De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving digitale overheid (GDI)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving digitale overheid (GDI)"— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving digitale overheid (GDI)
In fasen naar Digitaal 2017 Barbera Veltkamp BZK/CZW MO Gebruikersdag

2 Lopende wetgevingstrajecten
Regeerakkoord: recht op digitaal zaken doen met overheid. Wetgeving is randvoorwaarde voor effectuering digitale dienstverlening door overheid; biedt duidelijkheid, legitimatie en waarborgen. Parallelle trajecten, verschillende snelheden. Ontwikkelingen: # steeds meer secorale wetgeving voorziet in - al dan niet verplicht - digitaal verkeer ovh <-> burgers # uitkristallisering gdi => in: Wet GDI # eID-middel/Idensys (PPS) => in: Wet GDI # doorontwikkeling publiek middel => in: Wet GDI # elektronisch bestuurlijk verkeer => in: Awb (afd. 2:3)

3 Artikel X Wet EBV (dd 13-10-15, inw. 1-11-15)
1.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt zorg voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van voorzieningen voor elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing alsmede van voorzieningen voor elektronische authenticatie en elektronische registratie van machtigingen. 2. Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden regels gesteld met betrekking tot de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van de voorzieningen, bedoeld in het eerste lid. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt persoonsgegevens, waaronder het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak, bedoeld in het eerste lid. Bij algemene maatregel van bestuur wordt nader bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie deze worden verstrekt en hoe lang deze worden bewaard.

4 Betekenis Wet EBV (Fin-BZK)
Loopt vooruit op wet GDI Verplicht gebruik MijnOverheid/Berichtenbox door Belastingdienst Zorgplicht Minister van BZK voor gdi Dus: geen verplicht gebruik gdi door andere afnemers! Beperkt tot voorzieningen MijnOverheid, DigiD en Digid Machtigen (tbv burgers) en BSN-koppelregister Dus: geen voorzieningen tbv bedrijven (EZ) Legitimeert pilots eID/Idensys (nieuwe authenticatiemiddelen) Verder: Verwerking persoonsgegevens gdi geregeld in Amvb Gebruiksvoorwaarden gdi geregeld in Regeling …………….dus vooral: codificatie bestaande praktijk.

5 Voortraject Wet GDI Positionering: welk probleem oplossen?
In huidige situatie is sprake van: # bestaande voorzieningen (GDI) # beleidsmatig onvoldoende uitgekristalliseerd # versnipperd juridisch kader # behoefte burgers & bedrijven aan digitaal verkeer met ovh # onvoldoende gebruik door overheid zelf # behoefte aan duidelijkheid en uniformiteit # onvoldoende efficiency # snel veranderende samenleving Nodig: # Evenwicht tussen toekomstvastheid/flexibiliteit <-> rechtszekerheid/democratische legitimatie # Verschillende belangen een plek geven # Visie, (forse) ambitie en conceptuele samenhang # Voortgang

6 Wet GDI (BZK-EZ) Uitgangspunten:
Bieden van duidelijkheid en ruimte voor ontwikkelingen Reikwijdte: bestuursorganen (incl. Rijksdienst), wel uitzonderingen Verplichte aansluiting op en gebruik van GDI; non-exclusiviteit Gefaseerde invoering mbt voorzieningen en bestuursorganen techniekonafhankelijk en functioneel geformuleerd uitwerking in lagere regelgeving en iom vakdepartementen Thema’s (‘inhoudsopgave’) eerste tranche (2017): Ontsluiting algemene overheidsinformatie (overheid.nl., ondernemersplein.nl) Ontsluiting persoonsgebonden informatie (MijnOverheid, Ondernemingsdossier) Elektronische identificatie en authenticatie: toegang tot GDI Standaarden, systeemintegriteit, privacy, toezicht

7 Nodig voor eerste tranche:
Tijdpad tot voorjaar 2016: interdep. afstemming, PIA, U&H toets, regeldruk toets, implementatieplan (incl. k/b), opstellen wetsvoorstel voorjaar 2016: start consultatie najaar 2016: bestuurlijke besluitvorming eind 2016: indiening bij TK Risico’s: krappe planning en politieke gevoeligheden Van belang: Meenemen politiek (Uitgangspuntenbrief), advies CBP Governance Digicommissaris (oa mbt financien) Draagvlak en comfort bij bestuursorganen/afnemers In kaart brengen (werk)processen waarvoor de wet betekenis heeft


Download ppt "Wetgeving digitale overheid (GDI)"

Verwante presentaties


Ads door Google