De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSO Het Mozaïek Almelo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSO Het Mozaïek Almelo."— Transcript van de presentatie:

1 VSO Het Mozaïek Almelo

2 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 3 en 4
Eindexamenjaar 2016

3 Programma Opening Examens Examenreglement PTA
Bijzonderheden leerjaar 3 en 4

4 Opening Overgang leerjaar 2  leerjaar 3 Planning Zelfstandigheid
Eigen verantwoordelijkheid Praktische vaardigheden Samenwerken Huiswerk Samenwerking VSO Het Mozaïek en ‘t Noordik

5 Examens Schoolexamens (SE 1 t/m SE 4) Centraal Examen (CE) Rekentoets

6 Schoolexamens 4 periodes: SE 1 t/m SE 4 SE 1 in leerjaar 3
Vakoverstijgend handelingsdeel Twee grote praktische opdrachten LO en CKV voldoende Maatschappijleer alleen SE

7 Centraal Examen Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CPSE)
Centraal Beeldscherm Examen (CBE) De rekentoets Eindcijfer op diploma: ½ schoolexamen + ½ centraal examen

8 Invoering Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
Referentieniveau 2F Invoering rekentoets Invoering afgestemd examen Nederlands Aanpassing uitslagregeling: Eindcijfer Nederlands en rekenen minimaal een 5 en een 6 in willekeurige volgorde

9 Rekentoets referentieniveau 2F
De rekentoets is een onderdeel van het Centraal Examen. De rekentoets wordt digitaal afgenomen. De rekentoets wordt voor het eerst betrokken bij de examenuitslag.

10 Slaag-/zakregeling Eindcijfer = (cijfer SE + cijfer CE) : 2
Gemiddelde cijfer CE moet minimaal 5,5 zijn (beroepsgerichte vak telt 1x mee) LO en CKV moet voldoende of goed zijn. Eindcijfer Nederlands en rekenen minimaal een 5 en een 6 in willekeurige volgorde Eis eindcijfers (beroepsgerichte vak telt 2x mee)

11 Examenreglement Rechten en plichten van de leerling
Rechten en plichten van de school Bijzonder aandacht voor: - Ziekmelding bij Centrale Examens - Ziekmelding bij Schoolexamens - Toegestane en niet toegestane hulpmiddelen

12 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Algemeen deel met regels als aanvulling op het examenreglement Alle stof voor het schoolexamen per vak Toetsvormen en tijdsduur per toets Herkansingsmogelijkheden Ruimte voor het bijhouden van cijfers Wijze van berekenen cijfers

13 Bijzonderheden leerjaar 3 en 4
Stage in leerjaar 3 Oriëntatie vervolgonderwijs Beeldschermexamens SE 1 in tweede gedeelte van leerjaar 3 Rekentoets

14 Eindresultaat

15 Vragen???


Download ppt "VSO Het Mozaïek Almelo."

Verwante presentaties


Ads door Google