De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen m.b.t. studeren in Nederland. 2 Opzet presentatie 1. Context van nieuwe wetgeving 2. Veranderingen m.b.t. instroom in het hoger onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen m.b.t. studeren in Nederland. 2 Opzet presentatie 1. Context van nieuwe wetgeving 2. Veranderingen m.b.t. instroom in het hoger onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen m.b.t. studeren in Nederland

2 2 Opzet presentatie 1. Context van nieuwe wetgeving 2. Veranderingen m.b.t. instroom in het hoger onderwijs 3. Afschaffen studiefinanciering 4. Overige relevante veranderingen in het hoger onderwijs 5.Tenslotte ruimte voor vragen

3 3 Aanleiding voor nieuwe wetgeving instroom 1. Aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs is fors toegenomen, kan het stelsel deze groei aan? Advies Commissie Veerman in 2010: 10 aanbevelingen Twee daarvan:1. Instellingen scherper profiel 2. Selecteren aan de poort 2. Veel studenten maken opleiding niet af of lopen vertraging op Uit onderzoek is gebleken dat dit vaak studenten zijn die zich op het laatste moment aanmelden voor een studie, zonder dat dit een weloverwogen besluit is.

4 Instroom studies zonder selectie Vervroegde aanmelddatum Aanmelden uiterlijk op 1 mei (i.v.m. Studiekeuzecheck) -Studielink-account aanmaken (zonder DigiD) om zich aan te kunnen melden -Mogelijk om voor maximaal 3 opleidingen aan te melden -Aangemeld vóór 1 mei voor een opleiding? Dan is het mogelijk om ná 1 mei de keuze voor de opleiding aan te passen, met behoud toelatingsrecht 4

5 Instroom studies zonder selectie Studiekeuzecheck -Aspirant-studenten mogen voor maximaal 3 opleidingen een studiekeuzecheck doen -Studiekeuzecheck kan per opleiding verschillend zijn -O.b.v. studiekeuzecheck krijgt een aspirant-student een studiekeuzeadvies. Dat advies is – de term geeft het al aan – niet bindend. -Instellingen moeten studiekeuzecheck voor studenten afkomstig uit Caribisch deel uit het Koninkrijk zo vormgeven dat fysieke aanwezigheid in Nederland niet nodig is -Instellingen mogen geen financiële bijdrage vragen voor de studiekeuzecheck 5

6 6 Instroom studies met selectie Al een aantal jaren geleden is bepaald dat opleidingen in 3 gevallen mogen selecteren: Numerus fixus Kleinschalig, residentieel & intensief (university colleges) Aanvullende eisen als specifieke kennis, vaardigheden of eigenschappen nodig zijn vanwege het beroep of het onderwijsprofiel, bv. bij: Kunsten Hotelonderwijs Sportopleidingen

7 Instroom studies met selectie -In het geval van opleidingen die selecteren moet u zich voor 15 januari aanmelden. Kijk voor toelatingsprocedures naar de website van de studie aan de hogeschool of universiteit van uw keuze. -Studenten moeten dan uiterlijk 15 april horen of zij zijn aangenomen. Bij een negatieve uitslag kunnen zij zich dan nog voor 1 mei aanmelden bij een opleiding zonder selectie. Het is aan te raden je reeds tijdig te oriënteren op een alternatief in het geval iemand niet door de selectie komt. -Ook de website Studiekeuze123 bevat naast informatie over studie ook informatie over toelatingseisen, zie op die site onder het tabje: ‘Toelating en kosten’. 7

8 8 Veranderingen m.b.t. instroom studies met selectie Per 2017-2018 De procedure van selectie gaat veranderen. Die gaat van gedeeltelijk centraal en gedeeltelijk decentraal naar 100% decentraal per studiejaar 2017-2018. De huidige maatregelen zoals de 8+ plaatsen en ministersplaatsen zijn tot studiejaar 2017-2018 nog van toepassing. Ook kan worden meegedaan in de centrale loting. (Dat is dus in 2016 voor het laatst!) Per studiejaar 2017-2018 treedt ook de bepaling in werking die de ho-instellingen gebiedt rekening te houden met de belangen van Caribische studenten (van alle zes eilanden) bij het vormgeven van de decentrale selectieprocedures. Voorwaarde is dat instellingen op basis van ten minste twee soorten selectiecriteria (bijv. eerdere onderwijsprestaties, capaciteiten of motivatie) selecteren. Aan de criteria voor de toekomstige (100% decentrale) selectieprocedures wordt gewerkt.

9 Studievoorschot Het Kabinet wil per 1 september 2015 het studievoorschot invoeren. Het wetsvoorstel ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. Hbo en universiteit: basisbeurs verdwijnt Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten studiefinanciering lenen. Ongeveer €980,- per maand. Kinderen van minder draagkrachtige ouders kunnen een hogere aanvullende beurs krijgen van maximaal € 365,-. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. De student heeft 35 jaar om terug te betalen (dit was 15 jaar). Studenten die onder het minimumloon (€ 19.253) verdienen, hoeven niet terug te betalen. Van het inkomen daar boven, hoef je maximaal 4% voor aflossing in te zetten. De OV-kaart blijft. Mbo'ers: basisbeurs blijft De studiefinanciering voor mbo’ers verandert niet. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in. 9

10 Studievoorschot (Nieuwe) terugbetalingsregime Studielening hoeft alleen te worden terugbetaald bij voldoende draagkracht: bij onvoldoende inkomen hoeft er niet (of niet volledig) te worden terug betaald en wordt de schuld na 35 jaar (deels) kwijtgescholden. Doordat terugbetaaltermijn verlengd wordt naar 35 jaar, worden de maandlasten een stuk lager, want de lening mag over veel langere tijd verspreid worden terugbetaald. Mogelijkheid om 5 keer een jokerjaar in te zetten: opschorten terugbetaling (Geldt nu ook al). Indien DUO-debiteuren woonachtig op Curacao menen dat zij te weinig verdienen om de gevraagde maandelijkse aflossing te betalen, moeten zij zelf actie ondernemen om de draagkrachtmeting aan te vragen en de hoogte van hun inkomen aan DUO door te geven (Geldt nu ook al). Je vraagt zelf draagkrachtmeting aan door je inkomensgegevens te overleggen (belastingdienst-bewijs van het land van vestiging). Dit is de verantwoordelijkheid van degene met een studieschuld (Geldt nu ook al). Meer info op: www.duo.nl/antillen www.duo.nl/antillen 10

11 11 Overige relevante veranderingen Vervallen automatisch toelatingsrecht tot wo-opleiding met een hbo-propedeuse; geen wettelijk recht meer Vanaf 2013 - 2014 Bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo Vanaf 2015-2016 Nieuwe onderwijstrajecten -Definitieve invoering Associate degree -Driejarige hbo-trajecten voor vwo’ers Nadere vooropleidingseisen voor mbo’ers die naar het hbo willen. Concluderend: van studenten wordt nu meer verwacht dat ze zich zorgvuldig voorbereiden op de studie(s) van hun keuze. Er zijn tal van websites die hen daarbij kunnen helpen, zoals www.Studiekeuze123.nl en www.startstuderen.nl www.Studiekeuze123.nlwww.startstuderen.nl

12 12 Vragen?


Download ppt "Veranderingen m.b.t. studeren in Nederland. 2 Opzet presentatie 1. Context van nieuwe wetgeving 2. Veranderingen m.b.t. instroom in het hoger onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google