016 ir. Margo Briessinck."

Verwante presentaties


Ads door Google