De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methoden & Technieken van Onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methoden & Technieken van Onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Methoden & Technieken van Onderzoek
Hoofdstuk 7 & 8: Bestaande gegevens Interviewen Maurice Scheepers Kamer H4.318

2 7.1 Bestaande gegevens Informatie die in eerste instantie niet is vastgelegd voor jouw onderzoeksdoel, en meestal door anderen is vergaard. Kwantitatief analyseren

3 7.3 Voordelen van onderzoek met bestaande gegevens
Prijs en snelheid Data is naar verhouding goedkoop en veelal snel te verkrijgen Non-reactiviteit Dataverzameling is niet beïnvloed door activiteiten van de onderzoeker Toegankelijkheid Mogelijkheden voor trendonderzoek Omvang van de databestanden

4 7.4 Nadelen van onderzoek met bestaande gegevens
Gegevens zijn niet direct geschikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag De gegevens zijn niet primair verzameld vanuit een onderzoeksoptiek of onderzoeksdoelstelling Zijn de gegevens feitelijk toegankelijk? Principiële (on-)toegankelijkheid: Privacygevoeligheid Officiële toestemming nodig Eisen anonimisering Kosten Als principiële toegankelijkheid is gewaarborgd, moeten de gegevens vervolgens ook praktisch toegankelijk zijn of worden gemaakt!

5 7.4 Nadelen van onderzoek met bestaande gegevens
Praktische toegankelijkheid: Spreidingsprobleem Data staat verspreid in verschillende bestanden op verschillende plaatsen → databestand moet geconstrueerd worden Overdrachtsprobleem Bijvoorbeeld: bestanden opgemaakt met een oudere versie van een programma / besturingssysteem en daardoor niet direct uit te lezen Conditieprobleem Slechte fysieke staat waarin de data verkeert. bijvoorbeeld oude scheepsdocumenten

6 7.5 kwaliteitsbeoordeling van bestaande gegevens
Waarom of met welk doel zijn de gegevens verzameld? Op welke wijze zijn de gegevens verzameld? Definiëring van de verzamelde gegevens

7 8.1 Voor- en nadelen van interviewen
Voordeel: “je komt niet alleen te weten wát mensen doen, maar ook waaróm ze het doen” Nadelen: Informatie is soms niet zo betrouwbaar: Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen gedrag Selectief geheugen Sociale wenselijkheid Non-respons: ontstaan van selecte groepen die wél meedoen Interpretatie interviewer

8 Voor- en nadelen van mondeling interviewen
Voordelen: Minder voorbereiding Geschikt voor open en ingewikkelde vragen Goede controle op invullen Weinig onvolledige vragenlijsten Relatief weinig non-respons

9 Voor- en nadelen van mondeling interviewen
Duur (tijd, geld) Moeilijk te organiseren Niet anoniem Gevoelig voor sociale wenselijkheid

10 Voor- en nadelen van schiftelijk interviewen
Voordelen: Goedkoop Makkelijk te organiseren Wel anoniem Minder gevoelig voor sociale wenselijkheid

11 Voor- en nadelen van schriftelijk interviewen
Veel voorbereiding Ongeschikt voor open en ingewikkelde vragen Niet veel vragen Veel onvolledige lijsten Veel non-respons

12 8.3 Specifieke vormen van interviewen
Groepsgewijs laten invullen van vragenlijsten Respondenten moeten de vragenlijst alléén invullen en niet met elkaar overleggen Representativiteit van de steekproef! Telefonisch Via internet Voordelen: Sociale wenselijkheid speelt een minder grote rol Routing in de vragenlijst inbouwen

13 8.4 Soorten vragen Open vragen Gesloten vragen
Moeilijk te analyseren/rapporteren Probeer het gebruik van open vragen te beperken Gesloten vragen Antwoordcategorieën liggen vast Het is niet altijd mogelijk om vooraf alle antwoordcategorieën te bedenken… Antwoord ”anders, namelijk:…” toevoegen

14 8.5 Formulering van vragen
Een interview valt of staat met de formulering van de vragen!! Je krijgt alleen maar betrouwbare en valide informatie als je goede en heldere vragen stelt!! Vragen + antwoorden moeten duidelijk en slechts voor één uitleg vatbaar zijn Behandel één onderwerp tegelijk Gebruik geen ingewikkelde taal Formuleer de vragen zo neutraal mogelijk Veronderstel niet zonder meer feiten als bekend

15 8.6 Formulering van antwoordmogelijkheden
Antwoord alternatieven: Antwoordmogelijkheden moeten uitputtend zijn (bij nominale gegevens) Antwoordcategorieën moeten elkaar uitsluiten Antwoordschalen Aantal antwoordcategorieën Even of oneven aantal antwoordcategorieën Antwoord “weet niet”of “geen mening”

16 8.7 Opzet van de vragenlijst
Logische opbouw! Orden de vragenlijst op onderwerp Moeilijke onderwerpen niet meteen aan het begin of helemaal aan het einde van de vragenlijst Let op het “volgorde-effect” Wordt de beantwoording van vragen niet beïnvloed door onderwerpen die al eerder besproken zijn?


Download ppt "Methoden & Technieken van Onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google