De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 september 2014, 2de kennisdag

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 september 2014, 2de kennisdag"— Transcript van de presentatie:

1 25 september 2014, 2de kennisdag
Jur. Gert De Wilde adjunct van de directeur afdeling Expertise Verkeer & Telematica Basis werfsignalisatie

2 Werfsignalisatie MB 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Standaardbestek 250 versie 3,1. hoofdstuk X. 4 “signalisatie van werken” Regels van Verkeersreglement en Reglement van wegbeheerder blijven van toepassing. (vb. kleur markeringen, afmetingen borden, plaatsingsvoorwaarden) vcbcvbcvbvcb

3 M.B. 7 mei 1999 6 categorieën van werken vcbcvbcvbvcb

4 M.B. 7 mei 1999 1ste categorie: autosnelwegen + wegen > 90 km/u
2de categorie: wegen >50 km/u - ≤ 90 km/u 3de categorie: wegen ≤ 50 km/u 4de categorie: buiten rijbaan maar gevaar voor voetgangers, fietsers, bestuurders tweewielige bromfietsen 5de categorie: overdag 6de categorie: mobiele werken of kortstondige hinder Dit zijn hoofdcategorieën: Maar binnen die hoofdcategorieën kan je dus door combinatie subcategorieën krijgen: 6de categorie, subcatogorie 1: op autosnelwegen en wegen >90km/h 5de categorie, subcategorie 1: op autosnelwegen en wegen >90 km/h, subcategorie 2: op niet-autosnelwegen km/h enz.. vcbcvbcvbvcb

5 M.B. 7 mei 1999: Uitvoerige tekstuele beschrijving welke verkeersborden op welke plaats dienen aangebracht te worden dit volgens categorie van werken Typefiguren van bakens vcbcvbcvbvcb

6 Werfsignalisatieschema’s
Schematische weergave van in M.B. 7 mei 1999 tekstuele voorschriften en in SB 250 versie 2.2. voorziene aanvullingen Worden thans herwerkt en aangevuld. vcbcvbcvbvcb

7 Categorieën werfsignalisatie: aandachtspunten
Bij verschillende snelheidsregimes op weg: hoogste telt teneinde categorie te kennen. Aanwezigheid fietspad is niet noodzakelijk 4de categorie De verkeerstekens worden overeenkomstig de bepalingen van artikel van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, weggenomen zodra het werk beëindigd is. Dit geldt eveneens voor het signalisatiemateriaal en voor de borden waarop in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam staat van de verantwoordelijke voor de signalisatie en diens telefoonnummer.    Buiten de werkuren, ondermeer 's avonds evenals gedurende de weekends en telkens als het werk voor een bepaalde tijd onderbroken wordt, worden de verkeersborden die er alsdan niet meer nodig zijn, afdoende bedekt of weggenomen.   1.6. Indien aan het begin van het werk een hek geplaatst wordt, beslaat het een breedte die minstens gelijk is aan deze welke nodig is om het werk in alle veiligheid te kunnen uitvoeren. 1.7. Wanneer de inplanting van een werk een omlegging van het verkeer meebrengt, wordt een volledige reisweg van deze omlegging gesignaleerd.   Indien het begin van de omlegging niet samenvalt met dat van het werk, moet de signalisatie geplaatst worden op de plaats waar deze omlegging aanvangt.   1.8. Behoudens in uitzonderlijke gevallen mogen de verkeersborden C43 geen andere snelheidsbeperkingen aanduiden dan die welke door dit besluit voorzien zijn. -Botsabsorbeerders toegelaten, dus niet alleen in 6de categorie. vcbcvbcvbvcb

8 Voorbeeld: 1ste cat op autosnelwegen
Dit schema moet bijgewerkt/verfijnd worden op volgende punten: -nieuw soort filewaarschuwingsvoertuig -verdrijvingspijlen enkel indien werken > 7dagen; idem werfaankondigingsbord -toevoegen bord C39 (inhaalverbod vrachtwagens) vcbcvbcvbvcb

9 Voorbeeld 2de categorie
vcbcvbcvbvcb

10 Voorbeeld: 3de categorie op 2x2
vcbcvbcvbvcb

11 Voorbeeld 4de categorie
Voorstel Wim: -andere soort bakens voor zijdelingse verplaatsing aan te kondigen -D1 -Hek ipv net aan andere zijde werk -gele markering op wegdek vcbcvbcvbvcb

12 Voorbeeld: 5de categorie
vcbcvbcvbvcb

13 2 voorbeelden categorie 6: (MOW/AWV/2009/16 en 2011/14)
vcbcvbcvbvcb

14 Werfsignalisatie: specifieke controle nodig
2 werfcontroleurs + chauffeur rapportage binnen korte termijn (maximum binnen 7 dagen) ook nachtelijke controles. vcbcvbcvbvcb


Download ppt "25 september 2014, 2de kennisdag"

Verwante presentaties


Ads door Google