De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stap 3; Constant of Variabel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stap 3; Constant of Variabel?"— Transcript van de presentatie:

1 Stap 3; Constant of Variabel?
Kosten

2 Programma Terugblik Opdracht maken Kahoot Huiswerk

3 Proportioneel variabel Constant of Variabel
Als de omzet met 7,5% toeneemt zullen de proportioneel variabele kosten ook met 7,5% stijgen. Voorbeeld: Ik verkoop 7,5% meer pizza’s, pizzadozen stijgen ook met 7,5%

4 Progressief variabel Constant of Variabel
Variabele kosten stijgen sneller dan de omzet. Voorbeeld: Door overwerk uitzendkrachten inzetten. Meer productie, maar de variabele kosten zijn hoger door duurdere personeelskosten.

5 Degressief variabel Constant of Variabel?
Kosten die minder snel toenemen in vergelijking met de omzet/productie. Voorbeeld Inkoop van grote hoeveelheid grondstoffen, korting krijgen bij leverancier. Productie stijgt/omzet stijgt met 10%, maar variabele kosten met 8%

6 Opdracht 5 Bereken wat de gewenste winst is op een reis met als verkoopprijs inclusief BTW € 1.785, die een inkoopprijs heeft van € 615 (exclusief btw). Het BTW- tarief bedraagt 21%. Verkoopprijs bepalen in de winkel (schema) Vaste kosten ...% € ..... Variabele kosten Gewenste winst + Verkoopprijs exclusief BTW 100% BTW 6% of 21% Consumentenverkoopprijs 106% of 121%

7 Opdracht 6 Renate Alberdink verwacht het komende jaar in haar boek- en kantoorhandel een omzet exclusief BTW van € te realiseren. Van deze omzet zal 32% nodig zijn om de inkoopwaarde af te dekken. Van het resterende bedrag (€ ) behoort 70% tot vaste exploitatiekosten, 20% tot de variabele exploitatiekosten en 10% is gewenste winst. Bereken het tarief voor de constante kosten als percentage van de verkoopprijs exclusief BTW.

8 Opdracht 7a In een winkel zijn de proportioneel variabele kosten bij een omzet van producten € A Bereken eerst de kosten per eenheid product. Uitwerking: Omzet/ aantal producten

9 Opdracht 7b In een winkel zijn de proportioneel variabele kosten bij een omzet van producten € B Hoeveel bedragen de totale variabele kosten als de omzet met 450 producten daalt? Uitwerking: (aantal producten-450) x prijs per eenheid product

10 Opdracht 7c In een winkel zijn de proportioneel variabele kosten bij een omzet van producten € C Hoeveel bedragen de totale variabele kosten als de omzet met 250 producten stijgt? Uitwerking: (aantal producten + 250) x prijs per eenheid product

11 Opgave 8a Hannie Anders heeft berekend dat de proportioneel variabele kosten bij een omzet van potten zelfgemaakte jam € bedragen. Bereken de totale variabele kosten als ze: potten jam verkoopt; Uitwerking: Stap 1  eerst terugrekenen naar 1 pot (variabele kosten/aantal potten) Stap 2  antwoord stap 1 x 3000

12 Opdracht 8b Hannie Anders heeft berekend dat de proportioneel variabele kosten bij een omzet van potten zelfgemaakte jam € bedragen. B Bereken de totale variabele kosten als ze: potten jam verkoopt. Uitwerking: Stap 1  eerst terugrekenen naar 1 pot (variabele kosten/aantal potten) Stap 2  antwoord stap 1 x 3600

13 Huiswerk Maken opdracht 9 t/m 15 oefenen met oefenvragen 5 en 6

14 Programma Kahoot Filmpje Opdrachten 12 en 14 Huiswerk

15 Filmpje

16 Opdracht 12a De onderneming KOPIE kopieert op verzoek kopieën. Over 2012 beschikt KOPIE over de volgende gegevens: totale constante kosten € ; totale variabele kosten € ; geproduceerd aantal kopieën 5 miljoen; omzet € A Bereken de constante kosten per kopie Uitwerking: totaal constante kosten/ totaal aantal kopieën

17 Opdracht 12b De onderneming KOPIE kopieert op verzoek kopieën. Over 2012 beschikt KOPIE over de volgende gegevens: totale constante kosten € ; totale variabele kosten € ; geproduceerd aantal kopieën 5 miljoen omzet € B Bereken de variabele kosten per kopie. Uitwerking: totaal constante kosten/ totaal aantal kopieën

18 Opdracht 12c De onderneming KOPIE kopieert op verzoek kopieën. Over 2012 beschikt KOPIE over de volgende gegevens: totale constante kosten € ; Totale variabele kosten € ; geproduceerd aantal kopieën 5 miljoen; omzet € C Bereken de kostprijs per kopie. Uitwerking: antwoord vraag a + antwoord vraag b

19 Opdracht 12d De onderneming KOPIE kopieert op verzoek kopieën. Over 2012 beschikt KOPIE over de volgende gegevens: totale constante kosten € ; totale variabele kosten € ; geproduceerd aantal kopieën 5 miljoen; omzet € D Bereken de winst die KOPIE behaald heeft. Uitwerking: omzet – kosten = winst (bedrijfsresultaat)

20 Opdracht 13 De groothandel KALI te Den Helder rekent voor de grondstof kali € 3 (excl. 21% BTW) per kilo. Voor bijkomende kosten wordt gerekend: het afwegen per kilo € 0,01; de kali zit in vaten van 25 kg., verpakkingskosten € 2,50 per vat; het laden van de vaten op een auto € 0,25 per vat; voor het laden en lossen per boot geldt een standaard tarief van € 1 per vat. De onderneming KUNSTMEST in Maastricht bestelt kilo kali. De vervoerskosten per vrachtauto van de groothandel naar de kade van Den Helder bedragen € De vervoerskosten per binnenvaartschip van Den Helder naar Maastricht bedragen € De vervoerskosten van de kade van Maastricht naar het opslagterrein van de kopende onderneming bedraagt € De verzekeringspremie bedraagt 2% van de waarde van de te leveren goederen. A Welke van de genoemde kosten worden tot de directe inkoopkosten gerekend?

21 Opdracht 14a Nadine heeft over 2012 een omzet behaald van € 480.000.
Getallen in procenten van de omzet % Netto-omzet 100 Inkoopwaarde 31,2 Brutowinst 68,8 Totale kosten 53,7 Bedrijfsresultaat 15,1 Specificatie kosten: % Rente V.V. 4,8 Personeel 26,4 Nadine heeft over 2012 een omzet behaald van € A Bereken voor Nadine de nettowinst die ze over 2012 behaald heeft. Uitwerking: Omzet / 100 x percentage winst

22 Opdracht 14b Nadine heeft over 2012 een omzet behaald van € 480.000.
Getallen in procenten van de omzet % Netto-omzet 100 Inkoopwaarde 31,2 Brutowinst 68,8 Totale kosten 53,7 Bedrijfsresultaat 15,1 Specificatie kosten: % Rente V.V. 4,8 Personeel 26,4 Nadine heeft over 2012 een omzet behaald van € B Bereken voor Nadine de personeelskosten. Uitwerking: Omzet / 100 x percentage personeelskosten

23 Opdracht 14c Nadine heeft over 2012 een omzet behaald van € 480.000.
Getallen in procenten van de omzet % Netto-omzet 100 Inkoopwaarde 31,2 Brutowinst 68,8 Totale kosten 53,7 Bedrijfsresultaat 15,1 Specificatie kosten: % Rente V.V. 4,8 Personeel 26,4 Nadine heeft over 2012 een omzet behaald van € C Bereken voor Nadine de overige kosten. Uitwerking: Brutowinst – rente= subtotaal – personeelskosten = overige kosten Omzet / 100 x percentage overige kosten

24 Huiswerk Lezen Stap 4 Direct of Indirect Maken opdracht a en b


Download ppt "Stap 3; Constant of Variabel?"

Verwante presentaties


Ads door Google