De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Op de Kaderdag van District Noord en Midden Limburg 14 november 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Op de Kaderdag van District Noord en Midden Limburg 14 november 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Op de Kaderdag van District Noord en Midden Limburg 14 november 2015 1

2 Presentatie: Gedrag aan de bridgetafel Door : Leo Stehmann 2

3 Waarom deze presentatie op de Kaderdag? 3

4 Wat gaan we behandelen? Deel 1 : Oranje boekje Deel 2 : Top 10 ergernissen Deel 3 : De wedstrijdleider Deel 4 : De 10 geboden (voor aangenaam bridge) 4

5 Deel 1: Oranje boekje hoofdstuk VIIGedragsregels Art. 72 : Algemene beginselen Art. 73 : Communicatie tussen de partners Art. 74 : Optreden en fatsoen Art. 75 : Foutieve uitleg of bieding Art. 76 : Toeschouwers 5

6 Art. 72 : Algemene beginselen Geen verplichting om aandacht te vestigen op een overtreding van de eigen partij 6

7 Art. 72 : Algemene beginselen Niet proberen om een overtreding verborgen te houden 7

8 Art. 73: Communicatie tussen partners Uitsluitend door het doen van biedingen en het spelen van kaarten en zonder overmatige nadruk of stembuiging. 1kl-4kl en 1kl-1-SA 8

9 Art. 73: Communicatie tussen partners Geen misleiding door woord of gebaar, door haast of aarzeling bij bieden en spelen Let op : Misleiding is toegestaan zolang die niet berust op een geheime afspraak met partner 9

10 Situatie in de troefkleur (4-4 fit is bekend): Dummy ♠ A432 N ♠ 75 W O ♠ V86 Z ♠ HBT9 Zuid speelt de boer voor en west gaat nadenken en speelt dan de 5. 10

11 Art. 73: Communicatie tussen partners De zwaarst mogelijke inbreuk is het uitwisselen van informatie tussen de partners door middel van vooraf overeengekomen, niet door de spelregels toegestane communicatiemethode. Links > 11

12 Art. 74 : Optreden en fatsoen Hoffelijk gedrag tonen en opmerkingen of handelingen vermijden die ergernis of verlegenheid kunnen veroorzaken of die het genoegen van het spel kunnen verstoren. 12

13 Art. 74 : Optreden en fatsoen Fatsoen bewaren door niet ongevraagd commentaar te leveren, een kaart klaar te houden als je niet aan de beurt bent of het spel onnodig te rekken met de bedoeling de tegenstander van zijn stuk te brengen. 13

14 Art. 74 : Optreden en fatsoen Geen verschillende aanduidingen voor dezelfde bieding. 1SA 14

15 Art. 74 : Optreden en fatsoen Geen blijk geven van goed- of afkeuring t.a.v. een bieding, speelwijze of uitkomst. 15

16 Een gelegenheidspaar bespreekt het biedsysteem. Bij het signaleringssysteem komt de opmerking: Dat hoeft voor mij allemaal niet, als ik uitkom en de kleur bevalt, gewoon glimlachen, dan weet ik genoeg !! 16

17 Art. 74 : Optreden en fatsoen Het nadrukkelijk kijken naar een andere speler tijdens het bieden of spelen of naar de hand van de andere speler. 17

18 Art. 75 : Foutieve uitleg of bieding Een foutieve bieding kan leiden tot een “ongeoorloofde informatie” als partner dit bod b.v. alerteert. De foutieve bieder mag hier geen gebruik van maken ! Bij een foutieve uitleg heeft de tegenpartij rechten, bij een foutief bod meestal niet. 18

19 Praktijkspel: ♠ HV W/NZ ♥ AT ♦ V9752 ♣ AHT6 ♠ BT97632 N ♠ A5 ♥ H4 W O ♥ 98763 ♦ T82 Z ♦ HB ♣ 4 ♣ B987 ♠ 84 ♥ VB52 ♦ A64 ♣ V532 19

20 Art. 76 : Toeschouwers Een toeschouwer mag niet van meer dan 1 speler de hand inzien. Een toeschouwer mag tijdens het spel geen enkele reactie tonen ten aanzien van het bieden of spelen en dient zich te onthouden van opmerkingen of bijzondere gedragingen. Advies: Wil je toeschouwer zijn, vraag dan altijd toestemming !! Niet iedereen vindt dit prettig. 20

21 Deel 2 : Top 10 ergernissen 21

22 1. Geen aandacht voor tegenstanders 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 22

23 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 2. Gerommel met de bidding-box > 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 23

24 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 24

25 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 25

26 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 26

27 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 27

28 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 28

29 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 29

30 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 30

31 1. Geen aandacht voor tegenstanders 2. Gerommel met de bidding-box 3. Manier van een kaart spelen 4. Kritiek op spel partner of tegenstanders 5. Geen goede of volledige uitleg 6. Biedkaartjes te vroeg weghalen 7. Zuchten, steunen en twijfelen 8. Niet of te laat alerteren 9. Gedrag van de blinde 10. Direct na laatste kaart tafel verlaten 31

32 Deel 3: De wedstrijdleider Vaak gehoord: Wij zijn een gezelligheidsclub, wij spelen niet met het mes op tafel en we lossen onregelmatigheden zelf wel aan tafel op. 32

33 ♠ -N/Niemand ♥ V4 ♦ T876432 ♣ T652 ♠ - N ♠ BT9765 ♥ 9873 W O ♥ T652 ♦ VB95 Z ♦ - ♣ HB873 ♣ V94 ♠ AHV8432 ♥ AHB ♦ AH ♣ A 33

34 De sfeer aan tafel kan door het niet raadplegen van een arbiter erger verstoord worden (ook later nog) dan wanneer een later nog) dan wanneer een arbiter de zaak netjes en diplomatiek oplost. 34

35 Het roepen van de wedstrijdleider is geen motie van afkeuring of onsportief, geen motie van afkeuring of onsportief, geen beschuldiging van vals spel, geen beschuldiging van vals spel, geen aantasting van de gezelligheid, geen manier aantasting van de gezelligheid, geen manier om ten koste van alles een top te willen om ten koste van alles een top te willen behalen, maar vaak juist een behalen, maar vaak juist eenverplichting. Advies: Kondig van te voren even aan dat u de arbiter om raad gaat vragen. 35

36 Het gaat er niet om om te “straffen”, maar om schade “straffen”, maar om schade opgelopen door een onregelmatigheid zoveel onregelmatigheid zoveel mogelijk op te heffen of te mogelijk op te heffen of te voorkomen, zoals b.v. bij een voorkomen, zoals b.v. bij een verzaking of een onvoldoende verzaking of een onvoldoendebod. 36

37 Wist u dit ? Een speler mag bij de arbiter aangeven dat hij geen voordeel aangeven dat hij geen voordeel wil hebben door een eventuele wil hebben door een eventuele rechtzetting! rechtzetting! 37

38 Deel 4 De 10 geboden voor aangenaam bridge 38

39 1.Geef nooit kritiek op je partner 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 39

40 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 40

41 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 41

42 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 42

43 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 43

44 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 44

45 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 45

46 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 46

47 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 47

48 1.Geef nooit kritiek op je partner. 2.Zorg op tijd te zijn en neem deel aan de voorbereidingen aan de bridgetafel. 3.Wees beleefd en toon respect voor partner en tegenpartij. 4.Prijs uw partner als hij iets goeds doet en vergeef hem zijn fouten. Hij zal er daardoor minder gaan maken. 5.Erken je eigen fouten; Het creëert een positieve sfeer aan tafel. 6.Treur niet over één of meerdere slechte spellen; Het bridgeleven start opnieuw na ieder spel. 7.Wees een sportief verliezer, maar vooral ook een bescheiden winnaar. 8.Geef de winnaars wat hun toekomt: de felicitatie met hun succes. 9.Klets niet na afloop met anderen over uw partners vermeende slechte spel. Praat er later rustig met hem/haar zelf over. 10.Bedank de wedstrijdleiding. Deze werkt voor uw plezier. 48

49 Referenties: “Bridgeclub, aangenaam!” (Rob Stravers) “Gids voor bridge” (Rob Stravers) “Spelregels voor wedstrijdbridge” Wilt u deze presentatie digitaal ontvangen? Vul dan de intekenlijst in op de documentatietafel achterin de zaal. Veel bridgeplezier toegewenst !! 49


Download ppt "Welkom Op de Kaderdag van District Noord en Midden Limburg 14 november 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google