De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond HAVO 4 C&M.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond HAVO 4 C&M."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond HAVO 4 C&M

2 Begeleiding op school Sander Persoon Profielcoördinator CM Havo 4 en 5
Docent Lichamelijke Opvoeding Rol van profielcoördinator

3 Vakken in het gemeenschappelijk deel
Nederlands (CE) Engels (CE) Maatschappijleer (SE, afgesloten 4 Havo) CKV ( handelingsdeel, afgesloten 4 Havo) Levensbeschouwing (SE, afgesloten 4 havo, schoolkeuze) Lichamelijke opvoeding (handelingsdeel, wordt afgesloten op 5 Havo)

4 Vakken in het profieldeel C&M, verplicht profielkeuzevak en examenvak in de vrije ruimte
Geschiedenis (CE) Frans of Duits (CE) Kunstvak Beeldend of Kunstvak Muziek (CE) of Filosofie (CE) of Duits (CE) of Frans (CE) Economie (CE) of Maatschappijwetenschappen (CE) of Aardrijkskunde (CE) Eén keuzevak uit een grote groep overige vakken

5 Belangrijke data dit schooljaar
20 aug – 25 nov 1e lesperiode (12 lesweken) 13 okt – 21 okt herfstvakantie 19 nov – 25 nov 1e proefwerkweek 26 nov – 3 maart 2e lesperiode (12 lesweken) 22 dec – 6 jan kerstvakantie 8 jan algemene ouderavond (vakdocenten) 10 jan ouderavond PC 11 feb – 17 feb carnavalsvakantie 25 feb – 3 maart 2e proefwerkweek

6 Belangrijke data dit schooljaar
4 maart – 12 juni 3e lesperiode (13 lesweken) 6 mrt themamiddag CM en EM 18 mrt – 24 mrt reisweek 2 en 3 april ouderavond PC 29 april – 12 mei Meivakantie 13 juni – 20 juni 3e proefwerkweek 28 juni rapportuitreiking

7 Onderwerpen Lessentabel, studielast Studiewijzers / PTA
Schoolexamens en centrale examens Combinatiecijfer: LV, MA en PWS Herkansingsregeling

8 Overgangsnormen Een leerling wordt bevorderd wanneer hij of zij:
Niet meer dan 3,0 verliespunten heeft voor alle cijfers en Deze maximaal verspreid zijn over drie vakken en Niet meer dan twee vakken onvoldoende heeft en Niet meer dan 1,5 verliespunt heeft in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde en Het gemiddelde der cijfers niet lager is dan 6,0

9 Overgangsnormen Onder de 6.0 wordt geteld als verliespunt
Onder de 5.5 is een onvoldoende VOORBEELD Stel leerling heeft 4 vakken een 5.6 dan bespreking. Maar bij één vak 5.0 en één vak 5.8 is de leerling bevorderd.

10 Overgangsnormen Een leerling is niet bevorderd wanneer hij of zij:
4,5 of meer verliespunten heeft, of Voor de reeds afgesloten vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer een eindcijfer lager dan 4 behaald heeft. Buiten deze bepalingen beslist de vergadering

11 Slaag – zak - regeling 1e eis: - geen onvoldoende eindcijfer of
- één 5 of - één 4 of twee 5en: 2 comp. punten of - één 4 en één 5: 3 comp. punten 2e eis: - maximaal één 5 bij Ne, En en Wi 3e eis: - gemiddeld 5,5 voor CE-cijfers !!! 4e eis: - LO, CKV en LBO voldoende handelingsdelen

12 Ouderavond 8 januari 2013 (algemeen)
10 januari 2013(profielcoördinator) 2 en 3 april 2013 (profielcoördinator) Uitnodiging krijgt u via zoon/dochter of portaal Bij voorkeur zoon of dochter aanwezig bij het gesprek

13 Digitale snelweg Via het ouderportaal heeft u toegang tot o.a. cijfers en aanwezigheid. (brief in uw bezit?) Verder zal er veel informatie via de mail verstrekt worden, dus het is van belang dat de mailgegevens correct zijn binnen school.

14 Onderwerpen 1. Profielwerkstuk 2. Handelingsdelen 3. Absentieregeling
4. Ziekmelding bij SE / CE 5. Doorstroom mogelijkheden Atheneum 6. Rapportages 7. Faciliteiten binnen de school

15 Onderwerpen 8. Status proefwerken en schoolexamens
9. Inlevertijden (deadline) 10. Doubleren en vrijstellingen 11. Buitenlandse reizen 12. Klankbordgroep Ouders Tweede Fase Havo

16 Loopbaanoriëntatie Eerste begeleiding door PC
Coördinatoruur = vast in rooster Dhr. A. Erven, decaan havo en vwo, docent Maatschappijwetenschappen

17 Oh ja; dit nog even…… Afwezigheid
(gedurende het schooljaar en tijdens schoolexamens) Meeloopdagen Bijbaantjes, alles wat school in de weg kan staan Rookbeleid GSM gebruik

18 Goede begeleiding Samen verantwoordelijk! Dus ook zij …….

19 12 september 2012


Download ppt "Informatieavond HAVO 4 C&M."

Verwante presentaties


Ads door Google