De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A: korte (basale) herhaling H 27

Verwante presentaties


Presentatie over: "A: korte (basale) herhaling H 27"— Transcript van de presentatie:

1 A: korte (basale) herhaling H 27
H 27 gaat over massaproductie. Massaproductie?..... definitie? Voorbeelden van producten? Doel H 27 is de kostprijs uitrekenen bij massaproductie. Kostprijs? … definitie? Waarom kostprijs uitrekenen? Massaproductie? (C/N) + (V/B) = basisformule C = constante kosten …definitie?.... Welke 2 vormen? V = variabele kosten …definitie?.... Welke 3 vormen? Een industriële onderneming moet 2 dingen doen: fabriceren en verkopen. Er zijn dus fabricagekosten en verkoopkosten. De formule (C/N) + (V/B) kent daarom 2 varianten; 1 voor de fabricagekosten en 1 voor de fabricage- én verkoopkosten.

2 Standaard (= eenvoudig) voorbeeld: tijdsindicatie 10-15 minuten
Cf = € Cv = € Vf = € Vv = € Np = stuks Na = stuks Bp = stuks Ba = stuks De winst bedraagt 20% van de verkoopprijs Btw tarief = 21% 1: Bereken de fabricagekostprijs 2: Bereken de commerciële kostprijs 3: Bereken de consumentenprijs 4: Bereken de verwachte ruilwinst 5: Bereken het verwachte bezettingsresultaat 6: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat m.b.v. vraag 4 en 5 7: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat op een andere manier

3 Antwoorden: 1: Bereken de fabricagekostprijs = (Cf/Np) + (Vf/Bp) ( / ) + ( / ) = € 5 + € 4,5 = € 9,50 Uitsplitsen!.. Heb je later nodig! 2: Bereken de commerciële kostprijs = fabricagekostprijs + (Cv/Na) + (Vv/Ba) Niet vergeten!! € 9,50 +( /80.000) + ( / ) = € 9,5 + € 4 + € 2,50 = € 16 Uitsplitsen!.. Heb je later nodig!

4 3: Bereken de consumentenprijs = commerciële kostprijs + winst + btw
Let op: de winst kan uitgedrukt worden in vele varianten! Dus goed lezen! Hier is de winst 20% van de verkoopprijs. Commerciële kostprijs + winst = verkoopprijs 80% % = % 80% = € 16 100% = € 16/0,8 = € 20 € 20 x 1,21 = € 24,20 4: Bereken de verwachte ruilwinst = Ba x (verkoopprijs – commerciële kostprijs) Let op: verwachte ruilwinst = verwachte transactieresultaat = verwachte verkoopresultaat! : verkoopprijs is exclusief Btw! x (€ 20 - € 16) = € positief

5 5: Bereken het verwachte bezettingsresultaat =
- afdeling Fabricage = (Bp – Np) x (Cf/Np) - afdeling Verkoop = (Ba – Na) x (Cv/Na) - Bezettingsresultaat afdeling Fabricage: ( – ) x € 5 = € positief Zie vraag 1! Aangeven! - Bezettingsresultaat afdeling Verkoop: ( – ) x € 4 = € positief Zie vraag 2! Aangeven! - Totale bezettingsresultaat is dus € € = € positief Aangeven!

6 6: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat m. b. v
6: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat m.b.v. vraag 4 en 5 = ruilwinst + of – totale bezettingsresultaat € € = € positief Aangeven! 7: Bereken het verwachte bedrijfsresultaat op een andere manier = TO - TK TO = Ba x verkoopprijs = x € 20 = € positief TK = Cf + Cv + Vf + Vv = € (-/-) Verwacht bedrijfsresultaat € positief Aangeven! € = € € € €

7 Vragen? Alle formules bij elkaar:
de fabricagekostprijs = (Cf/Np) + (Vf/Bp) de commerciële kostprijs = fabricagekostprijs + (Cv/Na) + (Vv/Ba) De verkoopprijs = commerciële kostprijs + winst de consumentenprijs = verkoopprijs + btw de verwachte ruilwinst = Ba x (verkoopprijs – commerciële kostprijs) het verwachte bezettingsresultaat = - afdeling Fabricage = (Bp – Np) x (Cf/Np) - afdeling Verkoop = (Ba – Na) x (Cv/Na) verwachte bedrijfsresultaat = ruilwinst + of – totale bezettingsresultaat het verwachte bedrijfsresultaat = TO - TK Hoe toets (H 26 en 27 + H 14 t/m 16) voor bereiden? Theorie + voorbeelden uit boek bestuderen (al gedaan als het goed is) Opgaven uit boek maken (al gedaan als het goed is) Opgaven die ik gemaakt heb bestuderen + maken Zoek in de oude examens ( naar opgaven over deze stof Je moet oefenen, oefenen en oefenen. En als je klaar bent met oefenen…oefenen! Gebruik : powerpoint! Vragen?


Download ppt "A: korte (basale) herhaling H 27"

Verwante presentaties


Ads door Google