De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een bestuurslid of vrijwilliger binnen uw vereniging heeft meegedaan aan de training “in veilige handen”. De training is een landelijk project op initiatief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een bestuurslid of vrijwilliger binnen uw vereniging heeft meegedaan aan de training “in veilige handen”. De training is een landelijk project op initiatief."— Transcript van de presentatie:

1

2 Een bestuurslid of vrijwilliger binnen uw vereniging heeft meegedaan aan de training “in veilige handen”. De training is een landelijk project op initiatief van het NOV, NOC/NSF en scouting Nederland. Wat is dit voor training? De training is er om te zorgen dat overal waar er met kinderen gewerkt wordt hun veiligheid gewaarborgd wordt. De nadruk van de training ligt op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook ter bescherming van eigen vrijwilligers om met elkaar te kijken naar grenzen en kaders waarop je elkaar kunt aanspreken.

3 ‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer- pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

4 1. Hier valt niet alleen fysiek toenadering onder, maar ook seksueel verbale toenadering. 2. Het gaat om de beleving van degene die het ondergaat: voelt die het gedrag als dwingend en / of ongewenst? 3. In sommige gevallen is ook die beleving niet doorslaggevend: als er sprake is van een ongelijke machtsverhouding is het gedrag sowieso grensoverschrijdend. 4. De intentie van degene die het gedrag vertoont, is niet bepalend of het seksueel grensoverschrijdend is.

5 Schaarste aan vrijwilligers Ons kent Ons Weinig regels en controle kaders 14 % van de meisjes en 4 % van de jongens krijgt hiermee te maken in zijn leven

6 Een arm om een kind of jongere heen slaan, kan dat ?

7 De coach of trainer gaat mee de kleedkamer in?

8 Kind/ jongeren bij je thuis uitnodigen?

9 Whats- app contact hebben met minderjarigen van uw vereniging, kan dat? E-mail contact hebben met minderjarige kinderen van uw verenigingen, kan dat? Contact via facebook en twitter met minderjarige kinderen van u vereniging, kan dat?

10 Wat denkt u dat er nodig is om uw eigen vereniging veiliger te maken? Hebben jullie als vereniging gedragsregels of omgangsregels? Kunnen jullie elkaar aanspreken op ongewenst gedrag? Wat is dat ongewenste gedrag?

11 Op de website www.inveiligehanden.nl kunt u meer informatie vinden.www.inveiligehanden.nl Voor de vrijwilligersverenigingen ben ik, Floor van den Berg, vanuit de driemaster aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kinderminshandeling Ik ben bereikbaar op f.vandenberg@kwadraad.nl en opf.vandenberg@kwadraad.nl 06-52415477 (overleg route contact met uw eigen vereniging. )


Download ppt "Een bestuurslid of vrijwilliger binnen uw vereniging heeft meegedaan aan de training “in veilige handen”. De training is een landelijk project op initiatief."

Verwante presentaties


Ads door Google