De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Projectmanagement TBEPRJ50 2010-2011 College 3 Inleiding op projectmanagement Drs.ing. J.W.C. Bioch docent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Projectmanagement TBEPRJ50 2010-2011 College 3 Inleiding op projectmanagement Drs.ing. J.W.C. Bioch docent."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Projectmanagement TBEPRJ50 2010-2011 College 3 Inleiding op projectmanagement Drs.ing. J.W.C. Bioch docent Technische Bedrijfskunde Telefoon: 010-7944955 Email: j.w.c.bioch@hro.nl Kamer: N2.12

2 OPZET MODULE TBEPRJ50 Hoor en werkcolleges projectmanagement Voldoende resultaat Pi-project + 2 reflectie verslagen Tentamen TBEPRJ50 en optioneel IPMA D en/of PRINCE II examen Wat zijn de verschillen tussen PRINCE2 en IPMA? Het grootste verschil is dat PRINCE2 een projectmanagement methode is en IPMA de competenties van een projectmanager vastlegt. Daarnaast is er een verschil in examinering. PRINCE2 betreft louter een theoretische toets. Vanaf IPMA C niveau vindt ook een 360 graden feedback en interview op basis van een projectrapport plaats.

3 Facultatief behalen van projectmanagement certificaten PRINCEII Foundation distance-learning traject kosten €290. incl. BTW, leermiddelen en examen examendatum 21 juni 2011, Tijdstip16:00 uur Locatie: Hogeschool Rotterdam, Academieplein aanmelden bij mariska.timmermans@keyresult.nlmariska.timmermans@keyresult.nl IPMA-D kosten €255 excl. BTW examendatum 7 juni 2011 Tijdstip: NNB Locatie: Hogeschool Rotterdam aanmelden bij m.seijner@hro o.v.m. examen IPMA-Dm.seijner@hro Lees ook aandachtig de modulehandleiding!

4 Programma bijeenkomst week 2 Introductie Inleiding op Projectmanagement [cntd.] Tentamen IPMA D Intervisie opdracht ‘start van een project’

5 Inleiding op projectmanagement Probleemanalyse en besluitvorming vroegerstraks Norm, verwachting X werkelijkheid daar moet een verandering zijn opgetreden Uit deze verandering moet de oorzaak gevonden worden Een probleem is een ongewenste situatie, een afwijking van wat wordt verwacht Valkuilen bij onduidelijke problemen: 1.het trekken van voorbarige conclusies 2.overdreven maatregelen

6 Probleemanalyse (PA) 1. De probleemstelling 2. Specificatie van het probleem 3. Kenmerken van ‘is’ ten opzichte van ‘is niet’ 4. Verandering in de kenmerken 5. Mogelijke oorzaken 6. Toetsen 7. Verificatie Besluitvormingsanalyse (BA) 1. Stel het beslissingsdoel vast 2. Inventariseer criteria 3. Ordenen van criteria 4. Verzamelen van alternatieven 5. Beoordeel de alternatieven 6. Bekijk de risico’s 7. Neem het definitieve besluit Valkuilen a)Uitgaan van een voorkeursalternatief b)Voorbijgaan aan de consequenties van een keuze c)Het gebruik maken van ontoereikende gegevens Inleiding op projectmanagement Probleemanalyse en besluitvorming

7 'Diner met sultan erg dom van Beatrix‘ DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders vindt het ''erg dom'' dat koningin Beatrix dinsdag in Oman gaat dineren met sultan Qaboos. Uitgegeven: 6 maart 2011 20:55 Laatst gewijzigd: 6 maart 2011 21:53 Bedrijven willen dat staatsbezoek Oman doorgaat AMSTERDAM - Nederlandse bedrijven willen dat het staatsbezoek van koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander aan Oman en Qatar doorgaat. Ze zien het als een belangrijke kans om de zakenrelaties tussen de landen te verstevigen. Uitgegeven: 2 maart 2011 09:19 Laatst gewijzigd: 2 maart 2011 11:04 Inleiding op projectmanagement Ethiek Is het nu wel of niet goed dat onze koningin naar Oman gaat en tevens dineert met de sultan? Gevolgenethiek – intentie ethiek - deugdethiek Jij als projectleider verwijdert een belangrijke projectmedewerker uit jouw team, omdat deze voortdurend vanuit zijn eigen expertise denkt gevoelsmatig geen ruimte geeft aan andere ideeën. Hij houdt zogezegd ‘de boel op’. Opeens heeft iedereen er weer zin in. Jij hebt het goed gedaan…!, ondanks het feit dat er nu een expert wordt gemist. Nu kan het zijn dat na oplevering van het project iets wordt gemist en de oplevering niet voldoet en blijkt dat de expert toch gelijk had. De vraag is: is er echt naar de expert geluisterd, of is hij als lastpak (buitenbeentje) de groep uit gegooid? Heeft de projectleider nu wel of niet goed gehandeld?

8 Inleiding op projectmanagement Belanghebbenden en projectsucces Resultaten van projecten Omgevingsresultaten Opbrengsten van het projectresultaat voor de directe en indirecte omgeving Projectresultaat Opgeleverde dienst of product Bedrijfsresultaat Opbrengsten als gevolg van leveringen aan het project Organisatieresultaat Opbrengsten van het projectresultaat voor de staande organisatie van de opdrachtgever De gebruiker De opdrachtgever De financier De opdrachtnemerHet proejctteam De projectuitvoerders Het lijnmanagement Directe belangengroeperingen In-directe belangengroeperingen Maatschappelijke groeperingen

9 “R”- (Reponsible): De ‘doener’ - de persoon die daadwerkelijk de activiteit uitvoert “A”-(Accountable): Ultieme Eigenaar: de persoon die eindverantwoordelijk is (ofwel: het risico loopt als het allemaal fout gaat) “C”-(Consulted): Een persoon die geconsulteerd moet worden voor een besluit / actie genomen wordt “I”-(Informed): Een persoon die geïnformeerd moet worden nadat een besluit / actie genomen is Toepassing: elke stap heeft tenminste iemand die A is A en R kunnen in 1 rol samen gevoegd worden, hoeft niet C en I kunnen voorkomen in 1 stap, hoeft niet Inleiding op projectmanagement Projectorganisatie- rollen en bevoegdheden “RACI” dankt haar naam aan de rollen die zij definieert

10 De belangenvereniging MOOI NIET is sterke tegenstander van een project dat in hun woonwijk de verkeersmobiliteit zal aanpassen. In het project zijn reeds twee belangenverenigingen toegelaten tot de adviesgroep. De projectmanager heeft MOOI NIET aangemeld bij de opdrachtgever en die besloot de belangenvereniging geen plaats te geven in de adviesgroep. Heeft de projectmanager mogelijkheden om MOOI NIET toch te betrekken bij het project? Zo ja, welke? A Ja, door middel van doorverwijzen naar de andere twee belangenverenigingen om samen te werken. B Ja, door rechtstreeks vanuit het project te communiceren met MOOI NIET. C Nee. Wat mag een teamleider tijdens de uitvoering van het project zelfstandig veranderen? A de doelstelling B de planning van het teamwerk C het resultaat Inleiding op projectmanagement Controlevragen

11 Bij de voorbereidingen van het project stelt u voor om een omgevingsanalyse uit te voeren. Hiermee wilt u de belanghebbenden van het project in beeld brengen. Wat moet u hiervoor doen? A U neemt de omgevingsanalyse van het bedrijf over van een vervolgproject. B U start met de vraag aan de opdrachtgever om een overzicht van belanghebbenden en hun belang. C U vraagt bij de Kamer van Koophandel naar bedrijven die dezelfde producten maken. Zij hebben een concurrerend belang bij uw project. Jan is drie weken geleden benoemd tot projectmanager voor de oplevering van een nieuw high-profile informatiesysteem. Na het maken van een initiële kostenraming, ziet hij in dat het project het viervoudige zal gaan kosten van wat oorspronkelijk beraamd was. Jan realiseert zich dat de opdrachtgever na het horen van dit nieuws het project waarschijnlijk niet zal laten doorgaan. Dit zou echter betekenen dat Jan en een groot aantal systeemontwikkelaars hoogstwaarschijnlijk hun contract verliezen. In welk geval handelt Jan correct? A Jan stelt een impactanalyse op met twee vervolgalternatieven om deze op de eerstvolgende stuurgroepvergadering in te dienen. B Jan ontslaat de systeemontwikkelaars en stelt hierna de opdrachtgever op de hoogte. Zijn advies luidt om het project te stoppen. C Jan licht de opdrachtgever direct in ook al verliezen de systeemontwikkelaars hoogstwaarschijnlijk hun contract. Inleiding op projectmanagement Controlevragen

12 Waarom is de WBS belangrijk voor beheer van de scope? A De WBS verschaft informatie over projectresultaten. B In de WBS zijn alle project baselines vastgelegd. C In de WBS is de scope baseline van het project vastgelegd. Wat is de minst relevante factor bij het beoordelen van succes of falen van een project? A De medewerkers zijn tevreden. B Er zijn geen conflicten geweest. C Het projectdoel is gerealiseerd. Welke drie rollen moeten minimaal vertegenwoordigd zijn in de organisatie van projecten,programma’s en portfolio’s? A opdrachtgever, leverancier en gebruiker B change manager, configuration manager en communication manager C opdrachtgever, projectmanager en teammanager Inleiding op projectmanagement Controlevragen contd.

13

14 Programma bijeenkomst week 2 Introductie Inleiding op Projectmanagement [cntd.] Tentamen IPMA D Intervisie opdracht ‘start van een project’

15 Programma bijeenkomst week 2 Introductie Inleiding op Projectmanagement [cntd.] Tentamen IPMA D Intervisie opdracht ‘start van een project’


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Projectmanagement TBEPRJ50 2010-2011 College 3 Inleiding op projectmanagement Drs.ing. J.W.C. Bioch docent."

Verwante presentaties


Ads door Google