De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpwijzer Fietsverkeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpwijzer Fietsverkeer"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpwijzer Fietsverkeer
- Een greep uit de inhoud – 29 juni 2006 Peter Kroeze

2 Hoofdstuk 4: Netwerken en Routes
Opbouw van netwerken : 2 methoden M.b.v. verkeers- en vervoermodel Aangepaste rastermethode (pragmatisch) Drie niveaus in fietsverbindingen Basisnetwerk Fietsroutes Hoofdfietsroutes

3 Hoofdstuk 4: Netwerken en Routes
Drie niveaus in fietsverbindingen basisnetwerk: elementaire verbindingen op buurtniveau Fietsroutes : verbindingen tussen wijken en buurten Hoofdfietsroutes: de drukste fietsroutes

4 Hoofdstuk 4: Netwerken en Routes
Recreatief fietsnetwerk : Diverse soorten routes aanvullende eisen / meer aandacht voor : Rust Aantrekkelijkheid

5 Hoofdstuk 4: Netwerken en Routes
Integratie : Verknopen utilitair / recreatief (versterken samenhang) Aandacht voor barrieres (voor zowel utilitair als recreatief netwerk) Confrontatie andere vervoerswijzen

6

7 Functie – vormgeving – gebruik
Hoofdstuk 5 : Wegvakken Functie – vormgeving – gebruik Hoofdeisen (met meer accent op veiligheid) Nieuw keuzeschema

8 Nieuwe keuzeschemas (bibeko+bubeko):
Hoofdstuk 5 : Wegvakken Nieuwe keuzeschemas (bibeko+bubeko): Voor fietsers meest gewenste situatie centraal Behalve intensiteit auto, is ook intensiteit fiets van belang Overlap in oplossingen Nuancering t.a.v. DV-principes

9

10

11

12

13

14

15 Hoofdstuk 5 : Wegvakken: Opvallende en nieuwe kwesties
Fietsstraat Fiets- versus suggestiestrook Fietsstrook versus aanliggend pad Zachte scheiding fietsers en voetgangers (combipad) fiets- en suggestiestroken met 1 rijloper voor autoverkeer

16 Hoofdstuk 5 : Wegvakken : fietsstraat
veel fietsers (> 1.000) en I fiets > 2x I auto geen hinder geparkeerde voertuigen voorrang gesloten verharding (asfalt) waar nodig, geleiding Voordelen t.o.v. vrijliggend pad: minder ruimtegebruik betere bereikbaarheid betere sociale veiligheid

17 Fietsers aan zijkant I auto < 2000 mvt/etmaal bij eenrichtingverkeer voor auto I auto < 500 bij 2 ri.verkeer auto Rijloper 3,50 m Fietsers gecentreerd I auto < 2000 mvt/etmaal Eenrichtingverkeer voor auto Rijloper 3,00 m Gemengd profiel I auto < 500 mvt/etmaal Rijloper 4,50 m

18 Bij voorkeur: parkeerverbod
Hoofdstuk 5 : Wegvakken: fiets- en suggestiestroken Fietsstrook : Voldoende breed (1,50 -2,50 m) Rode kleur Fietssymbool Suggestiestrook : Voldoende breed (1,50 – 2,00 m) Geen rode kleur Bij voorkeur: parkeerverbod

19 Fiets- en schrikstrook versus aanliggend fietspad
trottoir parkeerstrook Tussenberm fietspad fietsstrook schrikstrook

20 Zachte scheiding fietsers/ voetgangers
tussenberm/schrikstrook rijbaan fietsruimte voetgangersruimte visuele scheiding

21 Hoofdstuk 5 : Wegvakken Weg met 1 rijloper en fiets- of suggestiestroken. Versmallen rijbaan Centreren verkeer Iets doen voor de fiets Lijkt panacee Boodschap Ontwerpwijzer : Niet doen als stroken structureel worden gebruikt door autoverkeer Vanaf ongeveer mvt/etmaal

22 Hoofdstuk 6: Kruispunten
Functie – vormgeving – gebruik Hoofdeisen (met meer accent op veiligheid) Nieuw: keuzeschema

23 Hoofdstuk 6: Kruispunten : etw/etw
Erftoegangsweg zonder voorrang Lage snelheid: ook bubeko ! Gelijkwaardigheid Uitzondering mogelijk voor fietsroutes en busbanen bibeko Aandacht voor fietsvoorzieningen, m.n. t.p.v. kruispunten Aandacht voor aansluiting solitair fietspad

24 Hoofdstuk 6: Kruispunten : gow/etw

25 Hoofdstuk 6: Kruispunten : gow/etw
Altijd voorrang geregeld Voorkeur T-aansluiting of bajonet boven volledig kruispunt; Of rotonde. Vrijliggende fietspaden (bij V max < 60 km/h): inbuigen Voorrang hoofdfietsroutes (alleen bibeko)

26 Hoofdstuk 6: Kruispunten : gow/etw
Inbuigen: + Optimale zichtbaarheid op fietsers + Optimale zichtbaarheid van fietsers (op fietspad) op kruisend verkeer + Compacter (veiliger) kruisingsvlak - Opstelruimte voor linksafslaande en oversteken fietser uit zijweg - Directheid doorgaande route - Kop-staartongevallen hoofdrijbaan

27 Hoofdstuk 6: Kruispunten : gow/etw
Voorrang Hoofdfietsroutes: Alleen bibeko Relatief veel zijwegverkeer Passende vormgeving Ondersteuning door ruimtelijke – landschappelijke kenmerken Vrijliggende fietspaden hoofdrijbaan gaan over in fietsstroken

28

29 Hoofdstuk 6: Kruispunten : gow/gow
Prototypen: Rotonde Verkeerslichten ongelijkvloers

30

31 Hoofdstuk 6: Kruispunten : rotonde
Tot 6000 mvt/etmaal: geen fietsvoorzieningen Geen fietsstroken ! Liever geen tweerichtingsfietsoversteek. Indien wel aanwezig: verhoogd en passende markering. Bijzondere aandacht by-pass: Zichtbaarheid Snelheid (30 km/h)

32 Hoofdstuk 6: Kruispunten : verkeerslichten
Fietsers vaak onnodig lang wachten Veel maatregelen denkbaar (zie tabel 26) Deels nieuwe criteria (o.a. wachttijd)

33

34 Hoofdstuk 6: Kruispunten : ongelijkvloers
Fietsers vaak onnodig lang wachten Veel maatregelen denkbaar (zie tabel 26) Deels nieuwe criteria (o.a. wachttijd) Kernboodschap: stel VRI-beleid vast pleeg regelmatig onderhoud (vinger aan de pols) er kan meer dan U denkt ….!

35 Hoofdstuk 7: Uitvoering, onderhoud en aankleding
Relatief weinig gewijzigd Asfalt: vaker toepasbaar dan vele denken Boomwortelbestendige fundering (V 72)


Download ppt "Ontwerpwijzer Fietsverkeer"

Verwante presentaties


Ads door Google