De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Methodiek- ontwikkeling 1 Bijeenkomst 2 Docent: Pascal van Schajik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Methodiek- ontwikkeling 1 Bijeenkomst 2 Docent: Pascal van Schajik."— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Methodiek- ontwikkeling 1 Bijeenkomst 2 http://www.med.hro.nl/schpa Docent: Pascal van Schajik

3 Voor deze bijeenkomst Bestudeer uit Plancyclus hfst 1, 3 & 4 Neem in totaal 4 vragen (incl. antwoorden) mee die je n.a.v. informatie uit hfst 1 & 3 genoteerd hebt

4 Bijeenkomst 2 Terugkoppeling naar hfst 1 & 3 d.m.v. meegenomen vragen Oriëntatiefase Theorie en verwerking

5 Planyclus (o.a. pp. 19 & 23-24) Oriënteren Diagnos- ticeren PlannenUitvoerenEvalueren

6 Opdracht 2 X 10 min 2 X 5 min 5 min Geef de meegenomen vragen aan je linker buurvrouw/man. 10 min Beantwoord schriftelijk de vragen 10 min Antwoorden nakijken 5 min Geef feedback over antwoorden

7 Plancyclus bestaat uit: 1. Oriënteren 2. Diagnosticeren/onderzoeken 3. Plannen 4. Uitvoeren 5. Evalueren en weer… 1. Oriënteren 2. Diagnosticeren 3. … Simpel model, ingewikkelde werkelijkheid Professioneel handelen is verifieerbaar en controleerbaar en kan verantwoord worden Schema op pp. 21-22

8 Plancyclus De cyclus doorloop je in overleg met de cliënt 1. Wat is het probleem? 2. Wat is de oorzaak van het probleem? 3. Hoe gaan we het oplossen? 4. Aan de slag 5. Wat hebben we bereikt en hoe hebben we dat bereikt?

9 Holistisch mensbeeld Dan ook biopsychosociaal model Medisch-biologisch niveau Ontwikkelings- & persoonlijkheidsaspecten (zoals Borderline, depressie, verstandelijke beperking) Biologische aspecten (zoals autisme) Individueel-psychologisch niveau (de unieke persoon) Gedrag en cognitie Sociaal niveau Context (sociaal & gezin)

10 Fase 1: oriënteren (1/3) Signaleren situatie Eigen indruk pedagoog Feiten Subjectieve blik door ervaringen/opvoeding/context instelling Context instelling geeft beperkingen en mogelijkheden handelen Bewust zijn van subjectieve blik en deze bespreken met collega’s: Gezamenlijke indruk => intersubjectiviteit

11 Onderdeel fase 1: Context van organisatie/instelling (1/2) Bepaalt hoe je tegen problemen/probleemgedrag aankijkt Geeft mogelijkheden aan Zie ook pp. 66-67

12 Onderdeel fase 1: Context van organisatie/instelling (2/2) O.a. Setting waar je stage loopt/werkt en jouw functie Aard problematiek doelgroep Specifieke info over demografisch achtergrond doelgroep Denk aan lft, sekse, religie Organsiatie- en afdelings/vestigingsdoel? Hulpvraag cliënt Groepsdynamiek cliënten

13 Fase 1: oriënteren (2/3) Informatie verzamelen d.m.v. observeren, lezen verslagen etc. Problematiseren: Maken van probleemanalyse Probleem in kaart brengen w.o. Welk gedrag hebben medewerkers gezien? Waar is het gedrag gezien? Wanneer doet het gedrag zich voor? Wie heeft een probleem? Waarom is het een probleem? Liggen oorzaken probleem in de context?

14 Hs 4 Oriënteren 1 ste fase = oriëntatie Lees casus John Wat signaleer je hier?? Schrijf dit op.

15 Hs 4 Onderscheid signaleren en problematiseren Wat is signaleren: is iets opmerken. Team signaleert: John isoleert zich Als je iets signaleert wat je als probleem of als probleemgedrag beschouwt, begin je met problematiseren.

16 Hs 4 Onderscheid signaleren en problematiseren Problematiseren: het stellen van onderzoekende vragen om vast te kunnen stellen wat het probleem precies is of wat er problematisch is aan de situatie. Wat valt mij precies op? Datgene wat je opvalt, is je voorlopige probleemdefinitie en die moet je beschrijven in concreet gedrag. Team signaleert: John isoleert zich

17 Hs 4 Onderscheid signaleren en problematiseren Een probleemdefinitie stuurt je zoektocht naar de oorzaak en achtergronden. Als je onderzoek zich richt op een verondersteld ísolement, dan is de kans groot dat je dat ook vindt en vooral: meent te vinden.

18 Hs 4 Onderscheid signaleren en problematiseren John eet nooit met andere cliënten en brengt zijn avonden alleen op zijn kamer door met tv kijken en platen beluisteren. Dit is wat je hebt gezien. Bovendien bevat deze omschrijving geen probleem: je onderzoek kan nog alle kanten opgaan.

19 Fase 1: oriënteren (3/3) Formuleren van probleemdefinitie als na onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk een probleem is

20 Eisen probleemdefinitie I.i.g. Start gedrag: datum of gebeurtenis Concreet gedrag/probleemsituatie Situaties waarin het gedrag voorkomt Probleemdefinitie geeft sturing aan diagnostisch fase

21 Stap 1: probleem- en situatie-analyse Analyse met de 5xW + H-formule Wat is het probleem? Wie heeft problemen? Wanneer is het een probleem? Waarom is het een probleem? Waar doet het probleem zich voor? Hoe is het probleem ontstaan?

22 Aanvangsfase Acties in het verleden? In welke richting zoekt men naar oplossingen? Is het probleem beïnvloedbaar en oplosbaar? Wat is er elders bedacht, gebeurd rond vergelijkbare problemen?

23 Casus Probleembeschrijving ziekteverzuim bij thuiszorgsters ‘Help Elkander’ blz: 69

24 Eisen aan vraagstelling 1. Vraagvorm 2. Vraagstelling versus onderzoeksvragen 3. Duidelijke formulering 4. Concretisering van onderzoeksobject 5. Meerdere vragen tegelijk 6. Begrippen in een vraagstelling

25 Punt 4: Concretisering onderzoeks-object Situatie Personen Gebeurtenis / proces Fysiek object

26 Punt 5: Meerdere vragen Hoofdvraag Deelvragen 1. Hoeveel mensen vinden R’dam leuke stad? - Hoeveel studenten vinden R’dam leuk? - Hoeveel bezoekers van buiten R’dam vinden R’dam leuk?

27 Samengevat!!! Vraagvorm Geeft inhoudelijk aan waar het om gaat Geeft aan over welke onderzoeksobjecten het gaat Is concreet en precies De kernbegrippen zijn gedefinieerd/toegelicht Is gesteld in begrijpelijk taalgebruik Je hebt er iets aan voor je doelstelling

28 Opdracht Lees uitgereikte casus nog eens goed door Op grond van deze informatie noteer je in de probleemdefinitie Let daarbij op eisen

29 Probleemdefinities (di) 2003. Jason is al een paar maanden afwezig op school Sinds eind 2003 gaat Jason al een paar maanden niet naar school. Jason geeft aan dat hij gepest wordt op school en zich niet prettig voelt. Sinds eind 2003 gaat Jason al een paar maanden niet naar school. Jason geeft aan dat hij gepest wordt op school en zich niet prettig voelt. School krijgt geen contact met ouders en Jason

30 Probleemdefinities (di) Sinds eind 2003 gaat Jason al een paar maanden niet naar school. Jason geeft aan dat hij gepest wordt op school en zich niet prettig voelt. 2003. Jason is al een paar maanden afwezig op school. Jason geeft aan dat hij gepest wordt op school en zich niet prettig voelt.

31 Probleemdefinities (wo) Jason gaat niet naar school sinds oktober 2003, omdat hij vindt: dat het er te lawaaiig is, gepest wordt & hij vindt dat de leerlingen agressief zijn. Dit vindt plaats onder schooltijd. Sinds eind 2003 gaat Jason niet naar school, hij vindt dat het er te lawaaiig is, gepest wordt & hij vindt dat de leerlingen agressief zijn. Jason is al een paar maanden, sinds eind 2003, afwezig. Hij loopt in de buurt rond i.p.v. naar school, dit gebeurt tegenwoordig iedere schooldag.

32 Probeemdefinities (wo) Jason gaat niet naar school sinds oktober 2003, omdat hij vindt: dat het er te lawaaiig is, gepest wordt & hij vindt dat de leerlingen agressief zijn. Dit vindt plaats onder schooltijd.

33 Volgende bijeenkomst Bestudeer uit Plancyclus hfst 4 & 5 Neem in totaal 5 vragen (incl. antwoorden) mee die je n.a.v. informatie uit hfst 4 genoteerd hebt Denk na over casus voor eindopdracht


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Methodiek- ontwikkeling 1 Bijeenkomst 2 Docent: Pascal van Schajik."

Verwante presentaties


Ads door Google