De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de vaart der volkeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de vaart der volkeren"— Transcript van de presentatie:

1 In de vaart der volkeren
Paragraaf 2.2. In de vaart der volkeren

2 Economische kenmerken
Op aarde zijn grote verschillen in welvaart, zowel tussen als binnen landen. Een veel gebruikte maatstaf om de ontwikkeling van een land te meten is het B.N.P. / inw Bruto Nationaal Product = de totale productie van economische goederen, dus ook van diensten, in de loop van een jaar, uitgedrukt in geld. Kortweg: alles wat in een land in een jaar verdient wordt.

3 Wie is er nu het rijkst ? BNP / inw Land BNP $ 18.942
$ $ 2.624 Land BNP Duitsland $ Nederland $ China $ Absolute getallen Relatieve getallen Om landen te kunnen vergelijken veranderen we absolute getallen in relatieve ( = t.o.v.) getallen. Bijv: -gemiddelde / inw. -procent (per 100) -promille (per 1.000)

4 Er zijn kleine leugens, grote leugens en er is statistiek !
Waarom is het BNP / inw toch niet altijd zo een goede maatstaf? -het is een gemiddelde !  binnen een land kunnen grote verschillen bestaan. -verschil in koopkracht tussen landen  Hamburgerindex; vergelijk de prijs van een BigMac ! -wijze van gegevens verzamelen  Cijfers worden soms ‘opgepoetst’ / de informele sector is moeilijk in beeld te brengen. -wisselkoers. (Let op de munteenheid ! )  Koersen schommelen en soms is er ook een ‘zwarte’ koers. Kijk nog eens terug naar hoofdstuk 4 uit het boek ‘Arm en rijk’ !

5 Een andere economische indicator van welvaart / ontwikkeling is de verdeling van de beroepsbevolking over de diverse economische sectoren.

6 Welk verband zal er zijn tussen welvaart / ontwikkeling
en de verdeling van de beroepsbevolking over de diverse economische sectoren?

7 Sociaal-culturele kenmerken.
Taal Een maatstaf van ontwikkeling ? Godsdienst Analfabetisme is wel een goede maatstaf van ontwikkeling.

8 Demografische kenmerken
Demografie = de wetenschap die de omvang en samenstelling van de bevolking bestudeert en de veranderingen daarin. Welke demografische kernbegrippen zeggen het meest over de ontwikkeling van een land? Transitie(model) = overgang  de overgang van een hoog sterfte- en geboortecijfer naar een laag sterfte- en geboortecijfer. De overgang van laag naar hoog ontwikkeld !

9 In de jaren zestig dreigde in veel
3e wereldlanden hongersnood als gevolg van: snelle bevolkingsgroei droogte overstromingen plantenziekten / sprinkhaanplagen / etc… achterblijvende groei van de landbouwproductie

10 Groene Revolutie: Toepassen van productiviteitsverhogende middelen en methodes, zoals: gewasveredeling ontwikkeling van soorten die meer vrucht dragen / sneller groeien  meer oogsten per jaar / resistent zijn tegen allerlei ziekten irrigatie/drainage bestrijdingsmiddelen kunstmest mechanisering Dit alles kost geld  rijke boeren profiteerden !

11 Ruilvoetverslechtering = de prijzen van de importproducten stijgen sneller dan de prijzen van de exportproducten. De ontwikkelingslanden moeten steeds meer producten verkopen om dezelfde hoeveelheid importproducten te kunnen betalen. Veranderend beeld ! Delen van de derde wereld ontwikkelen zich in hoog tempo  N.I.C.’s. Zij exporteren niet langer onbewerkte grondstoffen en/of landbouwproducten, maar industriële eindproducten die op arbeidsintensieve wijze (lage lonen!) in elkaar zijn gezet.


Download ppt "In de vaart der volkeren"

Verwante presentaties


Ads door Google