De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie resultaten monitor landelijk versus lokaal maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie resultaten monitor landelijk versus lokaal maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie resultaten monitor landelijk versus lokaal maart 2014

2 Toelichting op het gebruik Bij het presenteren van de resultaten van de Monitor maak je gebruik van grafieken. Eerste uitgangspunt is om stil te staan bij opvallende resultaten binnen de school zelf. Daarnaast kan het interessant zijn om die lokale resultaten te vergelijken met de landelijke gemiddelden. Deze powerpoint biedt een format voor het samenstellen van presentatie in school. Van elke vragen die in de monitor voor leerlingen en leerkrachten (versie 2013/2014) is gesteld, wordt per dia de landelijke grafiek weergegeven. Je kunt daar de grafiek van jouw school in kwestie onder plaatsen (zie dia 5). Bedenk je vooraf wel wat het doel is van jouw presentatie en welke discussie je over de lokale en eventueel landelijke resultaten wilt voeren. Houd bij het gebruikmaken van dit format dus rekening met twee belangrijke richtlijnen: 1.Maak vooraf een selectie van maximaal 8 vragen/dia’s die je in je presentatie wilt gebruiken. 2.Overweeg bij elke vraag of het nodig/zinvol is om deze met de landelijke uitkomst te vergelijken.

3 Kijk voor meer informatie over het werken met en presenteren van de Monitor in deze handleiding in de toolkit van de Bibliotheek op school of neem contact op met de trainer in jouw provincie.

4 Resultaten leerlingen najaar 2013

5 Verschillende manieren van presenteren In de volgende dia’s worden verschillende manieren van presenteren getoond a.d.h.v. de vraag ‘hoe vind je het om een boek te lezen’. Dit dient als voorbeeld. Hoe jij je resultaten presenteert, hangt af van wat je wilt laten zien. ● Landelijk 2013 vs school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag: hoe doet deze school het t.o.v. landelijke cijfers. ● School 2012 vs school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag: hoe doet deze school het t.o.v. 2012? Let op: groep 4 van vorig jaar is nu groep 5. ● Jongens landelijks vs jongens school (totaal). Hierbij hoort de vraag: is er opvallend verschil tussen deze jongens t.o.v. jongens landelijk? ● Meisjes landelijk vs meisjes school (totaal). Hierbij hoort de vraag: is er opvallend verschil tussen deze meisjes t.o.v. meisjes landelijk? ● Meisjes school 2013 vs jongens school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag: is er opvallend verschil tussen de meisjes t.o.v. de jongens (actie van maken)? ● Jongens school 2012 vs jongens school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag: is er (positief) verschil te zien in de resultaten van de jongens in 2012 en in 2013 (hebben acties van afgelopen jaar zin gehad)? ● Meisjes school 2012 vs meisjes school 2013 (per groep). Hierbij hoort de vraag: is er (positief) verschil te zien in de resultaten van de meisjes in 2012 en in 2013 (hebben acties van afgelopen jaar zin gehad)?

6 Hoe vind je het om een boek te lezen? School per groep vs landelijk per groep Landelijk 2013 School 2013

7 Hoe vind je het om een boek te lezen? 2012 vs 2013 School 2012 School 2013

8 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil jongens landelijk – jongens school Jongens landelijkJongens school X

9 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil meisjeslandelijk – meisjes school Meisjes school X Meisjes landelijk

10 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil jongens-meisjes van de school per groep Meisjes school per groep 2013 Jongens school per groep 2013

11 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil jongens school 2012-2013 Jongens school X per groep 2012 Jongens school X Per groep 2013

12 Hoe vind je het om een boek te lezen? Verschil meisjes school 2012-2013 Meisjes school X Per groep 2012 Meisjes school X Per groep 2013

13 Hoe vaak lees je thuis voor je plezier een boek? School 2013 Landelijk 2013

14 Over welke onderwerpen lees je graag? NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken NB: voor analyse kun je beter inzoomen per groep, niet op het totaal Landelijk 2013

15 Over welke onderwerpen lees je graag? Ingezoomd per groep Groep 4 Landelijk 2013 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken

16 Welk soort boeken lees je graag? NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken NB: voor analyse kun je beter inzoomen per groep, niet op het totaal Landelijk 2013

17 Hoe kom je aan leesboeken? Landelijk 2013 NB: bij deze vraag is het minder zinvol om lokale cijfers met landelijke te vergelijken

18 Wie geeft jou tips voor leuke boeken? Landelijk 2013

19 Hoe vaak ga je naar de bibliotheek die buiten je school staat? Landelijk 2013 School 2013

20 Hoe vind je het om naar de bibliotheek buiten je school te gaan? Landelijk 2013 School 2013

21 Als ik een boek moet lezen van de juf/meester vind ik dat: Landelijk 2013 School 2013

22 Als ik een boek moet lezen van de juf/meester vind ik dat: Landelijk 2013 School 2013 School 2012

23 Als de juf/meester iets vertelt over een boek vind ik dat: Landelijk 2013 School2013

24 Mijn moeder of vader leest mij thuis voor Landelijk 2013 School 2013

25 Mijn moeder of vader praat met mij over boeken Landelijk 2013 School 2013

26 Mijn moeder of vader gaat met mij naar de bibliotheek Landelijk 2013 School 2013

27 Hoeveel boeken heb je zelf ongeveer? NB Deze vraag heeft niet veel zin om met landelijke cijfers te vergelijken Landelijk 2013

28 Resultaten leerkrachten najaar 2013 NB: bij de leerkrachtvragen heeft het niet veel zin om deze met landelijke cijfers te vergelijken; eventueel wel de schoolcijfers van 2013 met 2012 (en 2011)

29 Voorlezen aan de groep Landelijk 2013 School 2013

30 Met de groep naar de schoolbibliotheek gaan Landelijk 2013 School 2013

31 Met de groep naar de openbare bibliotheek gaan Landelijk 2013 School 2013

32 Een boek introduceren in de groep Landelijk 2013 School 2013

33 Een leerling een boekpresentatie laten geven Landelijk 2013 School 2013

34 Deelnemen aan een project rondom boeken en lezen Landelijk 2013 School 2013

35 Overleggen met het team/bouw over leesbevordering Landelijk 2013 School 2013

36 Het houden van een boekenkring Landelijk 2013 School 2013

37 Gebruikmaken van een boekencollectie bij zaakvakken Landelijk 2013 School 2013

38 Voorlezen uit lees- of prentenboeken bij wereldoriënterende onderwerpen Landelijk 2013 School 2013

39 Leerlingen wijzen op lees- of prentenboeken die passen bij een wereldoriënterend onderwerp Landelijk 2013 School 2013

40 Voorlezen uit een informatieboek bij wereldoriënterende onderwerpen Landelijk 2013 School 2013

41 Leerlingen wijzen op informatieboeken die passen bij een wereldoriënterend onderwerp Landelijk 2013 School 2013

42 Profielen SchoolLandelijk Enthousiaste lezer vindt lezen leuk leest ten minste een paar keer per week thuis voor zijn/haar plezier vindt het leuk als hij/zij in de klas een boek moet lezen gaat ten minste een paar keer per maand naar de bibliotheek en vindt dat leuk vindt het leuk als de leerkracht iets vertelt over een boek bezit ten minste 20 boeken 14,4%13,3% Betrokken ouder leest thuis geregeld voor gaat met zijn/haar kind naar de bibliotheek praat met zijn/haar kind over boeken geeft zijn/haar kind tips over leuke boeken 6,3%8,5% Leesbevorderende leerkracht leest ten minste een paar keer per week voor gaat ten minste een paar keer per maand met de groep naar de (school)bibliotheek introduceert ten minste een paar keer per maand een boek in de groep houdt regelmatig een boekenkring maakt gebruik van boekencollecties bij zaakvakken/wereldoriënterende onderwerpen 0%7,3%


Download ppt "Presentatie resultaten monitor landelijk versus lokaal maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google