De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND SCHOOLJAAR 2011-2012 dinsdag 17 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND SCHOOLJAAR 2011-2012 dinsdag 17 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND SCHOOLJAAR 2011-2012 dinsdag 17 mei 2011

2 Inhoud van de informatieavond Presentatie van de nieuwbouw I Ontwikkelingen op BS De Regenboog op korte en lange termijn - onderwijskundige ontwikkelingen - organisatorische ontwikkelingen - formatieve ontwikkelingen De groepsverdeling voor het schooljaar 2011-2012 Presentatie van de nieuwbouw II

3 Onderwijskundige ontwikkelingen Verdere uitbouw van onze onderwijskundige visie: Motiverend leren oftewel ‘Leren in geuren en kleuren’. Kenmerken van deze manier van werken: Kinderen eigen autonomie geven Motivatie van kinderen optimaliseren Buiten de grenzen van de eigen groep werken Meerdere collega’s zorgen voor het wel en wee van een groep kinderen, zijn gezamenlijk verantwoordelijk en bekijken samen de didactische, pedagogische en organisatorische zaken Betekenisvol leren in praktijk brengen. Zo zijn bijvoorbeeld de wereldoriënterende vakken niet alleen doel op zich, maar staan ook in dienst van het aanleren van vaardigheden en toepassen van lezen, rekenen, techniek, begrijpend lezen enz.

4 Voordelen van deze manier van werken: Er ontstaat veel samenwerking tussen de leerkrachten Er wordt gebruik gemaakt van de extra kwaliteiten van de leerkrachten, waardoor de kwaliteit van de lessen toeneemt De mogelijkheden van het “begeleiden op maat”wordt groter doordat er meer collega’s zijn dan groepen *Instructie op maat *Eigen leerlijn volgen De ondersteuning in de groepen wordt vastgesteld op basis van het leerlingenaantal in een cluster en zwaarte van de groepen De kinddoelstellingen groeien steeds verder uit naar een eigen ontwikkelingsplan

5 Organisatorische ontwikkelingen We willen de onderwijskundige visie m.n. vorm geven binnen de clusters: - onderbouw (kleuters en groep 3) - middenbouw (groepen 4 en 5) - bovenbouw (groepen 6 t/m 8) Binnen deze clusters willen we: - met méér mensen verantwoordelijk zijn voor de leerlingen - dat er méér collega’s komen met ondersteunende taken Dat kan alleen als de basisgroepen groter worden! In de nieuwbouw is daarom rekening gehouden met: - grote groepslokalen (twee lokalen per leerjaar, vijf voor de kleuters) - mogelijkheden om met grote en kleinere groepen én in stilte te werken - werkpleinen waar kinderen kunnen leren door te doen

6 De basisgroep is de groep waar de kinderen hun vaste basis hebben: voor deze groep is één fulltime leerkracht of zijn twee parttime leerkrachten eindverantwoordelijk deze groep wordt altijd samengesteld binnen een cluster. Er wordt, zoals we altijd al doen, jaarlijks gekeken naar de meest optimale groepsverdeling. We proberen wel om gecombineerde basisgroepen te vermijden, m.u.v. van de onderbouw waar het werken met gecombineerde groepen 1 en 2 het uitgangspunt is de basisgroepen moeten qua samenstelling zoveel mogelijk in balans zijn

7 Formatieve ontwikkelingen Het leerlingenaantal vertoont momenteel een dalende lijn. De cijfers voor de locatie Hoevenbraak: 2002200320042005200620072008200920102011 394447461475479480490472 454 De terugloop van het aantal leerlingen heeft uiteraard ook consequenties voor het aantal groepen dat samengesteld kan worden

8 De groepsverdeling voor het schooljaar 2011-2012  Gezien de onderwijskundige, organisatorische en formatieve ontwikkelingen gaan we volgend schooljaar met minder groepen werken  Deels gedwongen (terugloop van leerlingen) en deels eigen keuze (grote basisgroepen: maximaal twee groepen per leerjaar in de nieuwbouw)

9 Groepsverdeling locatie Hoevenbraak schooljaar 2011-2012 De volgende groepen worden samengesteld: 4 kleutergroepen (starten met 22 leerlingen) 2 groepen 3 (60 leerlingen) 2 groepen 4 (64 leerlingen) 3 groepen 5 (70 leerlingen) 2 groepen 6 (63 leerlingen) 2 groepen 7 (54 leerlingen) 2 groepen 8 (45 leerlingen) Er komen dus meerdere grote basisgroepen, m.n. de groepen 3, 4 en 6. In deze groepen zal er echter tijdens grote delen van de dag met een extra leerkracht gewerkt worden, m.n. tijdens de ochtenden!

10 Consequenties van deze groepsverdeling Er komen twee groepen 4, samengesteld uit de huidige groepen 2-3, 3a en 3b Er komen twee groepen 6, samengesteld uit de huidige drie groepen 5 Er komen dit schooljaar nog drie groepen 5, in het schooljaar 2012-2013 zullen dit twee groepen 6 worden Samenstelling van de groepen 3, 4 en 6 De ouders / verzorgers krijgen de mogelijkheid om drie namen door te geven van kinderen waarbij hun zoon of dochter graag in één groep wil zitten. Wij garanderen dat hij of zij dan in ieder geval bij minstens één van deze vriendjes of vriendinnetjes ingedeeld wordt en als het mogelijk is bij méér dan één!

11 Verdere afspraken groepsverdeling De brieven voor de ouders / verzorgers van de leerlingen van de groepen 2, 3 en 5 gaan z.s.m. met de kinderen mee naar huis Op vrijdag 17 juni zal de definitieve groepsverdeling bekendgemaakt worden. Ook de groepsleerkrachten zullen dan bekend zijn Ruimte voor vragen of opmerkingen

12 Presentatie nieuwbouw De informatieavond is gestart met de presentatie van het nieuwe gebouw (de buitenkant) Nu de binnenkant: de plattegrond van de begane grond en de 1 e verdieping Onderwijskundige uitgangspunten zijn al besproken Overige uitgangspunten: zoveel mogelijk functies in oude muziekschool: conciërge, administratie, directie, speelzaal, BSO en PSZ onderwijs in het nieuwe gebouw. Onderbouw op de begane grond, midden- en bovenbouw op de 1 e verdieping gymzaal in het gebouw, direct bereikbaar verbinding met de Vink: multifunctioneel gebruik van ruimtes

13

14 Midden- en bovenbouw

15 Verdere aandachtspunten Verhuizing van de Vlinder naar de hoofdlocatie Plaatsing van de noodlokalen bij de school Start van de bouw Organisatorische planningen tijdens de bouwperiode (o.a. buitenspelen, fietsenstalling) Projecten met de kinderen tijdens de bouw Oplevering nieuwbouw, verhuizing en opening


Download ppt "INFORMATIEAVOND SCHOOLJAAR 2011-2012 dinsdag 17 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google