De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drugs Peer van der Kreeft voorzitter werkgroep drugs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drugs Peer van der Kreeft voorzitter werkgroep drugs"— Transcript van de presentatie:

1 Drugs Peer van der Kreeft voorzitter werkgroep drugs
hoofd preventie, De Sleutel lector preventie departement Sociaal Agogisch Werk Hogeschool Gent Gezondheidsconferentie Antwerpen, donderdag 30 november 2006

2 Strategieën ordenen

3 Classificatie Universele preventie, gericht op de hele bevolking of op een deel van de bevolking dat niet bepaald is op basis van individuele risicofactoren; Selectieve preventie, gericht op individuen of groepen die een hoger risico voor drugproblemen hebben; Geïndiceerde preventie, gericht op personen die geen diagnose van verslaving hebben, maar die wel vroege indicaties van probleemgebruik vertonen; minimale maar detecteerbare signalen of symptomen.

4 Drugbeleid omhelst: Supply reduction Demand reduction Harm reduction

5 Evidence base: what works?
RCT Randomized Controlled Trial* Componenten van meta-analyses … van systematic reviews Ander onderzoek Good practice (American Psychologists Association) ja *…een test (trial) van het medicijn …in een representatieve steekproef (at random) van de bevolking …vergeleken (control) met een groep zonder medicijn.

6 Problemen met evidence base
gediversifieerd en gespecialiseerd specifieke evidentie voor specifieke methode, doelstelling, doelgroep en problematiek “werk in uitvoering” ineffectieve programma’s identifiëren en nieuwe evidentie vinden Westerse ontwikkelde landen niet altijd vertaalbaar naar andere regio’s

7 Effectieve ingrediënten
Op het niveau van de ontwikkeling van programma’s: gebaseerd op een theoretisch model beschermende – en risicofactoren legale drugs illegale drugs maatwerk doelgroep betrekken interactieve methoden duidelijk gedefinieerde tussendoelen en einddoelen Continuering follow-up evaluatie en monitoring

8 Effectieve ingrediënten
Op het niveau van de uitvoering en setting van programma’s: combinatie is effectiever dan één programma alleen. schoolniveau beïnvloeden van normen life skills training van leerkrachten positief schoolklimaat en betrokkenheid van de school betrekken van het gezin regels duidelijk en goed gecommuniceerd in de school controle, toezicht, regels en afspraken in het gezin fysieke en sociale omgeving positieve alternatieve activiteiten op lokaal niveau verschillende settings samenhangende en consequente boodschap combinatie van mediacampagnes met andere interventies

9 Preventie kan zijn… …Opinion based, bv beginleeftijd uitstellen omdat gemeenschappelijke overtuiging is dat dat beter is …Theory based, bv weigertechnieken aanleren op een bepaalde leeftijd omdat ontwikkelingspsychologie aanduidt dat het in die periode van pas komt …Evidence based, bv een vroegdetectie-opleiding organiseren omdat je een bewijs hebt dat er dan minder jongeren het beoogd probleemgedrag vertonen


Download ppt "Drugs Peer van der Kreeft voorzitter werkgroep drugs"

Verwante presentaties


Ads door Google