De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht
‘Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht!’ 3e GDW Kennisdelingsbijeenkomst 12 april 2007 Dr. Frans Meijers

2 De loopbaan centraal: waarom?
Kwalificatiewinst én betere motivatie (LOB als vangnet en trampoline) Flexibilisering van arbeidsrelaties: van werknemer tot werkondernemer (employability) Burgerschap in een geïndividualiseerde samenleving: zelfsturing

3 Hoe loopbaanzelfsturing te bevorderen?
Loopbaanzelfsturing is geen louter rationeel proces. Loopbaanzelfsturing: ‘Wat brengt mij in beweging?’ ‘Waarvoor wil ik in beweging komen?’

4 Kenmerken van een krachtige loopbaanleeromgeving
Essentieel is combinatie van probleem- en vraagsturing Vraagsturing is niet:’de leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces’ (laissez-faire à la Studiehuis) Vraagsturing is wel: met de leerling een loopbaangerichte dialoog voeren - op basis van concrete ervaringen - over zowel de inhoud, de voortgang als de afsluiting van zijn leerproces (o.a. weloverwogen keuzemogelijkheden)

5 Loopbaangericht leeromgeving
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 OO LD VMBO-groepen: 87 MBO-bol: 98 MBO-bbl: 41 theorie (score > 3.5)

6 COLO-onderzoek: resultaten vragenlijst
BPV-plaats schiet tekort wat betreft Coaching Reflectiviteit leerdoelen verhelderen nadenken en spreken over werkervaringen

7 COLO-onderzoek: resultaten interviews
 Er zijn wel warme relaties maar die zijn gericht op   ·        het oefenen van vaardigheden ·        socialisatie op de werkplek ·        resultaat: (ongeplande en dus onvoorspelbare) beroepsvolwassenheid  2. Geen ruimte voor reflectie ·        vertraagde tijd ontbreekt ·        praktijkopleiders/begeleiders hebben slechts oog voor reproductief leren 3 Het contact tussen ROC en bedrijf over de leerling is vooral procedureel ·        niet gericht op ervaringen van de cursist in het bedrijf ·        niet gericht op het leerproces, slechts op de uitkomsten ervan ·   niet gericht op het produceren van een leervraag

8 Integrale loopbaanbegeleiding
Intakegesprek Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Instroom- assessment POP-gesprekken Doorstroom- assessment Reflectie- verslagen Portfolio Uitstroom- assessment Praktijk-evaluaties Voortgangsgesprekken (inclusief inter- en supervisie)

9 Oplossingen · Zoveel mogelijk ‘drie-gesprekken’ · Work shadowing
·        Mentoring ·        Werken met beroepsdilemma’s

10 Voor nuancering en detaillering www.frans-meijers.nl


Download ppt "‘Het voeren van een loopbaandialoog: moeilijker dan gedacht"

Verwante presentaties


Ads door Google