De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info avond COPD/DM registratie & verslagen 30-05-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info avond COPD/DM registratie & verslagen 30-05-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Info avond COPD/DM registratie & verslagen 30-05-2012

2 Agenda Welkom Doel van de avond Zorggroep/SHO wie doet wat. Registratie Extractie Verslagen (Registratie/Declaratie) Uitwisselen van bestanden/verslagen Vragen.

3 Welkom Welkom Marlies v/d Berg, kaderarts DM Eric Huetink Projectmanager (ICT) SHO

4 Doel van de avond Inzicht geven in het proces van registratie/extractie en declaratie Wat moet/kan ik met de registratieverslagen. Beantwoorden van vragen. NIET over de inhoud van de registratie protocollen. Veranderverzoeken kunt u per mail stellen aan de HIS-adviesgroep. (mmetselaar@archiatroszorg.nl)

5 Zorggroep/SHO wie doet wat Zorggroep. Beleidsmatige zaken Zorg inhoudelijke zaken. –HIS protocollen vaststellen –Inclusie (criteria) nieuwe praktijken. Financiën Rapportage (indicatoren) naar derden. Benchmark bijeenkomsten

6 Zorggroep/SHO wie doet wat SHO, ALLEEN uitvoerende taken zoals: Plaatsen/onderhouden van protocollen in uw HIS Uitvoeren van de extractie’s Verwerken van de door extractie verkregen data tot oa. –Registratie verslagen –Declaratie overzichten –Indicatoren overzichten –Overzichten voor Benchmark

7 Registratie Wat –De items in de door de zorggroep beschikbaar gestelde protocollen. Hoe. –Door gebruik te maken van bovenstaande protocollen, deze zijn door de SHO in uw HIS geplaatst. Waarvoor. –Zorgregistratie (Praktijk) –Declaratie (Praktijk/Zorggroep) –Indicatoren (Zorgverzekeraars) –Kwaliteitsdoeleinden (Benchmark etc)

8 Registratie Wat is/doet een protocol ? –Een protocol is een invulformulier. –Een vraag is een meetwaarde. Het antwoord wordt opgeslagen in de meetwaarden tabel van je HIS –De meetwaarden worden geëxtraheerd, niet het protocol.

9 Extractie Extractie. –Export  Extractie  Database. –Wat wordt er geëxtraheerd. Per zorgtraject de gegevens van alle patiënten met een actieve episode. COPD: R95. DIAB : T90, T90.1 en T90.2 –Wat wordt er met de vastgelegde gegevens gedaan. De gegevens worden opgeslagen in een database. Vanuit deze database worden alle rapporten en overzichten gegenereerd.

10 Registratie verslag Van het registratie verslag worden 2 versies gemaakt. Volledig overzicht, deze kan door bv. de POH worden gebruikt om snel na te gaan of van alle patiënten de registratie volledig/correct is. Geanonimiseerd overzicht voor de kaderarts/ consulente van het betreffende zorgtraject. Dit wordt gebruikt om vroegtijdig hiaten in de registratie waar te nemen. –COPDCOPD –DMDM

11 Het Declaratieverslag In het declaratie verslag (pdf) staat welke patiënten in aanmerking komen voor declaratie. Dit zijn de patiënten die aan onderstaande voorwaarden voldoen. Hoofdbehandelaar = Huisarts Patiënt ontvangt geregelde zorg. –Item controlebeleid vastleggen. –Item reden geen geregelde zorg wordt vanaf Q2-2012 niet meer gebruikt voor het vaststellen of patient in aanmerking komt voor declaratie. labcodeviewer NHG COPD DM

12 Het Declaratie verslag Nee = niet declarabel. –Hoofdbehandelaar = niet huisarts –Controlebeleid = Geen geregelde zorg Con = niet declarabel, controleer dit. Ja = declarabel Ja? = declarabel, eventueel registratie compleet maken Ja* = declarabel, eventueel registratie compleet maken Zie ook de mail die u afgelopen week van de zorggroep heeft ontvangen.

13 Declaratie COPD Q2-2012 Alle declarabele patiënten uit de lijst zijn gedeclareerd. Bent u van mening dat patiënten te onrechte niet gedeclareerd zij, geef dit dan per mail door aan de SHO. (ketenzorg@sho.nl.) Deze patiënten worden dan aan het einde van 2012 alsnog gefactureerd over Q2-2012 Eenmalige regeling voor Q2-2012. (voor 30-6-2012 de registratie aanpassen.)

14 Declaratie DM Q3-2012 U heeft over Q1-2012 voor DM een declaratieverslag ontvangen Dit verslag is niet gebruikt voor de declaratie van DM Q2-2012 Gebruik dit verslag om voor 30-06-2012 onvolledige/foutieve registraties van Hoofdbehandelaar en Controlebeleid te corrigeren. Vanaf extractie Q2-2012 = declaratie Q3-2012. worden de DM patiënten vanuit de extractie gedeclareerd.

15 Uitwisselen van bestanden. Er zijn verschillende mogelijkheden om de extractiebestanden en verslagen tussen de diverse partijen uit te wisselen. Email = niet veilig. Remote desktop verbinding (veilig, maar vergt veel afstemming tussen beide partijen) Via SSL verbinding up/downloaden. https://ketenzorg.sho.nl of www.sho.nl https://ketenzorg.sho.nl www.sho.nl

16 Pause. Ca. 10 min pauze

17 Menzis COPD indicatoren

18 Menzis DM indicatoren

19 Vragen Stel uw vraag.

20 Vraag 1 Waarom ook patiënten registreren& extraheren die in de 2 e lijn worden behandeld. Antwoord: Menzis Indicatoren “Populatie” 1) % DM (type 1 en 2) in de praktijk 2) % DM 1 patiënten 3) % DM 2 patiënten 4) % DM 2 patiënten hfdbeh. 2 e lijn 5) % DM (1+2) waarbij hfdbeh. Ha

21 Vraag 2 Als op een eerdere datum is ingevoerd dat een patiënt ongeregelde zorg krijgt (bijv. omdat deze niet wil), blijft dit bij latere controles zichtbaar in het protocol. Is dit een probleem voor de declaratie? Antwoord: Dit is afhankelijk van de meetwaarde die gebruikt is om dit vast te leggen. Meetwaarde “Reden geen geregelde zorg” M.i.v. de declaratie over Q3-2012 wordt niet meer naar deze meetwaarde gekeken om vast te stellen of de patiënt gedeclareerd mag worden. Meetwaarde “Controlebeleid” Zolang deze meetwaarde de waarde “Geen geregelde zorg” heeft wordt de patiënt niet gedeclareerd.

22 Vraag 3 een aantal items veranderen meestal niet (bijv. familie-anamnese, alcoholgebruik, etc), is het een probleem voor de declaratie om de registratie uit voorgaande protocollen telkens over te nemen? Antwoord: Nee, dit is geen probleem omdat: Deze items niet worden gebruikt om te bepalen of een patiënt declarabel is. Het “overnemen” van een antwoord is hetzelfde als een nieuw antwoord invoeren.

23 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Info avond COPD/DM registratie & verslagen 30-05-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google