De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussel – November 2009 www.ing.com Herwaardering van het ING pensioenplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussel – November 2009 www.ing.com Herwaardering van het ING pensioenplan."— Transcript van de presentatie:

1 Brussel – November 2009 www.ing.com Herwaardering van het ING pensioenplan

2 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services2 Agenda  Waarom het plan van aanvullende pensioen wijzigen ?  Kleine herinnering « pensioen »  Huidige plannen ING België  De wijzigingen vanaf 1 januari 2010  De individuele simulaties  Besluit

3 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services3 Waarom het plan van aanvullende pensioen wijzigen?

4 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services4 Waarom het pensioen plan wijzigen ? De voornaamste reden om het pensioenplan “vaste bijdragen” te wijzigen (nieuwe regeling) is een wil tot verhoging van de koopkracht en dit zelfs in crisistijd. Eén van de middelen was de verbetering van het plan, opgericht in 2007, door een stijging, vanaf 01/01/2010, van de werkgevers bijdragen van bijna 7% op de referentieloon onder het plafond. Omwille van een verhoging van de koopkracht, gekoppeld aan een vereenvoudiging van het loonsysteem werd er, bij de goedkeuring van dit nieuwe loonsysteem, besloten om het extra- baremiek component van het loon te laten meetellen in de definitie van het referentieloon van het pensioenplan “vaste bijdragen” (nieuwe regeling).

5 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services5 Kleine herinnering « pensioen »

6 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services6 Kleine herhaling : de drie pensioenspijlers Iste pijler: Wettelijk pensioen IIde pijler: Bedrijfspensioen IIIde pijler: Individueel pensioen Solidariteitssysteem Geplafonneerde uitkering Bijdragen niet beperkt Aanvullend pensioen Overlijdensdekking Ziekte/invaliditeitsdekking Fiscale stimuli ~ Starfund

7 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services7 Kleine herinnering : de drie pensioenpijlers => Wat ons interesseert: De aanvullende bedrijfspensioen Twee mogelijkheden: – Groepsverzekering – Pensioenfonds zoals bijvoorbeeld ons « OFP » (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) bij ING Belgïe Motivatie: Fiscale redenen – premies aftrekbaar in hoofde van de werkgever, – voordelige fiscaliteit van de prestaties in hoofde van de aangeslotene

8 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services8 Er bestaat twee verschillende “filosofieën” om een pensioen in de tweede pijler (~ aanvullend bedrijfspensioen) op te bouwen 1. Te bereiken doel = defined benefit = vaste prestaties 2. Vaste lasten = defined contribution = vaste bijdragen Kleine herinnering : twee verschillende stromingen

9 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services9 1. Vaste prestaties (~ te bereiken doel ) Aanvullende pensioen: berekend op basis van – “salaris einde loopbaan” – anciënniteit Financiering: door regelmatige bijdragen Vb: … % van salaris Belofte op lange termijn Vb: Rente = 75% x eindsalaris - volledige loopbaan - wettelijk pensioen inbegrepen Kleine herinnering : twee verschillende stromingen

10 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services10 2. vaste bijdragen (~ vaste lasten) Financiering: door bijdragen vastgesteld volgens het reglement. Vb: waar S1 = Salaris beperkt tot een plafond S2 = Salairis boven plafond bij wijze van voorbeeld is het plafond voor 2008 van het wettelijk pensioen 3.908 Eur op maandelijkse basis (~ 46 895 op jaarbasis) Aanvullend pensioen: kapitalisatie van de netto bijdragen die door het reglement worden bepaald (“het spaartegoed”). De wetgever voorziet een gegarandeerd minimaal rendement: momenteel 3,25% per jaar op de hele loopbaan X % x S1 + Y % x S2 Kleine herinnering : twee verschillende stromingen

11 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services11 Einddoelplan versus Vaste Bijdragen plan +Eindresultaat is gekend => Vb: 75 % van eindsalaris (volledige loopbaan) +Biedt bescherming tegen inflatie +“herwaarding van het verleden” in geval van salarisstijgingen +Voordelig voor mensen die op pensioen vertrekken na lange loopbaan bij dezelfde werkgever -Nadelig voor mensen die werkgever vóór pensionering “verlaten” -Complex systeem, moeilijk te begrijpen -Moeilijk voor de werknemers om de evolutie van hun “individueel spaartegoed” op te volgen

12 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services12 Einddoelplan versus Vaste Bijdragen Plan +Gemakkelijk te verstaan en op te volgen +Individuele rekening, vlot overdraagbaar naar nieuwe werkgever +Snellere opbouw van “het spaartegoed” +Rendementsgarantie (vandaag 3,25 % per jaar) -Eindresultaat van aanvullend pensioen niet vooraf gekend -Rendement- en inflatierisico’s ten laste van werknemer

13 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services13 Huidige pensioenplan van ING België

14 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services14 Huidige pensioenplan van ING België Voor 01 januari 2007, waren alle personeelsleden aangesloten bij het vaste uitkeringen pensioenplan (oude regeling) Sinds 1 januari 2007, zijn alle nieuwe personeelsleden aangesloten bij het vaste bijdragen pensioenplan (nieuwe regeling) aangesloten. een dynamisch beheer”Op 01 januari 2007, hebben alle personeelsleden de gelegenheid gehad om voor de toekomst voor het plan vaste bijdragen te opteren (nieuwe regeling) dat aan “een dynamisch beheer” van hun vorige anciënniteit wordt gekoppeld. Uw pensioenplan kan u terugvinden op uw individuele pensioenfiche (Intranet > HR > Pensioen > Self Service Pensioen) Als u na 01/01/2007 in dienst werd genomen, bent u automatisch bij het vaste bijdragen plan (nieuwe regeling) aangesloten.

15 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services15 => het voordeel : Een rente betaalbaar op de leeftijd van 65 jaar (wettelijk pensioen inbegrepen) van rente betaalbaar in het begin van elke maand kan worden omgezet in kapitaal mogelijkheid tot gunstig vervroegd pensioen (vanaf 60 jaar) 75% x van gemiddeld jaarsalaris (5 laatste jaren) x dienstjaren 45 Het plan « vaste uitkeringen » van ING (oude regeling ) Huidig pensioenplan

16 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services16 => de financiering : Het gaat om een collectieve financiering dat wil zeggen, globaal zonder een “geïndividualiseerde” bijdrage door de werkgever Gemiddelde maandelijkse bijdrage voor “het pensioen” dat door de werkgever wordt betaald: Basis maandsalaris = Barema + op afrekening + geïncorporeerde premie + verdienste premie Hierbij komt een persoonlijke bijdrage van de leden: 11.60% x basis salaris Het plan vaste uitkeringen van ING (oude regeling) Huidig pensioenplan 0.50% x basis salaris boven 3 000 Eur

17 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services17 => de financiering : Niveau van bijdragen tot 01/2010 (volledig ten laste van de werkgever) waar S1 = “Basis” bruto maandsalaris beperkt tot € 3 758 ( plafond geïndexeerd tot 01/10/2009 ) S2 = “Basis” bruto maandsalaris boven € 3 758 ( plafond geïndexeerd tot 01/10/2009 ) Basis maandsalaris = Barema + op afrekening + geïncorporeerde premie + verdienste premie 3,75% S1 + 14% S2 Het plan “vaste bijdragen” van ING (nieuwe regeling) Huidig pensioenplan

18 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services18 => Het voordeel : De verminderde maandelijkse bijdragen van de kosten van 0.5% worden in de bevek ING (L) Dynamic Mixed Pension Fund geïnvesteerd Het resultaat van deze investeringen vormt het pensioenkapitaal (mogelijkheid om het voordeel te liquideren onder de vorm van rente) Het plan “vaste bijdragen” van ING (nieuwe regeling) Huidig pensioenplan

19 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services19 Ter informatie, de evolutie van Bevek ING (L) Dynamic Mixed Pension Fund onder de vorm van een grafiek : Het plan “vaste bijdragen” van ING (nieuwe regeling) Huidig pensioenplan

20 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services20 Gemiddeld rendement van de Bevek ING (L) Dynamic Mixed Pension Fund sinds februari 2007 (eerste investeringen) : - 3,94% Ter informatie, over dezelfde periode, de BEL20 : -19,06% de Bevek ING L Patrimonial Aggressive : - 9,05% de Bevek ING L Patrimonial Balanced : - 5,32% de Bevek ING L Patrimonial Défensive : - 1,36% De beleggingsstrategie van de Bevek ING (L) Dynamic Mixed Pension Fund wordt regelmatig door het Beleggingscomité van OFP Aanvullende Pensioenen van ING Belgïe (ons pensioenfonds) gevolgd Momenteel bestaat de Bevek ING (L) Dynamic Mixed Pension Fund uit 57% obligaties 33% aandelen 6% vastgoedsector 4% cash Het plan « vaste bijdragen » van ING (nieuwe regeling) Huidig pensioenplan een ALM studie ( Assets & Liability Management ) is lopende om de investeringsstrategie « te optimaliseren »

21 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services21 Het is belangrijk te weten dat de wetgeving een “gemiddeld minimaal rendement op de loopbaan” voorziet. De percentage van dit minimale rendement bedraagt momenteel 3.25%. De manier van werken van dit gemiddelde rendement kan (op fictieve wijze en uitsluitend ter informatie) aldus voorgesteld worden: Het plan « vaste bijdragen » van ING (nieuwe regeling ) Huidig pensioenplan

22 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services22 Fictieve simulatie die alleen ter illustratie wordt geleverd Huidig pensioenplan Evolutie van het gegarandeerde minimale rendement Evolutie Sicav Mixed Pension fund Toepassing van de garantie van 3,25% Per jaar, op de hele loopbaan

23 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services23 De personeelsleden die, op 01/01/2007, voor het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) hebben geopteerd, hebben een dynamisch beheer van de vroegere rechten Dit betekent dat men het plan vaste uitkeringen (oude regeling) blijft toepassen maar met een loopbaan die op 01/01/2007 werd stopgezet het basis loon en het wettelijke pensioen die blijven evolueren Dit dynamische beheer van de vroegere rechten kan als volgt voorgesteld worden: Het plan « vaste bijdragen » van ING (nieuwe regeling ) Huidig pensioenplan

24 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services24 Evolutie van het pensioenvoordeel... zonder wijziging van plan... met wijziging van plan en dynamisch beheer van het verleden... Huidig pensioenplan Dyn beheer Loon Loopbaan 20/4545/45 Loon Loopbaan 20/4545/45 Wijziging

25 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services25 wijzigingen aan het pensioenplan vanaf 1 januari 2010

26 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services26 Wijzigingen op 01/01/2010 Wijziging van het basisloon vanaf januari 2010, zal het basisloon van het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling), samengesteld worden uit het baremiek loon : Barema + op afrekening + geïncorporeerde premie + verdienste premie het extra-baremiek loon zowel het baremiek loon als het extra-baremiek loon zullen op de loonfiches vanaf eind januari 2010 vermeld worden Het plan « vaste bijdragen » (nieuwe plan )

27 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services27 Wijzigingen op 01/01/2010 Stijging van de werkgeversbijdragen vanaf januari 2010, zullen de werkgeversbijdragen van het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling), verhogen naar waar S1 = “Basis” bruto maandsalaris, gewijzigd vanaf 01/01/2010, beperkt tot € 3 758 ( plafond geïndexeerd tot 01/10/2009 ) S2 = “Basis” bruto maandsalaris, gewijzigd vanaf 01/01/2010, boven € 3 758 ( plafond geïndexeerd tot 01/10/2009 ) => dwz, een stijging van 0,25% van het basis loon 4% S1 + 14,25% S2 Het plan « vaste bijdragen » (nieuwe plan )

28 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services28 Geen wijziging wordt aangebracht Aan het plan “vaste uitkeringen” (oude regeling) zowel wat de definitie van het basisloon betreft als wat de berekening van het pensioenvoordeel betreft Het pensioenvoordeel blijft dus identiek Het dynamische beheer van het verleden blijft, onveranderd zowel wat betreft de definitie van het basisloon als de berekening van het pensioen voordeel Wijzigingen op 01/01/2010 Het plan “vaste uitkeringen” (oude regeling)

29 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services29 Wijziging van het basisloon vanaf januari 2010, zal het basisloon voor de berekening van het overlijdenskapitaal samengesteld worden uit het baremiek loon: Barema + op afrekening + geïncorporeerde premie + verdienste premie het extra-baremiek loon zowel het baremiek loon als het extra-baremiek loon zullen op de loon fiches vanaf eind januari 2010 vermeld worden De manier van berekenen van het overlijdenskapitaal blijft identiek voor IEDEREEN namelijk, waar S = “Basis” bruto maandsalaris gewijzigd 27 x S Wijzigingen op 01/01/2010 De « overlijdensdekking »

30 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services30 Individuele simulaties

31 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services31 Individuele simulaties Gezien het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) werd gewijzigd, zal het personeel dat niet aangesloten is bij dit plan opnieuw, zoals in 2007, de keuze hebben om zijn aansluiting aan huidig plan te handhaven: geen verandering voor de toekomst “een dynamisch beheer”om voor de toekomst voor het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) te opteren dat aan “een dynamisch beheer” van hun anciënniteit, vastgesteld op 01/01/2010, wordt gekoppeld Het personeel dat voor deze keuze opteert, - zal, vanaf 01/01/2010 bij het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) aangesloten zijn, - met dynamisch beheer van de verworven rechten in het plan vaste uitkeringen (oude regeling) hetgeen wil zeggen dat ~> hun anciënniteit in dit plan op 01/01/2010 gestopt zal worden ~> het basisloon en het wettelijke pensioen zullen blijven evolueren Dit dynamische beheer van de vroegere rechten kan als volgt voorgesteld worden:

32 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services32 Evolutie van het pensioenvoordeel... zonder wijziging van plan... met wijziging van plan en dynamisch beheer van het verleden... Huidig pensioenplan Dyn beheer Loon Loopbaan 20/4545/45 Loon Loopbaan 20/4545/45 Wijziging

33 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services33 Individuele simulaties Aangezien alleen het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) wordt gewijzigd, zal het reeds aangesloten personeel bij dit plan geen keuze moeten maken. Enkel het personeel dat niet aangesloten is bij dit plan, zal zich moeten uitspreken. Alle aangesloten personen aan het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) zullen dus van de hiervoor vermelde wijzigingen kunnen genieten en zullen de gevolgen ervan kunnen zien vanaf februari 2010, door op het intranet hun “portefeuille” te raadplegen: Intranet > HR > Pensioen > Self Service Pensioen

34 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services34 Individuele simulaties Derhalve zal elk personeelslid dat, op 31/12/2009, niet aangesloten is aan het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) thuis een brief ontvangen met: een inleidende brief een verklarende nota van de voornaamste elementen een vergelijkende samenvatting van de voordelen in beide plannen (huidig en vaste bijdragen plan) het technisch detail van de vergelijkende samenvatting een eerste gevoeligheidsanalyse (effect van een wijziging van de verwachte loongroei) een tweede gevoeligheidsanalyse (effect van een wijziging van het verwachte financiële rendement) De simulaties zullen uw de loop van de tweede helft van november verzonden worden

35 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services35 De elementen die in de simulatie worden hernomen, zijn gebaseerd op: de persoonlijke situatie van elk lid zoals gekend op 01/10/2009 veronderstellingen waarvan het niveau op voorzichtige wijze werd bepaald de toekomstige loongroei de toekomstige inflatie het toekomstige rendement van de financiëlemarkten Het is belangrijk te weten dat deze veronderstellingen nodig zijn om het mogelijk te maken "beide filosofieën" van aanvullend pensioen te vergelijken (vaste bijdragen vs vaste bijdragen) Nochtans, Bestaat er geen enkele garantie bestaat betreffende de implementatie van de gebruikte veronderstellingen de andere gewoonlijk gemaakte ramingen (individuele pensioenfiches of individuele simulaties) gebruiken dit soort veronderstellingen niet Deze cijfers worden dus ter informatie geleverd om “met kennis van zaken een keuze te kunnen maken” Individuele simulaties

36 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services36 HET GAAT DUS OM EEN SCHATTING IN GEEN GEVAL VAN EEN ZEKERHEID Individuele simulaties

37 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services37 Individuele simulaties De geleverde simulatie is gebouwd op "een basisscenario", te weten, een scenario dat een veronderstelling gebruikt van een inflatie van 2% een loongroei van 3,50% (inflatie inbegrepen) een financieel rendement van 3,25% per jaar Dit basisscenario wordt geleverd onder de vorm van samenvatting en eveneens in detail. Teneinde het belang van deze veronderstellingen te meten, worden twee analyses van gevoeligheden eveneens onder de vorm van een samenvatting geleverd: de eerste gevoeligheidsanalyse herneemt de veronderstellingen van “het basisscenario” met uitzondering van een loongroei die 4,25% bedraagt (d.w.z + 0,75% ten opzichte van het basisscenario) de tweede gevoeligheidsanalyse herneemt de veronderstellingen van “het basisscenario” met uitzondering van een rendement dat 4,50% bedraagt (d.w.z + 1,25% ten opzichte van het basisscenario)

38 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services38 De simulatie is vergezeld van een verklarende nota en een keuzeformulier om uw beslissing aan ons mee te delen Dit formulier moet ons voor 14 december 2009 bezorgd worden, zoniet zullen we verplicht worden om u per aangetekende brief te contacteren Het formulier, ingevuld en ondertekend, kan ons bezorgd worden via interne post: HR Pension - SMW 00 tll 50 externe post : HR Pension - St-Michiels Warande, 60, 1040 Brussel Nogmaals, alleen het personeel dat niet aangesloten is bij het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) moet de keuze maken Uw pensioensplan kan u vinden op uw loonfiche of uw individuele pensioenfiche (Intranet > HR > Pensioen > Self Service) Individuele simulaties

39 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services39 BESLUIT

40 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services40 Besluit De werkgeversbijdragen stijgen sterk in het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) vanaf 01/01/2010 Vanaf 01/01/2010 zal het basisloon gewijzigd worden in het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) voor de berekening van het overlijdenskapitaal en dit, voor alle leden, ongeacht hun plan (oude of nieuwe regeling) Vanaf deze datum en in deze plannen alleen, zal het extra-baremiek bestanddeel eveneens in het basisloon ingesloten worden

41 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services41 Besluit Gezien de wijziging van het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling), heeft het personeel dat niet aangesloten is bij dit plan (en alleen zij) de keuze om, voor de toekomst, voor het plan vaste bijdragen (nieuwe regeling) te opteren met dien verstande dat de verworven aansluiting op 01/01/2010 op dynamische wijze zal beheerd worden Deze keuze is niet evident gezien de complexiteit van de materie individuele simulaties zullen op basis van veronderstellingen opgesteld zijn (zonder garanties op de implementatie van deze veronderstellingen) moet ons vóór 14/12/2009 meegedeeld worden De te nemen beslissing: met kennis van zaken er is geen slechte keuze

42 Banking - Investments - Life Insurance - Retirement Services42 Besluit Andere informatie is beschikbaar Samen met de individuele simulatie die naar het thuisadres van de personen die een keuze moeten maken, wordt verzonden Op intranet (Intranet > HR > Verbetering “pensioen”) een algemene informatie de “vaak gestelde vragen” Uw andere vragen kunnen direct gesteld worden op het volgende nummer 02/738.93.11 (van 13:00 tot 15:00) op het volgende e-mail adres : hr.pensions.special@ing.be


Download ppt "Brussel – November 2009 www.ing.com Herwaardering van het ING pensioenplan."

Verwante presentaties


Ads door Google