De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor praktijkonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor praktijkonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Voor praktijkonderwijs
Siabo v.o.f. Stage assessment Voor praktijkonderwijs En VMBO

2 Doel van het assessment
Siabo v.o.f. Doel van het assessment Ontwikkelings instrument Plaatsings instrument Selectie instrument

3 De stagekist bestaat uit
Siabo v.o.f. De stagekist bestaat uit Negen proeven Bij die negen proeven meten we: Het cognitieve gebied Het affectieve gebied Het motorische gebied

4 Het cognitieve gebied Siabo
v.o.f. Het cognitieve gebied Kan de kandidaat de instructie omzetten in een handeling? De proeven zijn oplopend in moeilijkheid De kandidaat moet zich een mentaal beeld vormen van de proef als hij die wil uitvoeren We meten hier ruimtelijk inzicht en geheugenspanne van de kandidaat

5 Siabo v.o.f. Taalkennis is belangrijk voor het begrijpen, onthouden en toepassen. De meet en weegproef vertellen wat over de kennis van maateenheden en het gebruik van meetinstumenten. (in de proeven gaat het om de meest gebruikte eenheden)

6 Het affectieve gebied Siabo
v.o.f. Het affectieve gebied Dit gebied wordt getoetst aan de hand van werkhouding, –aanpak en uitvoering In het eerste deel werkaanpak en –houding In het tweede deel Concentratie ( C ) Feedback ( F ) Nauwkeurigheid ( N ) Eigeninitiatief ( EI ) Houding ( H ) Tempo ( T ) Bij de digitale scorelijst hoeven de laatste onderdelen niet gescoord te worden.

7 Het motorische gebied Siabo
v.o.f. Het motorische gebied Hier wordt het motorisch handelen geobserveerd. Aan bod komen: De oog-hand combinatie De hand-hand combinatie De pincetgreep

8 De uitslag Siabo De uitslag is objectief Kan aangevochten worden door:
v.o.f. De uitslag De uitslag is objectief Kan aangevochten worden door: De klasse docent De ambulant begeleider De ouders De ………………………

9 Siabo v.o.f. Bedenk altijd Door het assessment wordt een leerling in een volstrekt ander context geplaatst dan de “schoolse context” Hij moet het zelf doen Krijgt geen motiverende opmerkingen Moet in één keer van uitleg naar handelen overgaan

10 Als assessor word je gedwongen anders naar een leerling te kijken.
Siabo v.o.f. Als assessor word je gedwongen anders naar een leerling te kijken. Het komt soms niet overeen met het beeld wat je van een leerling hebt. Het assessment is gebaseerd op: GEDRAG IS CONSISTENT IN TIJD, EN SITUATIE SPECIFIEK Met andere woorden: iemand zal in de regel in soortgelijke situaties door de tijd heen hetzelfde gedrag vertonen. Het assessment laat een praktijksituatie zien en geen schoolsituatie.

11 Siabo v.o.f. Vragen?


Download ppt "Voor praktijkonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google