De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom terug bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom terug bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom terug bij...

2 A. Taaltest spelling werkwoordsvormen

3 1. Hij heeft mij willen uitleggen dat hij snapt wat er gebeur_. a. d b. t Maak steeds de juiste keus.

4 2. Omdat hij het beloof_ had, deed hij mee. a. d b. t

5 3. Toen wij ons tot de minister wen_en, nam hij alle tijd voor ons. a. d b. dd

6 4. Waarom wor_ je niet geadviseerd een extra cursus te volgen? a. d b. dt

7 5. Zij hebben er naar verlui_ mee lopen pronken. a. d b. dt

8 6. Gisteren konden wij alle microfoons e.d. uitgebreid tes_en. a. t b. tt

9 7. Toen die politici op de uitslagen wach_en, waren zij heel gespannen. a. t b. tt

10 8. De student is boos, omdat die docent hem van zijn laatste kans beroof_. a. d b. t c. dt

11 9. De verwach_e verkiezingsoverwinning bleef toen uit. a. t b. tt

12 10. Wij hadden de te verlo­_ prijs op tafel gezet. a. verlote b. verloten c. verlootte

13 11. Je moet wel tegen een stootje kunnen, als je waterpolo_. a. waterpolot b. waterpoloot c. waterpolo‘t d. waterpoloët e. waterpolood

14 12. Toen zij vorig jaar de weg verbre_en, was iedereen aangenaam verrast. a. verbreden b. verbreedden

15 13. Omdat hij zo verbaas_ was, begon ik ook te twijfelen aan de juiste spelling. a. d b. t c. dt

16 14. In die film zit een scène waarin een beul een veroordeelde onthoof_. a. d b. t c. dt

17 15. “Beloof_ is beloof_”, zei hij tegen de winkelier. a. d en d b. t en t c. d en t d. t en d

18 B. Taaltest spelling algemeen

19 16. Maak de juiste keus: a. dyslectie b. dyslexie c. dislectie d. dislexie

20 17. Maak de juiste keus: a. iemand beneiden b. iemand benijden

21 18. Maak de juiste keus: a. het wijdse uitzicht in de wijde omgeving b. het weidse uitzicht in de weide omgeving c. het weidse uitzicht in de wijde omgeving

22 19. Maak de juiste keus: a. Hij kon zijn ogen er niet van afhouden. b. Hij kon zijn ogen er niet vanafhouden. c. Hij kon zijn ogen er niet vanaf houden.

23 20. Maak de juiste keus: a. Het staat onderaan de pagina. b. Het staat onder aan de pagina.

24 21. Maak de juiste keus: a. de stressituatie b. de stresssituatie

25 22. Maak de juiste keus: a. zweefvliegen – zweefvliegde – gezweefvliegd b. zweefvliegen – zweefvloog –zweefgevlogen c. beide

26 23. Maak de juiste keus: a. pabo’er b. de paboër c. de pabo-er

27 24. Maak de juiste keus: a. Die auto is geleasd. b. Die auto is geleast. c. beide

28 25. Wat is de juiste afkorting van ‘jongstleden’? a. jl. b. j.l.

29 26. Maak de juiste keus: a. verradelijk b. verraderlijk c. beide

30 27. Maak de juiste keus: a. kathedralen b. kathedraals c. beide

31 28. Maak de juiste keus: a. hardstikke b. hartstikke

32 29. Maak de juiste keus: a. zijn hachje proberen te redden b. zijn hagje proberen te redden

33 30. Maak de juiste keus: a. Die twee films zijn beide in de prijzen gevallen. b. Die twee films zijn beiden in de prijzen gevallen.

34 31. Maak de juiste keus: a. Sommige van de deelnemers aan de taalwedstrijd vinden dit niet moeilijk. b. Sommigen van de deelnemers aan de taalwedstrijd vinden dit niet moeilijk.

35 32. Maak de juiste keus: a. Ik heb gebruikgemaakt van een woordenboek. b. Ik heb gebruik gemaakt van een woordenboek.

36 33. Maak de juiste keus: a. meedogeloos b. meedogenloos

37 34. Maak de juiste keus: a. Hij is ervanaf geweken. b. Hij is ervan af geweken. c. Hij is er vanaf geweken. d. Hij is ervan afgeweken.

38 35. Maak de juiste keus: a. waaien – waaide – gewaaid b. waaien – woei – gewaaid c. beide

39 C. Stijl/zinsbouw

40 36. Het advies van die commissie, dat/die/wat op dit moment afgerond wordt, wordt volgende week bekendgemaakt. a. dat b. die c. wat Maak steeds de juiste keus.

41 Is deze zin correct? 37. Geen van de huidige topclubs kan (zich) puntverlies veroorloven. a. correct b. niet correct

42 38. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a. De verrassende nederlaag hebben wij te danken aan een gebrekkige inzet. b. Joost heeft daar twee keer zo veel tijd aan besteed als ik. c. Het aantal bezoekers dat te laat kwamen, viel ons niet tegen.

43 Is deze zin correct? 39. Het is te betreuren dat wij niet op tijd kunnen leveren, maar (wij) bieden u daarom wel een extra korting aan. a. correct b. niet correct

44 Is deze zin correct? 40. Mijn docent refereerde aan de vorige les. a. correct b. niet correct

45 41. De meeste Vlamingen kennen de spellingregels beter als/dan ons/wij. a. als wij b. dan wij c. als ons d. dan ons

46 42. Ruim 83 procent van de studenten en scholieren heeft/hebben goede resultaten geboekt. a. heeft b. hebben

47 43. Welke zin is wel correct? a. Een van hen zal het toch moeten worden. b. Ons hoofdgebouw is een tijdje gesloten, omdat zij gerenoveerd moet worden. c. Het derde doelpunt betekende de definitieve nekslag.

48 Is deze zin correct? 44. Je moet wel beseffen dat niets vanzelf gaat. a. correct b. niet correct

49 Is deze zin correct? 45. De verbouwing zal ongeveer drie tot vier maanden duren. a. correct b. niet correct

50 46. Welke zin is juist? a. Nederland wacht zware tegenstanders. b. Nederland wachten zware tegenstanders.

51 47. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a. Tot mijn verbazing is er van alles misgegaan, maar kan ik u verder niet helpen. b. Hij is een directeur aan wie je alles kunt vragen. c. Bij het vliegveld aangekomen bleek onze vlucht vertraging te hebben.

52 48. Ondanks dat zij langzaam de trap naar beneden afliep, gleed zij uit. a. correct b. niet correct

53 49. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a. Uw voorstel hebben wij besproken en (wij) zijn tot de conclusie gekomen niet met u in zee te gaan. b. Wij hebben daar recentelijk nog een bericht over ontvangen. c. De omzet is weer gestegen en deze zal naar verwachting jaarlijks met rond de drie procent per jaar toenemen.

54 50. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a. Veel studenten zijn niet tevreden over het functioneren van de overheid, omdat die de echte oorzaken van de problemen niet aanpakken. b. Diverse medewerkers is gevraagd morgen een uurtje eerder te komen. c. Wij storen ons aan berichten die de werkelijkheid verkeerd weergeeft.

55 D. Interpunctie

56 Welke zin is de beste? 51. Wel of geen komma achter ‘auteurs’? a. Auteurs die in talkshows optreden, zien hun verkoop stijgen. b. Auteurs, die in talkshows optreden, zien hun verkoop stijgen.

57 52. Welke zin is de beste? Wel of geen komma achter ‘brief’? a. In uw laatste brief waarin ons wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek, is de laatste alinea weggevallen. b. In uw laatste brief, waarin ons wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek, is de laatste alinea weggevallen.

58 53. Wel of geen komma achter ‘voetballers’? a. Voetballers die op omkoping e.d. worden betrapt, moeten minstens vijf jaar worden geschorst. b. Voetballers, die op omkoping e.d. worden betrapt, moeten minstens vijf jaar worden geschorst.

59 54. Waar staan de aanhalingstekens goed? a. De docent zei: “Pak pen en papier.” b. De docent zei: “Pak pen en papier”.

60 55. Mijn broer die in Amsterdam woont, verandert van baan. Hoeveel broers heb ik? a. één broer b. meer dan één broer c. dat kun je niet weten

61 E. Voornaamwoorden

62 Maak steeds de juiste keus. 56. Hebben jullie hen ook uitgenodigd? 57. Wij hebben hun geen uitnodiging gestuurd. 58. Wij hebben hun aangeboden hen te helpen. 59. Als je een beroep op hen doet, kun je altijd op hen rekenen.

63 60. Welke zin is juist? a. Ik ben gevraagd minister te worden. b. Mij is gevraagd minister te worden.

64 61. Het vertrouwen in het herstel van de euro, …… nu ver te zoeken is, zal ooit terugkomen. a. dat b. wat c. die

65 62. De gemeente Den Haag heeft ……….. parkeerbeleid herzien. a. haar b. hun c. zijn

66 63. Duitsland beweert goed voor ………. burgers te zorgen. a. haar b. hun c. zijn

67 64. De Hoge Raad wil............ achterstand binnen een jaar wegwerken. a. haar b. hun c. zijn

68 65. San Francisco is beroemd om............ tolerantie. a. haar b. hun c. zijn

69 F. Woordenschat

70 Wat is de juiste betekenis? 66. Dat bericht bleek een canard te zijn. a. een bericht dat iemand door omkoping verkregen heeft b. uitgelekt bericht c. verzonnen bericht

71 67. Die directeur is accuraat. a. eerlijk b. precies c. snel

72 68. Wat is een dyslecticus? a. Iemand die veel van dyslexie weet. b. Iemand die dyslectisch is.

73 69. Welk woord wordt gebruikt om aan te geven dat een film of programma op een spannend moment wordt onderbroken? a. ankeiler b. cliffhanger c. leader

74 70. Zij eindigden ex aequo. a. gelijk b. precies achter elkaar c. vlak bij elkaar

75 71. De verdachte had een plausibele verklaring. a. aannemelijke b. onlogische c. twijfelachtige

76 72. Wat is een jobstijding? a. een verrassende aankondiging b. een naar bericht c. een waarschuwing voor gevaar

77 73. Wat is een impertinente vraag? a. brutale b. kritische c. niet van toepassing zijnde

78 74. Iets in consideratie nemen. a. beslag b. overweging c. beheer

79 75. Wat is een lumineus idee? a. bruikbaar b. origineel c. schitterend

80 G. Uitdrukkingen, gezegdes, e.d.

81 Wat betekent de volgende uitdrukking? 76. Het daglicht zien. a. iets (ineens) snappen b. geboren worden c. wakker worden

82 77. Flink in de bus blazen. a. een grote mond hebben b. veel drinken c. goed zijn best doen

83 78. Op eieren lopen. a. iets onmogelijks doen b. heel voorzichtig doen c. arrogant doen

84 79. De knuppel in het hoenderhok gooien. a. de discussie aanzwengelen b. ermee stoppen c. heel boos worden

85 80. Welke uitdrukking is juist? a. Wij zullen daar een moeilijke dobber aan hebben. b. Je moet geen slapende koeien uit de sloot halen. c. Daar zitten veel haken en ogen aan.

86 81. Welke uitdrukking is juist? a. Elke dag met een schone luier beginnen. b. Iemand het bos in sturen. c. Er een korreltje zout bij nemen.

87 82. Welke uitdrukking is juist? a. Haast u langzaam. b. Er komen veel valkuilen bij kijken. c. Ik ga er schot in zetten.

88 83. Op beide oren mogen slapen. a. na hard werken lekker kunnen gaan rusten b. kerngezond verklaard zijn c. zich geen zorgen hoeven te maken

89 84. Omwille van de smeer likt de kat de kandeleer. a. men doet vriendelijk uit eigen belang b. wie te weinig te eten heeft, is met weinig tevreden c. je moet een doel hebben om gemotiveerd te raken

90 85. Iets in de ijskast zetten. a. iets uitstellen b. iets verbergen c. iets verzwijgen

91 Maak de volgende uitdrukkingen compleet. Schrijf het woord op. 86. De hand met iets lichten. 87. Een gezicht als een oorwurm(ontevreden) 88. Tegen windmolens vechten. (zinloos) 89. Zo rot als een mispel. 90. Niet zuiver op de graat zijn.

92 H. Uitsmijters

93 91. Ik stond in het natte water. Hoe noemen we deze stijlfout? a. contaminatie b. pleonasme c. tautologie d. hyperbool

94 92. In welke zin staat een foutieve inversie? a. Belangstellenden worden verzocht een mailtje te sturen. b. Op dit moment bespreken wij uw klacht en zullen wij u z.s.m. onze bevindingen laten weten. c. De oorzaak van de problemen moeten eerst worden aangepakt.

95 93. Hoe noem je het tekentje dat in het woord façade voorkomt? a. ampersand b. cedille c. consonant d. accent circonflexe

96 94. Hoe noem je het stijlverschijnsel in de volgende zin? Hij stinkt een uur in de wind. a. eufemisme b. hyperbool c. understatement

97 95. Welke schrijfwijze is juist? a. Hij denkt dat ik er vanuit ga dat... b. Hij denkt dat ik ervan uitga dat... c. Hij denkt dat ik ervanuit ga dat...

98 I. Dictee

99 96. gezamenlijk 97. elektricien 98. mond-op-mondbeademing 99. eurozone 100. introducee (vrouw)

100 101. nivellering 102. A4’tje 103. socialemediasites 104. (Gisteren) deleteten (wij enkele bestanden) 105. luisterrijke decors

101 106. eyeopener 107. gewhatsappt 108. gedachtegoed 109. ideeëloos 110. luxueuze

102 111. bureaulaatje 112. onlineshopping 113. Zuid-Europese 114. uitentreuren 115. skietjes

103 116. scrimmage 117. faliekant 118. barbecueën 119. van wezenlijk belang 120. kat-en-muisspel

104 J. Bonusvraag

105 In welk jaar is de eerste Van Dale verschenen? 1864 of 1872

106 Prijsuitreiking

107 En nu de borrel…


Download ppt "Welkom terug bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen."

Verwante presentaties


Ads door Google