De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Johannes 9. 1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Johannes 9. 1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2."— Transcript van de presentatie:

1 Johannes 9

2 1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2

3 2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? 3

4 DE WERKEN GODS MOESTEN IN HEM OPENBAAR WORDEN 3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar DE WERKEN GODS MOESTEN IN HEM OPENBAAR WORDEN. 4

5 hij was blind OPDAT hij genezen zou worden! de man werd niet genezen omdat hij blind was - hij was blind OPDAT hij genezen zou worden! Niet: waarom? Maar: waartoe? 5

6 4 Toen Jezus het hoorde (over Lazarus), zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. Johannes 11 6

7 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen… Jesaja 46 7

8 LIJDEN HEERLIJKHEID 18 Want ik ben er zeker van, dat het LIJDEN van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de HEERLIJKHEID, die over ons geopenbaard zal worden. Romeinen 8 PATHOS > PATHOS PASSIE lijden + hartstocht = PASSIE lijden maakt liefde zichtbaar! 8

9 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, NIET VRIJWILLIG, maar om Hem, die haar daaraan onderworpen heeft… Romeinen 8 9

10 21 in HOPE echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden… Romeinen 8 10

11 2 Ik weet, dat Gij ALLES vermoogt, en dat GEEN uwer plannen wordt verijdeld. Job 42 11

12 11 …het evangelie der heerlijkheid van de GELUKKIGE GOD, dat mij (=Paulus) is toevertrouwd. 1Timothëus 1 12


Download ppt "Johannes 9. 1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2."

Verwante presentaties


Ads door Google