De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 1 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 1 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health."— Transcript van de presentatie:

1 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 1 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health

2 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 2 Wereld Gezondheidsorganisatie ICF 2001 het nieuwe lid van de familie van Internationale Classificatie- systemen www.who.int/classification /icf

3 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 3 Van Medisch Model naar Sociaal model PERSOONLIJK probleem vs SOCIAAL probleemPERSOONLIJK probleem vs SOCIAAL probleem medische zorg vs sociale integratiemedische zorg vs sociale integratie aanpassing aan persoon vs aanpassing in omgevingaanpassing aan persoon vs aanpassing in omgeving gedrag vshouding, beeldvorminggedrag vshouding, beeldvorming zorgbehoefte vs mensen-, burgerrechtenzorgbehoefte vs mensen-, burgerrechten verzorgingsstaat vs politiekverzorgingsstaat vs politiek individuele aanpassing vssociale veranderingindividuele aanpassing vssociale verandering

4 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 4 ICF schema ziekte/aandoening functies/ anatomische eigenschappen (stoornissen) externe factorenpersoonlijke factoren activiteiten (beperkingen) participatie (participatie- problemen)

5 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 5 Uitgangspunt ICF is: Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

6 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 6 Wat is ICF? De taal die het menselijk functioneren: - beschrijft - ordent - in kaart brengt wat nodig is om deel te nemen aan de samenleving ( compensatie) - Gemeenschappelijke taal voor gemeente en burger in kader van het maken van gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld WMO.

7 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 7 Doelen van het ICF-systeem 1.een wetenschappelijke basis creëren 2.een gemeenschappelijke taal ontwikkelen 3.een systematisch coderingsschema opzetten 4.de vergelijking van gegevens mogelijk maken: – gezondheids- en andere disciplines – publieke diensten – over tijdsperiodes – over landen en culturen

8 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 8 ICF heeft drie perspectieven: Voor de individuele benadering functioneren van lichaam functioneren in vorm van activiteiten deelname aan sociaal maatschappelijk leven.

9 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 9 Daarbij gaat het om rol van: persoonlijke factoren van de persoon externe factoren (omgeving) van de persoon.

10 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 10 De persoon beschrijft: de huidige situatie (mét beperking of participatieprobleem) de gewenste situatie (normaal functioneren).

11 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 11 Gemeente én burger: zoeken samen oplossing om van huidige naar gewenste situatie te komen.

12 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 12 Voordelen ICF: eenduidig gebruik van begrippen bij Wmo, AWBZ en vaak WvG,WSW. situatie van mensen met en zonder beperking kan in beeld worden gebracht geeft beeld van afwijkingen van wat normaal is (probleem) ondersteunt bij uitwerken oplossingen op maat.

13 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 13 Voordelen ICF 2: voldoet aan eis Tweede Kamer om overal in het land dezelfde beperking als even ernstig te erkennen.

14 Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 14 Advies Bepleit bij gemeente om ICF bij het maken van beleid te gebruiken. Bepleit dat medewerkers geschoold worden in toepassen ICF. Bepleit dat burgers in begrijpelijke taal geïnformeerd worden over ICF.


Download ppt "Versterking CliëntenPositie (VCP) mei 2009 1 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health."

Verwante presentaties


Ads door Google