De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom? Alle ouders willen dat hun kind de beste kansen krijgt om goed te ontwikkelen in deze samenleving. Een goede ontwikkeling start al van bij de geboorte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom? Alle ouders willen dat hun kind de beste kansen krijgt om goed te ontwikkelen in deze samenleving. Een goede ontwikkeling start al van bij de geboorte."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom? Alle ouders willen dat hun kind de beste kansen krijgt om goed te ontwikkelen in deze samenleving. Een goede ontwikkeling start al van bij de geboorte. De eerste levensjaren van een kind zijn heel belangrijk voor zijn verdere ontwikkeling. Deze jaren bepalen mee wie hij wordt als volwassen persoon. Dus is het van groot belang het kind van in het begin te volgen en met de nodige aandacht en zorg te omringen. Vanaf de geboorte al laat een kind zich horen en re- ageert het op zijn manier op de omgeving. Een kind lacht, weent, kreunt, kirt, draait zich weg, enzovoort. Een kind geeft dus heel wat signalen. Omdat een baby nog niet spreken kan, is het niet altijd gemakkelijk deze tekens te verstaan en daarop te reageren. Ook een peuter die al enkele woorden kent, is niet altijd ge- makkelijk te begrijpen. Hij kan vaak boos worden als zijn ouders niet verstaan wat hij wil of als hij zijn zin niet krijgt. Heel wat ouders zitten dan ook met vragen over hoe ze hun kind het best leren begrijpen, hoe ze het best op hem reageren en hoe ze een goede band met hun kind kunnen opbouwen. Precies omwille van het belang van die vroege levens- fase, wil het project De Eerste Stappen ouders en kin- deren bijstaan in die eerste belangrijke periode van het leven. Moeders en jonge kinderen worden uitge- nodigd samen deel te nemen aan ontmoetingsgroe- pen. Daarin wordt de ontwikkeling van het kind ge- stimuleerd en is er veel aandacht voor de band tussen ouder en kind. Moeders kunnen er terecht met al hun vragen rond opvoeding en kinderen. Er wordt daarbij alle ruimte gelaten voor de eigen waarden en cultuur. Moeders en kinderen kunnen vanaf de geboorte van het kind tot het naar de kleuterschool gaat aan de groepen deelnemen. Het doel van het project is de kinderen sterker te maken, zodat ze de overstap naar de kleuterschool gemakkelijk kunnen maken. Ook de ouders worden door hun deelname aan het project sterker omdat ze ervaren hebben dat er een veilige plek voor hen is waar plezante en moeilijke thema’s aan bod kunnen komen en waar ze kunnen bijleren over allerlei thema’s. Voor wie? Ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar die de ont- wikkeling van hun kind van in het begin willen be- vorderen en die zo de overgang naar de kleuterschool gemakkelijker willen maken:. Ook zwangere vrouwen Kunnen deelnemen. Wat? ➤ We bieden wekelijkse ontmoetingsgroepen voor moeders en kinderen tussen 0 en 3 jaar in een warme, huiselijke sfeer. De samenkomsten gebeuren steeds overdag. Elke groep bestaat uit maximaal 6 moeders en hun kind. Een moeder kan elke week met haar kind naar de groep komen vanaf de geboor- te van haar kind tot het naar de kleuterschool gaat. Er is ruimte om samen te spelen. Moeders kunnen ook met de andere deelnemers ervaringen uitwisse- len over opvoeding en andere thema’s die hen bezig- houden zoals bijvoorbeeld kinderontwikkeling, taal, ouderschap, gezin en familie, deel uitmaken van de maatschappij, toekomst voor kind én ouder. De klemtoon ligt op onthaal, ontvangst en ontmoe- ting van moeder en kind in een veilig kader met res- pect voor ieders cultuur en dit gedurende drie jaar, tot het kind naar de kleuterschool gaat. ➤ Daarnaast zijn, in beperkte mate, individuele gesprekken mogelijk, ook voor vaders.. Hoeveel kost het? Deelname is volledig GRATIS! Waar? De samenkomsten gaan door in een gezellig ingericht lokaal van de Federatie van Marokkaanse Verenigin- gen, in de Pannestraat 1 te 9000 Gent Wanneer? Wekelijkse samenkomsten van twee uur. Door wie? Moeders en kinderen worden begeleid door een vrouw met kennis van kinderontwikkeling. Eén begeleid- ster spreekt naast Nederlands, Berbers en Arabisch. Meer info Zerioh Sabah De Eerste Stappen Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw Pannestraat 1 – 9000 Gent tel. 09 330 55 29 gsm 0488 99 56 50 zerioh.sabah@fmv-vzw.be

2


Download ppt "Waarom? Alle ouders willen dat hun kind de beste kansen krijgt om goed te ontwikkelen in deze samenleving. Een goede ontwikkeling start al van bij de geboorte."

Verwante presentaties


Ads door Google