De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoeding en pedagogiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoeding en pedagogiek"— Transcript van de presentatie:

1 Opvoeding en pedagogiek
Bijeenkomst 2

2 Programma van vandaag Kuipers Jouw visie als PEM-er

3 Verwerkingsvragen kernbegrippen
Wat verstaat Kuipers onder omgang? Wat wordt bedoeld met invloed en het uitoefenen van invloed? Welke zes gebieden onderscheidt Kuipers hierin? Wat betekent mondigheid? Welke dimensies onderscheidt Kuipers aan opvoeding? Wat is het verband met Pedagogiek?

4 Pedagogiek volgens Kuipers
Pedagogiek bestaat uit de denkbeelden van opvoeders over de behoeften en kenmerken van kinderen en over het gebruik van opvoedingsstrategieën. Denkbeelden zijn cultuurgebonden. Verwerken van kernbegrippen

5 Aanpak Definitie Kernbegrip – de centrale begrippen in een definitie
Kernmerk – een eigenschap van een kernbegrip Beeld – datgene wat je m.b.v. zintuigen kunt waarnemen in de wereld om je heen. Voorbeelden van beelden zijn: verhaal, lied, video, schilderij, spel, gesprek, beschrijving, film etc.

6 Opvoeden volgens Kuipers
Opvoeden is de omgang tussen volwassen en kinderen waarbij vanuit de volwassene invloed wordt uitgeoefend op het kind te stimuleren. Opvoeding is noodzakelijk en mogelijk; het pasgeboren kind is afhankelijk en moet leren van anderen om tot een volwassen individu te groeien.

7 Kernbegrippen van Kuipers
Omgang Mondigheid Invloed en het uitoefenen van invloed en de 6 afhankelijkheidsgebieden De dimensies van opvoeding

8 Pedagogiek volgens Kuipers
Pedagogiek bestaat uit de denkbeelden van opvoeders over de behoeften en kenmerken van kinderen en over het gebruik van opvoedingsstrategieën. Denkbeelden zijn cultuurgebonden.

9 Verwerkingsvragen kernbegrippen
Wat verstaat Kuipers onder omgang? Wat wordt bedoeld met invloed en het uitoefenen van invloed? Welke zes gebieden onderscheidt Kuipers hierin? Wat betekent mondigheid? Welke dimensies onderscheidt Kuipers aan opvoeding? Wat is het verband met Pedagogiek?

10 De theorie van Kuipers in beeld
Bekijk het fragment, wat zie je hier terug van Kuipers?

11 Mondigheid Kinderen moeten namelijk het vermogen ontwikkelen om zelfstandig te handelen, beslissen en oordelen, zodat de opvoeders overbodig worden.

12 Materiële dimensie De observeerbare activiteiten die opvoeders
met kinderen verrichten om invloed uit te oefenen, wordt de materiële dimensie van de opvoeding genoemd. Het gaat er hierbij om dat de opvoeder invloed probeert uit te oefenen met een handeling of maatregel die tot een bepaald resultaat leidt. Dit kan een instelling (bv. een school) of een hulpmiddel (bv. een methode voor een basisschool) zijn. Opvoedpraktijk

13 ideële dimensie, waarbij het draait om het denkbeeld van opvoeders van waaruit ze kinderen beïnvloeden. Opvoedingsfilosofie

14 6 Afhankelijkheidsgebieden
Tot opvoeden, bescherming tegen weer en klimaat, ziektes, gevaarlijke voorwerpen, slechte mensen, verzorging en hygiëne 1. Een kind is tot jaren na de geboorte aangewezen op iemand die eten koopt, klaarmaakt en opdient. 2. Een kind is afhankelijk van iemand die zorgt voor kleding, een dak en een bed, zodat hij of zij beschut is tegen wind, regen, zon en andere weersinvloeden. 3. Een kind dient beschermd te worden tegen ziekteverwekkende microben, agressieve schoonmaakmiddelen, scherp keukengerei, voorbijrazend verkeer en talloze andere risico’s 4. Een kind heeft jarenlang iemand nodig die erop toeziet dat zij of hij zich east, kleedt, verschoont, de billen afveegt, de tanden poetst en de handen wast. 5. Behoefte aan erkenning. 6. Kennis in het geding.

15 Opvoeden bescherming tegen weer en klimaat, ziektes, gevaarlijke voorwerpen, slechte mensen, verzorging en hygiëne 1. Een kind is tot jaren na de geboorte aangewezen op iemand die eten koopt, klaarmaakt en opdient. 2. Een kind is afhankelijk van iemand die zorgt voor kleding, een dak en een bed, zodat hij of zij beschut is tegen wind, regen, zon en andere weersinvloeden.

16 3. Een kind dient beschermd te worden tegen ziekteverwekkende microben, agressieve schoonmaakmiddelen, scherp keukengerei, voorbijrazend verkeer en talloze andere risico’s 4. Een kind heeft jarenlang iemand nodig die erop toeziet dat zij of hij zich east, kleedt, verschoont, de billen afveegt, de tanden poetst en de handen wast. 5. Behoefte aan erkenning. 6. Kennis in het geding.

17 Een (pedagogisch) experiment
The still face experiment Theoretische vooronderstellingen

18 Ontleden van een theorie
Definitie/omschrijving Kernbegrippen Kenmerken Beelden

19 En nu aan het werk Maak groepjes van 4 studenten en maak een mindmap van Kuipers.

20 Wat ga je thuis doen? Je gaat Hoofdstuk 1 en 2 van Kok lezen
Kijk over de grenzen heen! Kijk over de grenzen! -. In groepjes per land uitzoeken hoe het geregeld is, wat de invloed is op het opvoeden voor: Organisatie Kind Ouders PEM-er - Zoek per land tevens drie instellingen die zich bezig houden met Pedagogiek/PM/PEM

21 Vragen?


Download ppt "Opvoeding en pedagogiek"

Verwante presentaties


Ads door Google