De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie master in de rechten 28 april 2014 18u MTC 00.10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie master in de rechten 28 april 2014 18u MTC 00.10."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie master in de rechten 28 april 2014 18u MTC 00.10

2 Inhoud van de sessie Welkom en algemene toelichting bij het programma, prof. Hendrickx Waarom kiezen voor een bepaalde klemtoon, professoren van de afdelingen Toelichting bij de onderzoeksmaster, prof. Allemeersch De opbouw van het masterproeftraject en alternatieve vormen, prof. Samoy (coördinator masterproef), prof. Verbruggen (Legal clinic), T. Corthaut (pleitwedstrijden) Het programma meer in detail, L. Smedts Praktische modaliteiten: waarmee rekening houden bij het samenstellen van mijn programma, L. Smedts Informatie voor zij-instromers, L. Smedts

3 Welkom en opbouw van het programma Prof. Hendrickx (programmadirecteur en vice-decaan onderwijs) Master in de rechten = tweejarig prgramma 1/ Een beperkt verplicht programma (verplichte vakken) 2/ een major-minor structuur (7 ‘klemtonen’): privaatrecht, publiekrecht, strafrecht, sociaal recht, economisch recht, fiscaal recht, internationaal en Europees recht. 3/ Keuzevakken (niet-klemtoongebonden) 4/ Global Law School’-vak 5/ Reflectiekeuzecolleges 6/ Masterproef

4

5

6 Toelichting bij de klemtonen (major-minor)

7 Klemtoon Privaatrecht (prof. Samoy) Keuze tussen: o Aansprakelijkheidsrecht o Familiaal vermogensrecht o Familiale geschillenrecht o Goederenrecht o Verbintenissenrecht in de onderneming o European contract law

8 Klemtoon Strafrecht (prof. Verbruggen) Verplichte klemtoonvakken o Strafrechtelijk sanctierecht (prof. Verbruggen / X) o Het strafproces (prof. Verstraeten) + 2 (major) of 1 (minor) optionele klemtoonvakken o European Criminal Law (prof. Verbruggen) o Bijzonder Strafrecht (prof. Spriet) o Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht (prof. Verstraeten / X)

9 Klemtoon Strafrecht (prof. Verbruggen) Keuzevakken (naast major-minor)) o Verkeers- en lokaal strafrecht (prof. Spriet) o International Criminal Law (prof. Verbruggen) o Cybercrime en criminaliteitsbestrijding in een digitaliserende wereld (prof. Verbruggen / X)

10 Klemtoon Strafrecht (prof. Verbruggen) Waarom klemtoon strafrecht kiezen? o Togaberoepen o Variatie onderwijsvormen o Variatie stijl lesgeven o Variatie examenvormen o En toch zoveel mogelijk afstemming tussen docenten o Verdieping: RS, historische, rvgl aspecten o Praktische invalshoek: technische én menselijke aspecten, beleidskwesties, interactie bronnen,…

11 Klemtoon Publiekrecht (prof. Allemeersch) Instrumentarium van de overheid Federale systemen Milieu- en energierecht Discrimination Law Rechtsbescherming tegen de overheid

12 Klemtoon Economisch recht (prof. Devroe) Verplichte klemtoonvakken o Vennootschapsrecht o Marktrecht Optionele klemtoonvakken o Bank- en effectenrecht o Verzekeringsrecht o Intellectuele rechten

13 Klemtoon Fiscaal recht (prof. Haelterman) Vennootschapsbelasting Belasting over de toegevoegde waarde International taxation European taxation Keuzevakken (naast major-minor): o Personenbelasting o Fiscaal vermogensbeheer o Fiscaal procesrecht

14 Klemtoon Sociaal recht (prof. Hendrickx) Arbeidsrecht en onderneming Loon en employee benefits Sociale beschermingsrecht Sociaal handhavingsrecht Global Social Law Sociale schadeleer

15 Klemtoon Internationaal en Europees recht (prof. Van Calster) International Business Law Constitutional Law of the EU The Law of International Organisations Judicial Protection in the EU Public International Law

16 Onderzoeksmaster

17 Prof. Allemeersch, coördinator Wat is de OZM o Samenwerking met Universiteit van Tilburg o Programma van 130 stp o Troeven: zelfstandigheid en flexibiliteit, kleine groepen en nauw contact met docenten, internationale oriëntatie, intellectueel stimulerend

18 Onderzoeksmaster Profiel student: o een bijzondere en aantoonbare geschiktheid en motivering voor juridisch wetenschappelijk onderzoek Selectieprocedure Contact

19

20 Masterproef

21 De masterproef is een werkstuk waarmee de masteropleiding wordt voltooid o zelfstandig juridisch onderzoek o ontwikkeling probleemoplossend vermogen o kritisch-reflecterende ingesteldheid Opbouw masterproef: 25 studiepunten o Masterproef deel 1: 2 werkcolleges en 1 seminarie o Masterproef deel 2: Masterscriptie deel 1 Masterscriptie deel 2

22 Eerste fase masterTweede fase master Semester 1Semester 2Semester 1Semester 2 Werkcollege AWerkcollege BMasterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering SeminarieMasterscriptie deel 1: Onderzoeksproject

23 Masterproef deel 2: masterscriptie = eigenlijke ‘masterproef’ begeleiding door promotor keuze uit 39 domeinen o algemene domeinen o transversale domeinen (bv. Consumentenrecht, Gezondheids- en welzijnsrecht, Aanvullende sociale verzekeringen, ICT- en mediarecht, Jeugdrecht en kinderrechten, Kunstrecht, Internationaal handelsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Mededingingsrecht, Milieu- en energierecht, Onderhandelen en bemiddelen, Rechtspsychologie, Sportrecht, Wereldhandelsorganisatierecht)

24 Masterproef deel 2: masterscriptie Deel 1: Onderzoeksproject (eerste fase) o Faculteitsbrede sessies en sessies per vakdomein o Stand van zaken, probleemstelling, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, inhoudstafel, bibliografie Deel 2: Onderzoek en rapportering (tweede fase) o Redactie masterscriptie o Deadline: begin mei o Mondelinge verdediging voor een jury (promotor, corrector en papieren voorzitter)

25 Alternatieve vormen masterproef o In het algemeen: flexibilisering binnen de traditionele masterscriptie o In het bijzonder: pilootproject PrakSis, prof. Verbruggen o Moot courts, T. Corthaut

26 Pilootproject PrakSiS

27 Pilootproject PrakSiS - Algemeen Praktijk voor Studenten in de Samenleving - Drie stageopdrachten in de rechtspraktijk, ipv klassieke masterscriptie - Geen masterproef-light! - Zelfde studiebelasting - Schrijfopdrachten 27

28 Pilootproject PrakSiS - Algemeen Leerdoelen: - juridische problemen oplossen ingebed in welbepaald praktijkgebied - kritisch nadenken over opgedane ervaringen - eigen prestaties evalueren en bijsturen - verwerven van nodige schriftelijke en mondelinge vaardigheden voor juridisch vakwerk 28

29 Pilootproject PrakSiS - Algemeen Leeractiviteit - Drie stages, elk 15 werkdagen - Een stage per semester - 2 e semester 1 e fase Master - 1 e semester 2 e fase Master - 2 e semester 2 e fase Master - Drie vakgebieden: - Burgerlijk recht (prof. I. Boone) - Strafrecht (prof. F. Verbruggen) - Sociaal recht (prof. Y. Stevens) 29

30 Moot Courts 2014-2016 “A passion for the law ” mootcourts@law.kuleuven.be

31 Wat zijn moot courts? Pleitwedstrijd Fictief Schriftelijk Mondeling ≠ Rechtsdomeinen Internationaal Engels- en/of Franstalig Exotische locaties

32 Waarom deelnemen? Uitdagend o Opdoen kennis Int & EU recht Praktijkervaring: vaardig o Spreken in het openbaar o Argumenteren en redeneren o Legal research o Schrijfvaardigheid Zeer intensieve begeleiding (d.m.v. coaches)

33 Waarom deelnemen? Internationale carrièremogelijkheden Werken in team, internationale contacten (netwerk) Oefensessies bij advocatenkantoren / instellingen Loon naar werk

34 Verwachtingen Bereidheid tot ontwikkelen (juridisch) Engels / Frans Bereidheid tot investeren van tijd / energie: o Eerste jaar: 2-5u per week extra o Tweede jaar: 5-10u per week extra (voor wedstrijd: 20u p/w) o Soms ook tijdens examenperiode Positieve & gemotiveerde instelling Erasmus enkel mogelijk in eerste jaar Geen vereisten m.b.t. major/minor o Uitzondering: Tax Law Moot Court o Internationaal en Europees recht helpt wel

35 Wedstrijden Philip C. Jessup International Law Moot Court (ILSA) European Law Moot Court (HvJ) ELSA EMC² WTO Moot Court Competition International and European Tax Moot Court

36 Selectie Inschrijving per mail: mootcourts@law.kuleuven.be - Engelstalige motivatiebrief - CV - Schrijfvoorbeeld: paper, essay, thesis Interviews: o Erasmusgangers: zomer 2014 o Anderen: oktober 2014 Twee exemplaren CV en brief meenemen naar interview mootcourts@law.kuleuven.be

37 ISP ISP kan nog gewijzigd worden na selectie – kies dus eerst een gewone meesterproef Eerste jaar (masterscriptie deel 1: onderzoeksproject) o onderzoeksproject moot courts (Prof. Dr. J. Wouters) o beoordeling aan de hand van paper en inzet, worst case scenario: alsnog thesis schrijven Tweede jaar (masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering) o masterscriptie moot courts

38 Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (eerste fase) Taalvaardigheid Regelmatig seminaries o Impovisatieoefeningen o Retoriek o Presentatievaardigheden (lichaamstaal e.d.) Rechtsvraag – Onderzoeksproject paper Mini-Mot (Frits Kalshoven, Model UN,…) Shadowing huidig team o Revisie briefs o Sparring (pleiten)

39 Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering (tweede fase) Eerste semester o Start in september o Schrijven conclusies voor applicant en defendant Tweede semester o Intensieve pleittraining (± 8u/week) o Regionale/nationale ronde o Eventueel finale o Meestal na paasvakantie vrij

40 Combinatie moot courts/erasmus ✗  Moot courts niet compatibel met Erasmus in 2 e Master ✔ Op Erasmus in 1 e Master Je volgt dan de training van het eerste jaar op afstand (via Toledo en e-mail).

41 Combinatie moot courts/onderzoeksmaster ✔ Moot courts & OZM Precedenten Een praktische regeling kan worden uitgewerkt

42 Verdere toelichting bij het programma

43 Modeltraject masterprogramma Tweejarig programma met zeer veel keuzemogelijkheden Modeltraject: niet verplicht maar aan te raden o bv. Insolventierecht en Int. and Eur. Human Rights moeten gevolgd zijn in de eerste fase (eerste semester) om de resp. werkcolleges te kunnen volgen in het tweede semester Volgtijdelijkheden: o Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject moet in eerste fase opgenomen om de scriptie in tweede fase te kunnen opnemen o Geen volgtijdelijkheid tussen bachelor en master

44

45 Modeltraject masterprogramma Keuzevakken: contingentering o 33 vakken o Kleinere groepen – actievere werkvormen – mondelinge examens o Via verdeelprocedure met voorkeuren Global Law o Buitenlandse gastprofessoren o Invulling jaarlijks vernieuwd o Jaarvak, maar inroostering kan geconcentreerd zijn o Domeinen 13-14: economisch recht, publiekrecht, comparative law, Strafrecht familierecht, internationaal recht o Essay

46 Modeltraject master: samenstellen van programma In sept. 2014 ook reeds programma voor fase 2 samenstellen (niet invullen in ISP) Complex > Zeer veel keuzes mogelijk > Verplicht rekening te houden met uurrooster en examenrooster (IER) Voordeel!: twee examenmomenten voor plicht- en klemtoonvakken Belangrijk om herinschrijving snel in orde te brengen (uiterlijk voor start van het academiejaar) owv keuzeprocedures die in week 1 starten Klemtonen moeten opgegeven worden bij inschrijving maar kunnen later gewijzigd worden.

47 Alternatieve masters Master Economie, Recht en Bedrijfskunde o bachelor rechten met optie ERB of via voorbereidingsprogramma (31 stp) na algemene bachelor o Voor civiel effect ook algemene master nodig o Alg. master kan gevolgd worden na Master ERB via verkort programma (40-60 stp afhankelijk van keuzes binnen Master ERB) o Meer info: nathalie.jans@feb.kuleuven.be nathalie.jans@feb.kuleuven.be

48 Alternatieve masters Master of Law: “Double degree” met Zürich o Nieuw vanaf 2014-2015 (vervangt bestaand programma Master of Law) o 1 jaar in Leuven, 1 jaar in Zürich o Programma: http://www.law.kuleuven.be/education/prospective/master_law http://www.law.kuleuven.be/education/prospective/master_law o Selectie: max. 15 Leuvense studenten o Meer informatie: Gema Rodriguez Valls: gema.rodriguezvalls@law.kuleuven.begema.rodriguezvalls@law.kuleuven.be Professor V. Sagaert

49 Informatie voor BA-studenten uit Hasselt Zelfde programma met 1 kleine aanpassing Studenten met een credit (geen tolerantie!) voor Mensenrechten aan UHasselt kiezen keuzevak uit de bachelor in de rechten in de plaats van International and European Human Rights Law t.w.v. min. 6 stp Procedure: (bij begin academiejaar) o Verzoekschrift invullen met keuze o Bewijs van behaalde credit voor vak mensenrechten aan UHasselt opladen als bijlage bij verzoekschrift o Bachelorvak zelf toevoegen aan je ISP (‘selecteren uit onderwijsaanbod’)

50 Informatie voor BA-studenten uit Hasselt Studenten die nog vakken in de bachelor te Hasselt moeten opnemen moeten goedkeuring krijgen van de faculteit om te kunnen inschrijven voor de master (verzoekschrift invullen met als bijlage bewijs alle behaalde credits te Hasselt) Contact: liesbet.smedts@law.kuleuven.beliesbet.smedts@law.kuleuven.be

51 We hopen jullie in september in de master te verwelkomen! Veel succes nog met de examens!


Download ppt "Infosessie master in de rechten 28 april 2014 18u MTC 00.10."

Verwante presentaties


Ads door Google