De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verstedelijking en bevolkingsspreiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verstedelijking en bevolkingsspreiding"— Transcript van de presentatie:

1 Verstedelijking en bevolkingsspreiding
Par 2.3 Verstedelijking en bevolkingsspreiding

2 Overbevolkte steden… -Lage urbanisatiegraad -Hoog urbanisatietempo Oorzaken: 1-Groot geboorteoverschot > jonge vruchtbare bevolking (jonge migranten) > dalend sterftecijfer 2-Groot vestigingsoverschot > trek vanuit rurale periferie > getrapte migratie eindigt in megacities

3 Jonge bevolking  komende jaren sterke groei

4 MIGRATIE KUN JE VERKLAREN M.B.V.:
-I-push- en pullfactoren. -II-interactietheorie van Ullman. Pullfactoren: Positieve kenmerken van het vestigingsgebied, die mensen doen besluiten om zich daar te vestigen. Pushfactoren: Negatieve kenmerken van het vertrekgebied, die mensen doen besluiten om daar weg te gaan.

5 VIER GROEPEN PUSH- / PULLFACTOREN.
1-Fysische (aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming, droogte) 2-Economische (werkgelegenheid, promotiekansen) 3-Politieke (oorlog, onderdrukking, vrijheid) 4-Sociaal-culturele (religie, onderwijskansen, groepsdwang en traditie) MIGRATIE IS ALTIJD SELECTIEF….. -naar leeftijd !!! -naar inkomen -naar opleiding -naar gezinssituatie

6 SALDO VAN PUSH EN PULL IS GEEN AUTOMATISCHE MIGRATIESTROOM, WANT…
-verschil in perceptie = subjectief beeld van de werkelijkheid, gebaseerd op een eigenreferentiekader (interesse, godsdienst, mode, politieke overtuiging, etc… -afstandsverval = het afnemen van de intensiteit van een verschijnsel met het toenemen van de afstand tot dat verschijnsel.

7 -II-INTERACTIETHEORIE VAN ULLMANN:
Theorie is van toepassing op zowel de verplaatsing van goederen als van mensen (migratie) -Complementariteit = aanvullend zijn…d.w.z. ….dat wat bij A ontbreekt is er bij B wel. -Transporteerbaarheid -Tussenliggende gelegenheid -Tussenliggende hindernis

8 MIGRATIEVORMEN -Gastarbeid = tijdelijke vestiging van arbeidskrachten uit een ander gebied of land -Kettingmigratie = vestiging van migranten in de buurt van familie, vrienden of bekenden -Cirkelmigratie = vorm van migratie waarbij de migrant regelmatig terugkeert naar de oorspronkelijke woonlocatie -Transmigratie = volksverhuizing -Re-migratie = terugkeer naar het land van herkomst

9


Download ppt "Verstedelijking en bevolkingsspreiding"

Verwante presentaties


Ads door Google