De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Atlant Werkend Leren Opleiden op niveau 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Atlant Werkend Leren Opleiden op niveau 1."— Transcript van de presentatie:

1 Atlant Werkend Leren Opleiden op niveau 1

2 Aanleiding Atlant Werkend Leren
Medewerkers opleiden tot gediplomeerd Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (AKA) Zichtbaar maken van de competenties van medewerkers (koppeling met Dariuz®) Aanvullen van het CV, ter bevordering van door- en uitstroom Koppeling theorie en praktijk (vaktechnisch) Behoefte aanleren werknemersvaardigheden

3 Keuze opleidingsinstituut
Helicon Bedrijfsopleidingen Goede ervaring van andere sw-bedrijven en re-integratiebedrijven Mogelijkheid tot BBL-opleidingen op maat Bestaand lesmateriaal wordt aangepast aan het bedrijf en de afdeling (onderdeel) Er wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal Opleiding vindt plaats op een locatie van de Atlant Groep of bij één van de detacheringslocaties Opleiding is heel praktijkgericht Samenwerking met ROC

4 De opleiding BBL-traject (Beroepsbegeleidende Leerweg) 1 jaar
Leren in de praktijk 25 dagdelen training: 15 dagdelen algemene vaardigheden, door een docent van Helicon 10 dagdelen vaktechnische vaardigheden, door een trainer vaktechnische vaardigheden Tijdens de training worden de werkplekopdrachten inhoudelijk voorbereid De uitwerking van de werkplekopdrachten vindt plaats op de werkvloer Afsluiting opleiding met een Proeve van bekwaamheid

5 Rol praktijkopleider De begeleiding op de werkvloer vindt plaats door de praktijkopleider Werkleiders en assistent-werkleiders worden opgeleid tot praktijkopleider Informeren en enthousiasmeren van de medewerkers Beoordeling werkplekopdrachten Voortgangsgesprekken met de docent van Helicon, de praktijkopleider en de deelnemer vinden plaats om de vorderingen van de deelnemer te monitoren

6 Aanmelden Een kandidaat-deelnemer kan d.m.v. aanmeldformulier op intranet worden aangemeld bij Maaike Hortensius De kandidaat-deelnemer moet een contract hebben bij de Atlant Groep tijdens de looptijd van de opleiding De opleiding is bedoeld voor medewerkers zonder startkwalificatie, met opleidingspotentieel De intake bestaat uit een taaltoets en een intakegesprek door een docent van Helicon Opleidingen Vereist taalniveau AKA: kleine zinnen kunnen lezen en schrijven

7 Taalondersteuning Lezen en schrijven wordt steeds belangrijker
Intake met taaltoets lees- en schrijfvaardigheid Bij onvoldoende taalniveau zijn er verschillende trajecten mogelijk: Tweejarig BBL-traject: één jaar taal en dan AKA-opleiding Combinatie AKA met extra taalondersteuning Eerste tweejarig BBL-traject taal/ AKA start in september 2011

8 Vragen Er zijn leaflets gemaakt voor de (aankomende) deelnemers. Deze zijn op intranet te vinden, onder ‘personeelszaken’ Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Maaike Hortensius:


Download ppt "Atlant Werkend Leren Opleiden op niveau 1."

Verwante presentaties


Ads door Google