De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9: Tussenmenselijke relaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9: Tussenmenselijke relaties"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9: Tussenmenselijke relaties

2 Begrippen: Rationeel en niet-rationeel handelen
Interactie: direct en indirect Sociaal handelen Communicatie: verbaal en non-verbaal Pseudo communicatie Sociale relatie Affectieve relatie

3 Weber’s opvatting over menselijk handelen
Bewust (rationeel): Doelbewust Waarde rationeel Onbewust (niet-rationeel): Uit gewoonte Uit emotie

4 Sociaal handelen: interactie
Wisselwerking, wijze van wederzijdse beïnvloeding Direct: fysieke nabijheid Indirect : hulpmiddelen/tussenpersonen

5 Belang interactie Interactie heeft invloed op de sociale afstand tussen mensen. Door interactie komen mensen en groepen namelijk nader tot elkaar of groeien uit elkaar.   Door interactie blijven verhoudingen tussen mensen en groepen bestaan of ze veranderen. Er is dus sprake van sociale processen

6 Sociale afstand De mate en de vorm waarin mensen bereid zijn om met mensen van andere groepen al dan niet tot (intiemere) vormen van contact te komen.

7 Sociaal handelen: communicatie
Overdracht/uitwisseling van informatie Zender en ontvanger Zelfde betekenis hechten aan symbolen Wijze van communicatie: Verbaal: gesproken of geschreven woord Non verbaal: gebaren, gezichtsuitdrukkingen,..

8 Pseudo communicatie Ontvanger vat de boodschap anders op dan de zender bedoelde, zonder dat partijen zich daarvan bewust zijn

9 Belang communicatie Communicatie kan mensen tot groepsvorming brengen en groepen bijeenhouden.

10 Sociaal handelen: interactie en communicatie
Interactie Communicatie - soc.handelen - soc.handelen waarneembare - inhoudelijke (interactie) beïnvloeding - middel ter beïnvloeding

11 Roddel (als vorm van communicatie)

12 Roddel (als vorm van communicatie)
Functies: Versterkt groepseenheid (tov normovertreder) Verhoogt geloof in eigen waarden en normen Vorm van informele sociale controle Roddelaars kunnen zonder aanwezigheid van derde (‘slachtoffer’) zaken rustig bespreken Negatieve sanctie Roddelaar gedurende moment interessant Ontlading van frustraties

13 3 opvattingen over Interactie
Interactie: ontstaat op basis van reeds bestaande consensus (over te verwachten gedrag) Door interactie ontstaat ‘working consensus’ agv voortdurende afstemming Interactie: ruil, uitwisseling. Mogelijke ruilrelatie ontstaat

14 Interactie en sociale relaties
Wederzijdse instelling op elkaar Kans op sociaal zinvol handelen (interactie) Verschil affectieve relatie

15 Affectieve relatie Psychisch van aard
Berust op genegenheid voor elkaar


Download ppt "Hoofdstuk 9: Tussenmenselijke relaties"

Verwante presentaties


Ads door Google