De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’
Het LiSO-project Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’ Eef Stevens

2 LiSO-project: wat, waar, hoe? Instrumenten Mei 2016
Inhoud presentatie LiSO-project: wat, waar, hoe? Instrumenten Mei 2016 Opmerkingen, suggesties & vragen

3 1. LiSO-project: wat, waar & hoe?
Promotor: Prof. dr. Bieke De Fraine Onderzoeksmedewerkers: Eef Stevens (coördinator) Jonas Dockx Ilka Fidlers Catharina Custers

4 1. LiSO-project: wat, waar & hoe?
De doelstelling van het LiSO-project is: een beschrijving te geven van de schoolloopbanen en ontwikkeling van leerlingen vanaf het eerste jaar tot het einde van het secundair onderwijs, een verklaring te bieden voor de individuele verschillen in schoolloopbanen, waarbij gekeken wordt naar leerlingkenmerken, naar de invloed van gezinskenmerken en naar de invloed van school-, leerkracht- en klaskenmerken.

5 1. LiSO-project: wat, waar & hoe?

6 1. LiSO-project: wat, waar & hoe?
Regionale steekproef van zo’n 60 scholen in 20 gemeenten Scholen van VSKO, GO!, OVSG, Steiner, POV Het gaat om bijna leerlingen die in september 2013 in het 1e leerjaar van het gewoon voltijds secundair onderwijs zaten en die we zullen volgen tot zij het secundair onderwijs verlaten. In schooljaar zit de meerderheid in het 3de middelbaar. Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke trajecten Wie wordt bevraagd: Leerlingen Ouders Leerkrachten Directie

7 1. LiSO-project: wat, waar & hoe?
Schoolfeedbackrapporten Samenwerking met het Centrum voor Schoolfeedback: Rapport over prestaties Nederlands en wiskunde Eerste rapporten → instroom Volgende rapporten → leerwinst Elke school eigen rapport (vertrouwelijk) Vergelijking met referentiegroep van gelijkaardige scholen Kort op de bal: zo snel mogelijk na toetsafname Instrument voor interne kwaliteitszorg

8 LiSO-project: wat, waar, hoe? Instrumenten Mei 2016
Inhoud presentatie LiSO-project: wat, waar, hoe? Instrumenten Mei 2016 Opmerkingen, suggesties & vragen

9 2. Instrumenten Eerste graad Tweede graad 1ste jaar 2de jaar Sept2013
Eerste graad Tweede graad 1ste jaar 2de jaar Sept2013 Feb2014 Mei2014 Mei2015 Mei2016 Mei2017 Voor leerlingen Toets wiskunde x Toets Nederlands Toets Frans Leerlingvragenlijst Voor leerkrachten Vakleerkrachten NL Vakleerkrachten WI Klastitularissen Schoolteam x* Voor directie Voor (nieuwe) ouders

10 2. Instrumenten Toetsen Wiskunde + Nederlands “Begrijpend lezen”
Duurtijd: 1 lesuur voor de meeste leerlingen, maar sommige leerlingen hebben meer tijd nodig Gebruik STICORDI: niet toegelaten; rekentoestel wel (wordt aangegeven in de concrete handleidingen) Het is niet de bedoeling dat de leerlingen alle opgaven kunnen oplossen  plafondeffecten OOK: vragenlijst “Opportunity to learn” voor vakleerkrachten Bij elk item van de toets aangeven in welke mate de leerlingen de leerstof al gezien hebben Wordt gebruikt bij interpretatie van verschillen in prestaties Op papier (op naam; wordt aangeleverd in 1 of 2 doosjes per klas) Opmerking: ook toets wiskunde (en Nederlands) voor zittenblijvers in het 2de jaar

11 2. Instrumenten Vragenlijst voor leerlingen Vragen over:
Schoolkeuze Studieprogramma Toekomstverwachtingen Non-cognitieve uitkomsten: Motivatie Academisch zelfconcept Interesse Betrokkenheid Schoolwelbevinden Mindset Duurtijd: 1 lesuur voor de meeste leerlingen, maar sommige leerlingen hebben meer tijd nodig Op papier (op naam; wordt aangeleverd in 1 of 2 doosjes per klas) Opmerking: ook LLVL voor zittenblijvers in het 2de jaar Klasklimaat Lesstructuur Leeromgeving Relatie leerling-leerkracht Schoolklimaat + apart gedeelte voor zittenblijvers

12 2. Instrumenten Vragenlijst voor vakleerkrachten Nederlands en wiskunde Vragen over: Leeromgeving Doelmatigheidsbeleving Actuele thema’s Klasspecifieke vragen Professionaliseringsactiviteiten van leerkrachten Duurtijd: maximaal 40 minuten Online (persoonlijke link in mail aan elke leerkracht)

13 2. Instrumenten Vragenlijst voor klastitularissen Vragen over:
Verwachtingen over de toekomstige prestaties/(school)loopbaan van leerlingen Schalen voor participatie in de klas Werkhouding Betrokkenheid gezin op school Leerling-leerkracht relatie Klastitularis vult deze items in voor elke leerling afzonderlijk Ca. 25 items per leerling Duurtijd: 2 à 3 minuten per leerling Online (persoonlijke link in mail aan elke leerkracht)

14 2. Instrumenten Vragenlijst voor het schoolteam
In samenwerking met POOLL zal een aantal scholen gevraagd worden om deel te nemen aan een schoolteamvragenlijst Vragen over: De manier waarop een schoolteamlid zijn job in het onderwijs en de school ervaart Aandacht voor verschillende jobaspecten en werkcondities Ter verklaring van zowel leerling- als leerkrachtloopbanen Duurtijd: 30 min. Online (persoonlijke link in mail aan elke leerkracht) Timing: maart 2016

15 2. Instrumenten Vragenlijst voor ouders Vragen over:
de school- en programmakeuze toekomstverwachtingen voor hun kind onderwijs in het algemeen over de gezinssituatie over activiteiten van het kind en het gezin Als er nieuwe leerlingen in de LiSO-proefgroep instromen, zal gevraagd worden aan de ouders om deze vragenlijst ook in te vullen Op papier (op naam van leerling; wordt aangeleverd in 1 of 2 doosjes per school)

16 LiSO-project: wat, waar, hoe? Instrumenten Mei 2016
Inhoud presentatie LiSO-project: wat, waar, hoe? Instrumenten Mei 2016 Opmerkingen, suggesties & vragen

17 3. Mei 2016 Voorbereiding Leerlinggegevens 3de jaar: al opgevraagd
Na controle  nieuwe opvraging: ter identificatie van zittenblijvers/uitgestroomde leerlingen gegevens van de vakleerkrachten en klastitularissen Getuigschrift Basisonderwijs van de LiSO-leerlingen bij de start van het secundair onderwijs?

18 3. Mei 2016 Timing Toets wiskunde en Nederlands + vragenlijst voor leerlingen + vragenlijst voor nieuwe ouders: Alles komt met bpost aan in de scholen in de week van 25 april 2016 Afname: tussen 25 april en 20 mei Ophaling materiaal door LiSO-team eind mei Feedback mag altijd gegeven worden bij ophaalmoment Vragenlijst voor vakleerkrachten en klastitularissen: Worden via persoonlijke mail met unieke link uitgenodigd Afname: tussen 25 april en 31 mei

19 LiSO-project: wat, waar, hoe? Instrumenten Mei 2016
Inhoud presentatie LiSO-project: wat, waar, hoe? Instrumenten Mei 2016 Opmerkingen, suggesties & vragen

20 4. Opmerkingen, suggesties & vragen
Ontvangen feedback: Digitalisering Taakbelasting voor de leerkrachten Te moeilijk voor de B-stroom

21 4. Opmerkingen, suggesties & vragen
Vragen van de LiSO-scholen?

22 Contacteer ons: Loopbanen in het Secundair Onderwijs Eef Stevens
Coördinator LiSO Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie KU Leuven Dekenstraat 2 / 3773 3000 Leuven tel. +32 / of Website:


Download ppt "Onderzoek ‘Loopbanen in het secundair onderwijs’"

Verwante presentaties


Ads door Google