De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenario 5 tweedaagse ikhv novo2 Driebergen 28 en 29 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenario 5 tweedaagse ikhv novo2 Driebergen 28 en 29 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Scenario 5 tweedaagse ikhv novo2 Driebergen 28 en 29 november 2005

2 Deelnemers algemeen –vincent jonker –monica wijers wiskunde –truus dekker –reinier brinkman –eelco van der wal –sander bons kort –klaas dolsma –dédé de haan –bas holleman science –gerald van dijk –lu van albada –jaap geense –peter van wijk –maarten pieters stagiair(e)s –monique bergmans –nadia van rossum –annemarie muis –folkert schuddeboom scholen/fi/aps/hvu/epn

3 Indeling tweedaagse: maandag 10.00 – 13.00Plenair, Algemeen –inleiding –producten –organisatie –voorbeelden 13.00 – 14.00 Lunch 14.00 – 18.00 Deelgroepen wisk en science, thema’s –Inventariseren –rudimentaire invullingen voor de ‘opdrachten’ –nadere uitwerking in tweetallen –presenteren intern 18.00 – 20.00 Diner 20.00 – 22.00 Plenair: Afstemming wiskunde-science –presentaties van de twee groepen aan elkaar –afstemming met kerndoelen –……

4 Indeling tweedaagse: dinsdag 09.00 – 10.30 Plenair: inhoud die lastig in thema’s past –methodecheck –definitie van oefenmateriaal –bepaling werkvormen 10.30 – 13.00 Deelgroepen Wiskunde en Science –Detaillering thematische opdrachten –Uitwerking oefenmateriaal 13.00 – 14.00 Lunch 14.00 – 16.00 Deelgroepen Wiskunde en Science –Detaillering thematische opdrachten –Uitwerking oefenmateriaal 16.00 – 17.00 Plenair, stand van zaken en afspraken –copyright,... –bijeenkomsten –mail, websites, etc.

5 Voorgeschiedenis Nieuwe leren Slash21 Nieuwe onderbouw, nieuwe scholen Unic, Vathorst en FI Scenario 5 Tweedaagse Vathorst in 2004 Schooljaar 2005/2006 Project Novo 2

6 De scholen Unic: kunst en cultuur, thema’s o.a. natuur, wiskundemiddagen, van alles Vathorst: kunst en cultuur, tijdvakken als thema’s, wiskunde aan thema’s (zie: matrix), grotere gehelen Amadeus: cultuur, leergebieden, wiskunde los -> mens en natuur, van alles o.a. wiskundemodulen

7 Activiteiten scenario 5 Netwerk wisk docenten plus experts - uitwisselen ervaringen Expertise en bronnen delen Materiaal ontwikkelen en deels delen Netwerk science Netwerk schoolleiders Nu: uitvoeren novo 2 project

8 ‘Filosofie’ Scenario 5 Waar mogelijk aan/in thema’s Waar nodig apart ‘Omkering’ Van geheel naar deel Interactie Reflectie

9 Voorbeeld wiskunde VathorstBoek Kernopdracht (zinvol) met product Opdrachten met subvragen Ondersteunende stof via bronnen evt. workshop Vaak geen probleemstelling Niet hetzelfde voor alle lln. Vaste volgorde, vaak iedereen alles Toetsing ‘breed’ en veelsoortig Toetsing lijkt op boek

10 Voorbeeld science

11 Novo 2 Doelstelling De doelstelling van dit voorgestelde leermiddelenproject “wiskunde en science in Scenario5” is het stimuleren en faciliteren van de schoolontwikkeling van het vijftal vernieuwende scholen door het ontwikkelen en arrangeren van leermiddelen op het gebied van wiskunde en science voor het eerste en tweede leerjaar, die de visie van deze scholen op leren concretiseren. Deze vijf scholen doen dat samen met het Freudenthal instituut, Archimedes - de lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht, het APS en uitgever EPN.

12 Wat moeten we opleveren? voor novo2 –thematische opdrachten –overzicht van en ‘oefenmateriaal’ voor wiskunde en science die niet in thematische opdrachten past –(digitale algebra leerlijn) voor onszelf –ontwerpprincipes –onderzoek

13 Thematische opdrachten 5 à 6 voor leerjaar 1 wisk (beetje science) elk in een maatschappij gebied 3 voor leerjaar 2 wisk en science elk in een maatschappij gebied Vorm Inhoud Bronnen

14 Uit het projectplan Concreet houdt dit in dat het thematisch materiaal ontwikkeld zal worden in vijf maatschappij- gebieden, waarmee de leerling in aanraking komt of zal komen als burger in de maatschappij, dit zijn: Handel (consument, klant, handelaar) Vervoer en geografie (reiziger) Wetenschap, Techniek (gebruiker, onderzoeker, ontwerper, constructeur) Informatie (consument in kennismaatschappij) Kunst, architectuur (kunstminnaar, kunstenaar)

15 Buiten thema’s …. Er zijn bepaalde wiskunde- en sciencevaardigheden (en de bijbehorende kennis) die explicitering behoeven en waaraan ook buiten thema’s en projecten apart aandacht besteed moet worden. ….materialen en leermiddelen die gebruikt kunnen worden om de wiskunde (en science) kennis en vaardigheden te expliciteren, te verdiepen en verrijken en te oefenen, ICT speelt hierbij een belangrijke rol.

16 Centrale vragen Welke wiskunde/science kan/wil je niet in thema’s doen? Welke van die onderwerpen kunnen leerlingen redelijk zelfstandig doorwerken? Welk materiaal moet daarvoor ontwikkeld worden? Welke vorm?

17 NOVO2 samengevat Klas 1Klas 2 wiskundescienceWiskunde/science HandelXX VervoerXX WetenschapXX InformatieX.. KunstX.. Overzicht stof buiten thema’s XxXX ICT-oefenXXx

18 ICT mogelijkheden

19 Bespreekpunten …


Download ppt "Scenario 5 tweedaagse ikhv novo2 Driebergen 28 en 29 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google