De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed werk Een bezinning op een van de meest tijd vullende onderdelen van ons leven. n.a.v. boek van Tim Keller ‘Goed werk’ en Bas van der Graaf ‘Leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed werk Een bezinning op een van de meest tijd vullende onderdelen van ons leven. n.a.v. boek van Tim Keller ‘Goed werk’ en Bas van der Graaf ‘Leren."— Transcript van de presentatie:

1 Goed werk Een bezinning op een van de meest tijd vullende onderdelen van ons leven. n.a.v. boek van Tim Keller ‘Goed werk’ en Bas van der Graaf ‘Leren leven in overvloed’.

2 Wat maakt werk nu werkelijk waardevol…? Er wordt veel nagedacht over studie en wat voor werk, wat zijn je mogelijkheden. Maar veel minder op een dieper niveau gekeken wat je werk nu waardevol maakt…Dat is opmerkelijk: zo ga je toch ook niet om met je bed, huis, huwelijk…?Je besteed wellicht het meeste tijd in je leven aan werk: wat is nu goed werk?

3 Een veelzeggend bericht uit een ver land… Komen komt uit de Kerio Valley, dat is een gebied waar het veel droger en warmer is dan in het hoger gelegen Plateau. De mensen voorzien in hun levensonderhoud door het houden van koeien en geiten, echte herders. Ook Komen wordt er van jongs af aan op uitgestuurd om met het vee naar water en voedsel te zoeken. ‘s Zondags is er echter altijd een hoogtepunt, dan mag hij naar de zondagsschool! Daar geniet hij van de Bijbelverhalen en word het zaadje voor zijn geloof en roeping geplant… Als de jonge herder opgroeit geeft hij gehoor aan de roeping tot ‘herder en leraar’. In 2000 meldt hij zich aan bij het RITT om voorbereid te worden tot herder in de Reformed Church. Een aantal jaar later blijkt hij de gelukkige te zijn die naar Amerika mag om zijn studie te vervolgen op masterniveau. De droom van iedere Afrikaan… naar Amerika! De meesten komen nooit meer terug… Komen gaat, maar in tegenstelling tot veel van zijn landgenoten komt hij na het afronden van zijn studie wel terug. Dat is niet bepaald vanzelfsprekend… In Amerika kon hij makkelijk ergens aan de bak komen en een fors salaris binnenhalen, zodat hij goed kon zorgen voor zijn familie. Maar Komen kiest ervoor terug te komen. Hij wil zijn landgenoten en kerk niet in de steek laten. Hij ziet zijn taak en verantwoordelijkheid in Kenia. De gemeente dienen en predikanten opleiden. Dat betekent echter wel dat hij nu nauwelijks inkomen heeft, en onbegrip krijgt van zijn familie omdat hij hen niet financieel kan steunen ‘terwijl hij toch doorgeleerd heeft in Amerika…?’ Door het geloof heeft Komen er echter voor gekozen om met zijn volk kwalijk behandeld te worden, achtende de versmaadheid van Christus meer rijkdom, dan de schatten in Amerika…Afziend van een rijk leven in Amerika en dienend in Kenia in een land en kerk waar door corruptie en vriendjespolitiek een heleboel spaak loopt. Bereid om forse offers te brengen voor Gods Kerk en Koninkrijk. Als dat geen zelfverloochening is…? Laten we bidden dat meer mensen zo een levend getuige van de zelf verloochenende Christus mogen zijn. In Kenia… en in Nederland. Naam: Ds. H.K. Komen Burgerlijke staat: Getrouwd met Esther. Samen hebben ze twee zoontjes, Kiplagat (4) en Kiplimo (2) Woonplaats: Plateau, Kenia Beroep: Academic Dean aan het Reformed Institute for Theological Training (RITT)

4 Aan werk zitten allerlei aspecten! -Ik heb mijzelf ontwikkeld en wil daar graag wat mee doen. -Is er voor mij ook een plek om te doen waarin ik mij heb ontwikkeld? -Bij carriere/loopbaan kijk ik vooral naar mijn eigen ontwikkeling/groei en speelt een ideaal een rol. -Bij ‘beroep’ klinkt ook mee dat ik ertoe geroepen wordt! (Wat zegt het mij dat er een gebrek is aan technisch opgeleide mensen en zelfs een groot gebrek aan goede loodgieters?) -Is werk de invulling van mijn leven of werk ik om mijn leven invulling te kunnen geven? (werk als doel of als middel of combinatie?)

5 Goed werk Een Bijbelse lijn Werk hoort al in de schepping thuis: Werk is in zichzelf goed! Genesis 2:15 ‘De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.’

6 Goed werk Een Bijbelse lijn Werk is van karakter veranderd: zweet en pijn! Genesis 3:17-19 ‘En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.’

7 Goed werk Een Bijbelse lijn Werk op verschillende gebieden (materiaal, wonen, ontspanning) al heel oud! Genesis 4:20-22 ‘Ada baarde Jabal; die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. Ook Zilla baarde: Tubal Kaïn, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers;’

8 Goed werk Een Bijbelse lijn Prediker plaatst een kanttekening bij veel werken/zwoegen: geen doel op zich! Prediker 4:4,6,8 ‘Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk, dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Er is er één, en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het: Voor wie tob ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken? Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid.’

9 Goed werk Een Bijbelse lijn Je leeft in een zekere voorlopigheid: met dit leven is niet alles gezegd! 1 Korinthe 7:20-24 ‘Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd. Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen (hoewel u de kans om vrij te worden zeker moet benutten). Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer, zoals degene die als vrij man geroepen is een slaaf van Christus is. U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen. Laat, broeders en zusters, ieder voor God blijven wat hij was toen hij geroepen werd.’

10 Goed werk Een Bijbelse lijn Nieuwe Testament waarschuwt nadrukkelijker tegen verleiding van geld dan tegen porno! Geld is een vorm van hoererij omdat het in de plaats komt van God. Openbaring 18 Over de val van Babylon, de grote hoer, plaats van handel om rijk te worden ‘…en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. …

11 Goed werk Een Bijbelse lijn Vervolg Openbaring 18 ‘En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen. …en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.’ Handel op zich is niet verkeerd, maar wanneer het een doel op zichzelf wordt, los van God!!!

12 In onze tijd… -enorme kloof ontstaan tussen basale werkzaamheden, de van het grootste belang zijn en dienstverlenende sector, waar veel meer geld ‘verdiend’ wordt. -werk is het belangrijkste geworden voor mensen, een recht, een einddoel, een vluchtweg ook uit moeilijke omstandigheden in huwelijk en gezin. Egocentrisch in plaats van dienend. -trek naar de stad: spreekt Bijbel zowel positief als in waarschuwende zin over!!! -dwang om te werken (tweeverdieners, zelfstandigheid voor iedereen) is erg groot, terwijl het aantal arbeidsplaatsen kwetsbaar is. -ontwikkeling robotindustrie doet ook wat met werkgelegenheid en sociale omgang!

13 Een oudere verbeterde iemand die sprak over ‘graan rapen’: ‘graan raap je niet, maar aren!’ Wij zijn inderdaad gewend om graan te rapen in de supermarkt.

14 Hoe kun je nu jouw (toekomstig) werk verbinden aan het Koninkrijk van God? Door die vraag moet iedereen heen. Ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld Als ik dat te moeilijk vind: hoe leef ik als eigendom van Jezus Christus? Hoe ben ik met mijn werk, Zijn handen en voeten en mond in deze wereld?

15 Nog belangrijker dat werk dan een middel is, geen einddoel. Het is levensonderhoud voor mijzelf en anderen, gezin, kerk en maatschappij! Als het goed is, heb ik een goddelijk beroep!

16 Goed werk is genieten! 1 Timotheus 4:4,5 ‘Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed.’ Goed werk is rust nemen! Prediker 4:6 ‘Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.’


Download ppt "Goed werk Een bezinning op een van de meest tijd vullende onderdelen van ons leven. n.a.v. boek van Tim Keller ‘Goed werk’ en Bas van der Graaf ‘Leren."

Verwante presentaties


Ads door Google