De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Palliatieve zorg op de kaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Palliatieve zorg op de kaart"— Transcript van de presentatie:

1

2 Palliatieve zorg op de kaart
Jaarlijks sterven ruim mensen 54% sterft aan een niet-acute aandoening: 31% thuis 28% ziekenhuis 25% verpleeghuis 10% verzorgingshuis 6% elders (hospice) Bron:

3 Palliatieve zorg op de kaart
Verschuiving naar chronische aandoeningen Toename van het aantal patiënten Toename van de complexiteit van de problemen

4 Palliatieve zorg op de kaart
Dit geldt ook voor verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg

5 Palliatieve zorg op de kaart
De verzorgenden zijn vaak de handen aan het bed Er is behoefte aan deskundigheidsbevordering palliatieve zorg Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid een project te starten waarbij de verzorgenden centraal worden gesteld. Er is de laatste jaren veel overgebracht aan beroepsgroepen zoals de artsen en verpleegkundigen. De verzorgenden zijn hierin vaak niet meegenomen. Maar ook daar gebeurt al heel veel…

6 Project Integraal Kankercentrum Zuid en de
Netwerken Palliatieve Zorg zijn gestart met het meerjarig project Daarom hebben het IKZ en de Netwerken PZ ervoor gekozen de komende jaren de krachten te bundelen en samen te werken binnen het project Palliatieve zorg door verzorgenden ( korte toelichting op het IKZ en het eigen netwerk)

7 Doelstellingen Structurele kwaliteitsverbetering van zorg voor de palliatieve patiënt/cliënt door verzorgenden. Aansluitend op de lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele dimensies in de palliatieve zorgverlening. Ondersteunen van organisaties in het faciliteren van verzorgenden om de palliatieve zorg structureel beter te kunnen geven en versterken van de multidisciplinaire samenwerking (de organisatie toerusten…)

8 Uiteindelijke doel

9 Deelprojecten Implementatie van de Signaleringbox in de palliatieve fase Deskundigheidsbevordering voor verzorgenden In combinatie met leren op de werkvloer We zijn nog bezig met de verdere uitwerking van de deelprojecten. Het project zal in ieder geval bestaan uit twee trajecten. De signaleringbox is een implementatietraject wat landelijk georganiseerd wordt. Hier willen wij op de beste manier op aan sluiten. Het tweede deelproject kent twee belangrijke richtingen…

10


Download ppt "Palliatieve zorg op de kaart"

Verwante presentaties


Ads door Google