De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiehandvatten Blijf in contact

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiehandvatten Blijf in contact"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiehandvatten Blijf in contact
Kanker en werk Communicatiehandvatten Blijf in contact

2 Hoe communiceer jij? Je leidinggevend vraagt je om over te werken omdat belangrijke stukken de deur uit moeten. Je hebt vanavond eigenlijk al meer uren gewerkt dan goed voor je is. Wat geef je als antwoord? Voor werknemers:

3 Hoe communiceer jij? Je komt altijd op het laatste moment met dit soort vragen. Ik doe het niet! Zoek het maar uit. Maar natuurlijk, ik werk nog even over. Ik weet dat het belangrijk is. En ik heb vanavond nodig om uit te rusten. Ik pak het morgenochtend direct op. Voor werknemers: Je leidinggevend vraagt je om over te werken omdat belangrijke stukken de deur uit moeten. Je hebt vanavond eigenlijk al meer uren gewerkt dan goed voor je is. Wat geef je als antwoord?

4 Agressief communiceren
Een paar effecten van agressief gedrag zijn: conflicten met anderen, schuldgevoelens, frustratie, slecht zelfbeeld, gemiste kansen, stress, gevoelens van machteloosheid, de relatie komt op het spel te staan, eenzaamheid en woede. Agressief Als je je agressief gedraagt, negeer je de rechten van een ander. Agressief gedrag kenmerkt zich door woede, vijandigheid, afblaffen, schreeuwen, dreigend taalgebruik en non verbaal gedrag, de wens om de ander af te straffen of te vernederen. Een paar effecten van agressief gedrag zijn: conflicten met anderen, schuldgevoelens, frustratie, slecht zelfbeeld, gemiste kansen, stress, gevoelens van machteloosheid, de relatie komt op het spel te staan, eenzaamheid en woede. Als je je agressief gedraagt, slaan deze effecten zowel op jou als op degene tegen wie je je zo gedraagt.

5 Passief communiceren Effecten van passief gedrag zijn: conflicten met anderen, depressie, gevoelens van machteloosheid, slecht zelfbeeld, gemiste kansen, stress, de ander (en zichzelf) niet meer mogen, de relatie komt op het spel te staan, eenzaamheid en boos zijn op zichzelf. Passief Als je je passief gedraagt, schend je je eigen rechten. Passief gedrag kenmerkt zich door: lichaamstaal (omlaag kijken), verontschuldigingen, (onterecht) de schuld op zich nemen, gebruik van zinsneden als ‘ik vraag me af of…’, ‘Zou ik je mogen vragen om…’ en ‘Maar dat is niet zo belangrijk hoor’. De achterliggende gedachte is dat de rechten van anderen altijd moeten prevaleren: de spreker cijfert zich weg. Effecten van passief gedrag zijn: conflicten met anderen, depressie, gevoelens van machteloosheid, slecht zelfbeeld, gemiste kansen, stress, de ander (en zichzelf) niet meer mogen, de relatie komt op het spel te staan, eenzaamheid en boos zijn op zichzelf.

6 Assertief communiceren
Je assertief opstellen draagt bij aan het oplossen van problemen, geeft een tevreden gevoel over jezelf en over anderen, creëert kansen, maakt je ontspannen, kalm en geeft je het gevoel jezelf in de hand te hebben. Assertief Als je je assertief opstelt, respecteer je je eigen rechten en die van een ander. Assertief gedrag kenmerkt zich door lichaamstaal waaruit zelfvertrouwen spreekt (rechte houding, goed oogcontact, kalm stemgeluid) en taalgebruik waaruit je behoefte naar voren komen terwijl je rekening houdt met het belang en de gevoelens van een ander. Als je je assertief gedraagt, kan je je ideeën effectief, zelfverzekerd en helder overbrengen. Je hebt het gevoel ‘jezelf’ te kunnen zijn, terwijl de ander een duidelijk beeld krijgt van je behoeften zonder zich aangevallen te voelen. Je assertief opstellen draagt bij aan het oplossen van problemen, geeft een tevreden gevoel over jezelf en over anderen, creëert kansen, maakt je ontspannen, kalm en geeft je het gevoel jezelf in de hand te hebben.

7 Zo veel verschillende gesprekspartners Wat bespreek je met wie?
Werkgever Bedrijfsarts Leidinggevende of P&O UWV Last but not least: collega’s! Besef als bedrijfsarts dat je 1 partij bent uit hele speelveld! WERKGEVER De werkgever moet je begeleiden in het goed kunnen werken met kanker. En bij uitval door ziekte je goed begeleiden naar terugkeer naar werk. Hiervoor is inzicht nodig in wat je kunt en wilt qua werk. Ook jij hebt hier verantwoordelijkheid in, net als de werkgever. Jij en je leidinggevende maken samen afspraken over je werk(hervatting). BEDRIJFSARTS De bedrijfsarts bekijkt of je met je aandoening kunt werken. Hij kijkt naar het werk dat je kan doen. En de eventuele aanpassingen op het werk die daarvoor nodig zijn. De bedrijfsarts geeft hierover een advies aan jou en je werkgever. Je hebt altijd het recht om het advies van de bedrijfsarts in te zien. LEIDINGGEVENDE en P&O Wat ga je voorstellen aan je leidinggevende over opbouw van uren en werkzaamheden? Tips: Probeer een schema van 3 maanden te maken en neem het advies van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige mee. Stapsgewijs opbouwen met concrete doelen werkt vaak het beste. Maak een plan A dat ambitieus is met een snelle opbouw van uren en taken. En een plan B met een lager tempo en minder werkzaamheden. Stem af met je leidinggevende dat je niet harder gaat dan plan A, maar ook niet langzamer dan plan B. Dit zorgt er voor dat je niet te hard van stapel loopt en toch een stok achter de deur hebt als je moeite hebt om op te starten met nieuw of ander werk. Neem ook mee: Hoe vaak ga je evalueren met je leidinggevende en/of casemanager? Wat is jouw ideale situatie om weer volledig of met plezier te werken? UWV Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Het UWV houdt zich kortweg bezig met het beoordelen of je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige gaat over je loonwaarde: ben je in staat zelf inkomen te generen? COLLEGA’s Collega’s weten niet altijd wat voor gevolgen je kanker kan hebben. ‘Collega’s snappen niet dat ik de ene dag heel goed kan functioneren en de andere dag niets waard ben.’ Uit de praktijk blijkt dat openheid over je kanker het beste werkt. Ook richting je collega’s. ‘Ik ben open over mijn ziekte. Collega’s heb ik na de diagnose zelf benaderd voor een praatje. Tijdens het gesprek heb ik rustig het gesprek richting mijn vorm van kanker gestuurd en uitgelegd wat het is.’ Functioneel communiceren Wel is het goed om na te gaan wat je vertelt. Het is oppassen dat je door te veel openheid anderen niet afstoot: niet iedereen wil alles tot in detail over je kanker horen. Daarbij komt dat je waarschijnlijk zelf ook niet voortdurend over je aandoening wilt hebben, maar gewoon lekker wil werken. Het advies: wees open als het nodig is voor het werk.

8 Gouden regel Gouden regel
Bij communiceren over gevoelige onderwerpen kunnen mensen zich gemakkelijk aangevallen voelen. Hanteer daarom deze gouden regel: Spreek iemand aan op zijn gedrag Niet op wie hij/zij is als persoon.

9 Veronderstellingen Wanneer je dingen veronderstelt, belemmert dit je communicatie. Je veronderstelt dingen wanneer je: te snel conclusies trekt teveel bezig bent met de bedoeling van de ander denkt dat jij het beter weet stereotypen gebruikt

10 Actie reactie

11 Roos van Leary Je doorbreekt het patroon, door naast de ander in de roos van Leary te gaan zitten Is de ander leidend, dan reageer je aanvallend Is de ander volgend, dan reageer je verdedigend Is de ander aanvallend, dan reageer je leidend Is de ander verdedigend, dan reageer je volgend

12 Communicatietips Begin met een agenda. Begin om samen met je gesprekspartner een agenda te bespreken. Luister actief. Laat de ander merken dat je hem/haar hebt gehoord. Door LSD: Luisteren, samenvatten, doorvragen Let op je lichaamshouding. Let er bijvoorbeeld op hoe je zit. Dat is van invloed op hoe je overkomt. Leef je in de ander in. Begrijp je ook de andere kant van het verhaal? Herhaal de belangrijke punten: waar je tegenaan loopt, wat je zelf kunt bijdragen en welke ondersteuning je nodig hebt


Download ppt "Communicatiehandvatten Blijf in contact"

Verwante presentaties


Ads door Google