De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MR De doelstellingen van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn: Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders Stem geven aan het personeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MR De doelstellingen van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn: Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders Stem geven aan het personeel."— Transcript van de presentatie:

1 MR De doelstellingen van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn: Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders Stem geven aan het personeel dat in dienst is en aan ouders van leerlingen die op school zitten (spreekbuis zijn van) Meedenken voor goed onderwijs in een veilige omgeving

2 MR De MR bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders MR Van Damschool bestaat uit: Ilse Ruiter Hanneke Verbeek Marianne Korte Giel van Driel

3 MR De MR denkt mee met de school en het schoolbestuur over o.a.: Onderwijskundige doelstellingen Schoolplan en zorgplan Schoolreglement Schoolgids Ondersteunende werkzaamheden door ouders Arboregels Beëindiging, inkrimping of uitbreiding (incl. beleid terzake) Overdracht/omzetting of fusie (incl. beleid terzake) Organisatie Beleid inzake aanstelling/ontslag leiding en personeel Aanstelling/ontslag leiding Beleid inzake toelating/verwijdering leerlingen Vakantieregeling Nieuwbouw/verbouw Inzet/samenstelling van de formatie Nascholing Klachtenregeling Beleid inzake voorzieningen tbv leerlingen De MR kan zelfstandig voorstellen doen op alle gebieden die zich in en rond de school afspelen. Zij is hierbij de spreekbuis voor ouders en personeel

4 MR Om de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders goed te kunnen behartigen heeft MR advies- of instemmingsrecht Adviesrecht, recht om voorafgaand aan een besluit advies uit te brengen, op b.v. – aanschaf leermiddelen – schoolreis – schoolbegroting – nieuw- &verbouw Instemmingsrecht, recht om voorafgaand aan een besluit instemming te verlenen, op b.v. – jaarplan – inzet & formatie – veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid

5 MR Waarmee is de MR afgelopen jaar bezig geweest? Wordt 1x per jaar vastgelegd in een jaarverslag Zie hiervoor het jaarverslag 2011 / 2012

6 MR Waarmee gaat de MR zich het komende jaar o.a. bezig houden? Renovatie, deelname aan bouwcommissie Formatieplan

7 MR Waarvoor kunt u bij de MR terecht? alles wat met de school te maken heeft vragen over de renovatie schoolveiligheid Via medezeggenschapsraad@vandamschool.nl of zie schoolgids voor contactgegevens van de MR-ledenmedezeggenschapsraad@vandamschool.nl

8 MR Hoe kunt u de MR volgen? Bijwonen vergaderingen, vergaderfrequentie is ca. 9x per schooljaar Website voor – agenda aankomende vergadering – notulen vergaderingen MR Nieuwsbrief voor – kort verslag vergaderingen MR


Download ppt "MR De doelstellingen van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn: Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders Stem geven aan het personeel."

Verwante presentaties


Ads door Google