De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAIR PLAY 2014-2019 NOT ONLY FOR THE GAME !

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAIR PLAY 2014-2019 NOT ONLY FOR THE GAME !"— Transcript van de presentatie:

1 FAIR PLAY NOT ONLY FOR THE GAME !

2 De sportiviteit op en rond het basketterrein bevorderen.
De integriteit van de scheidsrechter, de speler, de trainercoach en de ploegbegeleiding op en rond het basketterrein vrijwaren. Positieve normen en waarden heropwaarderen. Een mentaliteitswijziging sensibiliseren en bekomen. FAIR PLAY DOEL NOT ONLY FOR THE GAME !

3 Fair play doelgroepen SPELERS. PLOEGBEGELEIDING.
OUDERS EN FAMILIELEDEN. SUPPORTERS. Fair play doelgroepen NOT ONLY FOR THE GAME !

4 Fair play gedragsregels SPELERS
Ik respecteer de regels van het basketbal en de beslissingen van de scheidsrechters. Ik trek nooit de integriteit van de scheidsrechters in twijfel. Ik respecteer de mede- en tegenspeler. Ik gebruik geen fysiek-, mentaal- of verbaal geweld. Ik gebruik geen onbehoorlijke taal noch agressieve gebaren. NOT ONLY FOR THE GAME !

5 Fair play gedragsregels SPELERS
Ik heb respect voor de ploegbegeleiding. Ik draag zorg voor al het materiaal, ook al is het niet het mijne. Ik zorg samen met mijn ploeg voor een faire sport. Ik gedraag me waardig, ook bij verlies. Ik ben ervan bewust dat basketbal een TEAMSPORT is. NOT ONLY FOR THE GAME ! 5

6 Fair play gedragsregels OUDERS
Vóór de wedstrijd Ik toon belangstelling voor de sport van mijn zoon/dochter en ga regelmatig kijken en supporteren. Ik vraag mijn zoon/dochter om ervoor te gaan, altijd zijn/haar best te doen, maar vooral plezier te maken. Ik fok mijn zoon/dochter niet op, leg geen overdreven druk op zijn/haar schouders maar stimuleer hem/haar wel al zijn/haar talenten te ontwikkelen. Ik stimuleer mijn zoon/dochter om zich aan de regels van het spel en de fair play te houden. Ik waardeer de inzet van de ploegbegeleiding. NOT ONLY FOR THE GAME !

7 Fair play gedragsregels OUDERS
Tijdens de wedstrijd Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn. Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn zoon/dochter als de tegenstrever. Ik moedig mijn zoon/dochter aan en maak het niet af voor zijn/haar fouten. Ik respecteer de beslissingen van de trainercoach en de scheidsrechter. Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de trainercoach geeft de instructies. NOT ONLY FOR THE GAME !

8 Fair play gedragsregels OUDERS
Na de wedstrijd Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over. Ik leer mijn zoon/dochter om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever. Ik kijk naar de inspanningen van mijn zoon/dochter en van de ploeg, niet enkel naar de score of eindstand. Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn zoon/dochter wat goed liep, wat minder en wat we eruit leren. NOT ONLY FOR THE GAME !

9 Fair play gedragsregels SUPPORTERS
Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal op de tribune. Ik applaudisseer voor knap spel van zowel mijn ploeg als van de tegenstrever. Ik moedig de spelers aan en maakt ze niet af voor hun fouten. Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechters. Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de coach geeft de instructies. Ik stimuleer de spelers om zich aan de regels van het spel en de fair play te houden van. NOT ONLY FOR THE GAME !

10 IK Ga nooit in discussie: noch met de tegenstander, noch met de scheidsrechters. Geef het sportieve voorbeeld. Reageer niet op scheidsrechterlijke beslissingen. Keur agressief spel ten allen tijde af. Speel om te winnen, maar leer verliezen. Plaats plezier en inzet boven winnen. Zoek geen excuses bij verlies. Toon meer respect voor goede verliezers dan slechte winnaars. Blijf positief, ook bij verlies. Beschouw basketten als ‘fun’. Besef dat jonge basketters vooral moeten ‘leren’. FAIR play HANDVEST NOT ONLY FOR THE GAME !

11 IK Zeur niet tegen mijn spelers of ploegmaats. Bemoei me uitsluitend met de eigen ploeg. Insinueer niets dat uiteindelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Vervang spelers die zich onsportief gedragen. Gebruik geen scheldwoorden noch opruiende taal. Reageer niet op negatieve uitlatingen. Heb respect voor het materiaal en de accommodatie waar ik basket. Moedig altijd aan. Evalueer niet alleen het wedstrijdresultaat maar ook de houding en de mentaliteit van de spelers. FAIR play HANDVEST NOT ONLY FOR THE GAME !

12 IK Praat tijdens een evaluatie zo weinig mogelijk over de wedstrijdleiding. Leer kinderen toegeven dat de tegenstrever beter is en leer hen daar waardering en zelfs bewondering voor op te brengen. Ban alle gezeur tijdens training en wedstrijd. Benader mijn zoon/dochter/spelers op dezelfde manier na winst of verlies. Wil het basketten leuk maken en houden. Wijs mijn kind/spelers op zijn/haar/hun verantwoordelijkheid als hij/zij zich slecht of onsportief gedraagt. Waardeer mooie acties van de tegenstander. FAIR play HANDVEST NOT ONLY FOR THE GAME !

13 IK Beschouw basketbal als een teamsport en handel hiernaar. Plaats ploegsucces boven individueel succes. Ben overtuigd dat fair play de ziel is van de sport. Moedig steeds mijn ploeg aan, ook als het minder goed gaat. Ben overtuigd dat sportieve opvoeding een vorming is voor het leven. Respecteer dat iedereen het recht heeft om fouten te maken. Denk na over de invloed van mijn gedrag, vooraleer te reageren op beslissingen van de scheidsrechter/coach. Ben overtuigd dat een ploeg die kan verliezen, er als winnaar uit komt. Toon respect, zo dwing ik respect af. FAIR play HANDVEST NOT ONLY FOR THE GAME !


Download ppt "FAIR PLAY 2014-2019 NOT ONLY FOR THE GAME !"

Verwante presentaties


Ads door Google