De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het profielwerkstuk Hoe maak je dat ?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het profielwerkstuk Hoe maak je dat ?."— Transcript van de presentatie:

1 Het profielwerkstuk Hoe maak je dat ?

2 Doel Afstudeeropdracht Leerstof uitdiepen Eén groot vak (min 440 slu)

3 Eisen Overheid: ‘t Groen - Mondelinge presentatie met filmpje
80 klokuren per persoon Cijfer: minimaal een 4 telt mee in combinatievak met maatschappijleer (en bij vwo ook ANW) ‘t Groen - Mondelinge presentatie met filmpje

4 Onderwerp Breed: Het Broeikaseffect Smal Biomassa in benzine

5 Onderwerp Breed: WO II Smal: Eva Braun

6 Onderwerp Breed: Vincent van Gogh Smal: De Aardappeleters

7 Wat maak je ? Literatuurstudie Eigen enquête Technisch ontwerp
Schilderij Experiment bij BiNaSk Maquette Buitenschoolse project Enz…

8 Aanpak Stap 1: Oriëntatie en keuze Stap 2: Onderzoeksfase
Stap 3: Verslag schrijven Stap 4: Presentatie

9 Stap 1: Oriëntatie en keuze
Partners: groepje? Vak: (selectie door school) Onderwerp (voorstel docent?) Afbakening: smal Onderzoeksvragen formuleren Hypothesen opstellen Plan van aanpak (Bronnen selecteren)

10 Plan van aanpak Wie doet wat wanneer ? Hoeveel tijd kost dat ?
Onderzoeksplan Tijdplan

11 Gesprekken 1e gesprek: 2e gesprek: 3e gesprek
onderwerp + onderzoeksvragen inleveren; eerste opzet plan van aanpak 2e gesprek: plan van aanpak inleveren; bronnen meenemen geschreven tekst logboek 3e gesprek geschreven hoofdstukken meenemen;

12 Stap 2: Onderzoeksfase Onderzoek uitvoeren
- teksten lezen en verwerken - experimenten opzetten en uitvoeren - enquête maken, afnemen en verwerken - enz….

13 Stap 3: Verslag schrijven
Voorlopige versie - oriëntatie op publiek: voor wie is het - voorkennis van publiek - doel van informatie Definitieve versie

14 Schriftelijk verslag Titelpagina Inhoud Inleiding Hoofdtekst
ca 15 kantjes per persoon zonder figuren Nabeschouwing Samenvatting Literatuurlijst Logboek Bijlagen

15 Het Logboek Bijhouden wat je gedaan hebt: wanneer, hoelang
Commentaar op verwerking Vergelijk met plan van aanpak Vragen: - Hoe verliep de samenwerking? - Haalde je de deadlines? - Waar liep je vast?

16 Stap 4: Presentatie Presentatie voor medeleerlingen en ouders/andere belangstellenden 10 minuten + vragen stellen Voorbereiding Hulpmiddelen Materiaal

17 Beoordeling Proces: 35 punten Product: 45 punten Presentatie 20 punten

18 Proces Vraagstelling opstellen Plan van aanpak Bronnenonderzoek
Begeleidingsgesprekken Logboek Nabeschouwing Puntenaftrek

19 Product Inleiding Inhoud hoofdtekst Samenvatting Taalgebruik
Bronvermelding Lay-out Bijlagen (puntenaftrek!)

20 Presentatie Inhoud Filmpje Mediagebruik Taalgebruik
Contact met publiek o.a. reageren op vragen

21 Puntenaftrek Heeft een leerling op de afgesproken datum (zie verderop) de kladversie en/of de netversie nog niet ingeleverd, dan worden per werkdag 2 punten afgetrokken vanaf die afgesproken datum van inleveren. Bovendien komt de leerling dagelijks tot uur op school om aan zijn/haar profielwerkstuk te werken. Verschijnt een leerling niet op een begeleidingsafspraak dan worden 2 punten afgetrokken van de 100 te behalen punten. Er wordt een nieuwe begeleidingsafspraak gemaakt, waar weer dezelfde regels voor gelden.

22 Eindbeoordeling Maximaal 100 punten  10,0 Minimaal: 4 (afgerond)
Middelen met maatschappijleer (en ANW) afgeronde hele cijfers Eindgemiddelde afronden op heel cijfer

23 Tijdplan: 2012 – 2013 2 juli: presentatie + 1e oriëntatie
31 augustus: 1e gesprek: plan van aanpak 5 oktober: 2e gesprek: hoofdstukken die klaar zijn, logboek, bronnen 9 november: 3e gesprek: Minimaal helft van hoofdstukken klaar 10 december: kladversie inleveren 14 januari 2013: kladversie retour 4 februari 2013: definitieve versie inleveren Begin maart presentaties


Download ppt "Het profielwerkstuk Hoe maak je dat ?."

Verwante presentaties


Ads door Google