De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenverzekeren over de grens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenverzekeren over de grens"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenverzekeren over de grens
FISCALE ASPECTEN door mr. Theo Ostermann Van Mens & Wisselink Advocaten • Belastingadviseurs • Notariaat

2 Kader Internationale handelingen, nationale fiscale wetgeving Directe belastingen (LB) niet geharmoniseerd EU-Verdrag biedt wel bescherming Bilaterale verdragsbescherming?

3 Fiscale wetgeving Wet op de loonbelasting 1964 art. 19a, lid1 sub c en f, art. 19b, lid 2, lid 6, art. 19d sub c Wet inkomstenbelasting 2001 art. 1.7 lid 2 sub c, art lid 1 en lid 2, art. 7.2 lid 8 sub a Ministeriële besluiten op basis van deze artikelen

4 Mogelijke situaties (1)
NL werkgever wil pensioen onderbrengen bij buitenlandse pensioenuitvoerder omdat: 1) De werknemer uit buitenland komt en diens pensioen aldaar graag wil continueren 2) Er een centrale “pan-Europese” ondernememingspensioenuitvoerder is 3) De buitenlandse pensioenuitvoerder een aantrekkelijk product aanbiedt

5 Mogelijke situaties (2)
NL werknemer wil pensioenkapitaal overdragen aan buitenlandse pensioenuitvoerder omdat: Hij in buitenland gaat werken Hij in buitenland gaat wonen en pensioneren De buitenlandse pensioenuitvoerder een aantrekkelijk product aanbiedt

6 Fiscale problemen Fiscale regelgeving stelt (te?) strenge voorwaarden. Biedt EU-recht verdergaande bescherming?

7 Mededeling april 2001 EC inzake pensioen en belastingheffing:
Analyse van jurisprudentie Europese Hof van Justitie Lidstaten mogen niet discrimineren t.a.v. buitenlandse uitvoerders Indien nationaal EET of ETT systeem gehanteerd, dan ook uitbreiden naar buitenlandse uitvoerders Aantekening bij sheet 7 Betreft uitvloeisel van de methode voor “open-coöperatie” betreffen hoofdbeginsels voor de houdbaarheid van oudedagsvoorzieningen in relatie tot de demografische ontwikkeling die leidt tot vergrijzing.

8 Na enkele jaren hadden aantal lidstaten nog geen adequate opheffing van belemmeringen: België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Portugal, Zweden, UK. Behalve Denemarken en Zweden zijn belemmeringen hangende infractieprocedures opgeheven

9 Situatie 1.1: Uit buitenland komende werknemer
Is buitenlandse uitvoerder toegestaan? Ja: zie art. 19a lid 1 sub c Wet LB Werknemer krijgt wel jaarlijks conserverende aanslag IB Voldoet regeling aan normen van Wet LB? Nee: aanwijzing vereist

10 Voorwaarden aanwijzing als pensioenregeling:
Tijdelijke tewerkstelling max. 5 jaar NL werkgever kent aanspraken toe Voortzetting van buitenlandse regeling PVK verleent ontheffing Fiscale faciliëring mag niet gunstiger zijn dan buitenlandse behandeling Etc.

11 Situatie 1.2 en 1.3: Pan-Europees OPF of goedkope uitvoerder
Buitenlandse uitvoerder toegestaan o.b.v. art. 19a lid 1 sub f Wet LB Regeling dient te voldoen aan normen Wet LB (want aanwijzing kan slechts bij tijdelijke werknemers)

12 Situatie 2.1: werknemer gaat in buitenland werken en wil kapitaal overdragen
Is mogelijk o.b.v. art. 19b lid 2 Wet LB (buitenlandse uitvoerder die inlichtingen/ zekerheid verschaft) Ook o.b.v. art. 19b lid 6: andere buitenlandse uitvoerder waar pensioen verder wordt opgebouwd Werknemer krijgt wel conserverende aanslag IB

13 Situatie 2.2 en 2.3: (ex)werknemer gaat in buitenland pensioneren of woont in Nederland en wil pensioen elders uitvoeren Is mogelijk o.b.v. art. 19b lid 2 Wet LB Uitvoerder dient te voldoen aan eisen van art. 19a lid 1 sub f Wet LB

14 Zaak Denemarken (met steun van Zweden) Hof van Justitie oordeelt op 30 januari 2007: Deense regeling discrimineert vanwege beperking aftrek tot premies aan Deense instelling Geen rechtvaardigingsgronden Discriminatie indien werknemer in Denemarken komt werken, of als een ondernemer naar Denemarken verplaatst

15 Bilaterale verdragen Belastingverdrag België art. 2 lid 7: regeling conform Nederlandse wetgeving Belastingverdrag VS: regeling in 2004 vervallen

16 Conclusie EU geeft vergaande vrijheden over de grens Nederland heeft deze naar het lijkt zodanig geïmplementeerd, dat de strenge voorwaarden gerechtvaardigd zijn ter verzekering van heffing en uitvoering


Download ppt "Pensioenverzekeren over de grens"

Verwante presentaties


Ads door Google