De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDIAOPVOEDING. 1. EEN NIEUW LEERPLAN zie blz. 5 Mediamaatschappij Beleidsdiscours rond mediawijsheid/ geletterdheid/digitale kloof Mediageneratie van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDIAOPVOEDING. 1. EEN NIEUW LEERPLAN zie blz. 5 Mediamaatschappij Beleidsdiscours rond mediawijsheid/ geletterdheid/digitale kloof Mediageneratie van."— Transcript van de presentatie:

1 MEDIAOPVOEDING

2 1. EEN NIEUW LEERPLAN zie blz. 5 Mediamaatschappij Beleidsdiscours rond mediawijsheid/ geletterdheid/digitale kloof Mediageneratie van vandaag Inbedding van ICT als sluitsteen van innovatieproces

3 2. KRACHTLIJNEN zie blz. 7 2.1Uitdaging van de mediawereld 2.2Drie basiscompetenties 2.3Zenden en ontvangen 2.4Gisteren, vandaag en morgen 2.5Mediatalen 2.6Functies van media 2.7Betrokkenheid 2.8Zorg 2.9Geïnspireerde mediawijsheid 2.10Aansluiting basis en secundair

4 2.2 Drie basiscompetenties zie blz. 7 Mediageletterdheid Mediawijsheid Technische en instrumentele competentie

5 Mediageletterdheid

6 De kennis, de vaardigheden en de attitudes met betrekking tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in de wereld waarin de kinderen leven met de bedoeling deze te kennen, te begrijpen en te gebruiken.

7 Mediageletterdheid

8 Mediawijsheid Ik vergat een back-up te maken van mijn brein. Nu ben ik alles vergeten wat ik deze maand heb geleerd….

9 Mediawijsheid De kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot de ontwikkeling van een waarde- bewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan door de kinderen zelf en door anderen.

10 Mediawijsheid

11 Technische en instrumentele competentie Je moet niet klikken! Het is een krijtbord! ?

12 Technische en instrumentele competentie De technische en instrumentele kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om de voor hun bestemde mediatoepassingen adequaat en veilig te kunnen gebruiken.

13 Technische en instrumentele competentie

14 Drie competenties in samenhang zie blz. 9

15 Opdracht 1 : Zoek de juiste definitie bij de drie basiscompetenties

16 2.3 Zenden en ontvangen zie blz. 11 medium

17 Opdracht 2 Media die behoren tot de leefwereld van (bijna) alle kinderen van mijn klas. Media die behoren tot de leefwereld van enkele kinderen van mijn klas. Media die ik dagelijks hanteer. Media die ik zelden hanteer.

18 2.4 Media gisteren, vandaag en morgen zie blz. 12 het middel de toepassing

19 Opdracht 3 : Leesopdracht blz. 13 e.v.

20 2.5 Elk medium spreekt een eigen taal zie blz. 13

21 2.6 Functies van media zie blz. 14 Welbevinden Zelfredzaamheid Informeren en informatie verwerken Communiceren Leren Creatief vorm geven Geloven

22 2.7 Hoge en lage betrokkenheid zie blz. 16

23 2.8Zorg voor elke leerling zie blz. 16

24 2.9 Geïnspireerde mediawijsheid zie blz. 17

25 2.10 Aansluiting met secundair onderwijs zie blz. 18 Informatie- en communicatietechnologie Nederlands Plastische opvoeding Muzikale opvoeding Techniek Artistieke vorming Maatschappelijke vorming …

26 3. LEERPLANDOELEN zie blz. 19 1 algemeen streefdoel 3 na te streven competenties 3 beheersingsniveaus

27 Opdracht 4 Algemeen streefdoel : De kinderen kunnen op een behendige, zelfredzame en kritische manier participeren aan de complexe, veranderlijke wereld waarin ze leven en dat zowel in de rol van zender als ontvanger van mediacontent. Mediageletterdheid ME 1 Mediageletterdheid ME 1 door het ontwikkelen van Mediawijsheid ME 2 Mediawijsheid ME 2 Technische en instrumentele competentie ME 3 Technische en instrumentele competentie ME 3 15 doelen 7 doelen DE DOELEN GEÏLLUSTREERD (leerplan blz. 25) Activiteitenfiches uit het praktijkboek

28 4.DE DOELEN GEÏLLUSTREERD zie blz. 25

29 5. MEDIAOPVOEDING IN DE LEERGEBIEDEN zie blz. 37 5.1Muzische opvoeding 5.2Nederlands 5.3Frans 5.4Wereldoriëntatie 5.5Schrift 5.6Bewegingsopvoeding 5.7Wiskunde 5.8Godsdienst

30 www.vvkbao.be

31 6. SUGGESTIE VOOR DE AANPAK VAN MEDIAOPVOEDING zie blz. 57

32 7. EVALUATIE zie blz. 61 7.1Leerlingenevaluatie 7.2Kwaliteitszorg

33 Analfabeet


Download ppt "MEDIAOPVOEDING. 1. EEN NIEUW LEERPLAN zie blz. 5 Mediamaatschappij Beleidsdiscours rond mediawijsheid/ geletterdheid/digitale kloof Mediageneratie van."

Verwante presentaties


Ads door Google