De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep

2 AM Groep als leerwerkbedrijf
Hoe Binnen en buiten het leerwerkbedrijf werkzaamheden bieden voor ontwikkeling en oriëntatie Opleiding, training, testen, coaching (AKA, Dariuz, POP) Voorbereiden op externe plaatsing (Sector Ontwikkeling) Werkladder voor WSW medewerkers AM Groep is erkend als leerwerkbedrijf door aantal branches (Intensieve) begeleiding van medewerkers door teamleider (intern, groen, schoonmaak) detacheringconsulent (detacheren) trajectbegeleider (begeleid werken / reïntegratie) Productie is een middel voor ontwikkeling en geen doel

3 Ontwikkeling en onthechting van medewerkers
Fase 0 Intake Oriëntatie Fase 1 Vakinhoudelijk Verdieping Fase 2 scholing Vakmatige Fase 3 Zelfstandigheid Vergroten Fase 4 Onthechten Extern werken Fase 5 3

4 Medewerker heeft een actieve rol in het vaststellen van zijn traject
Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten Na verkrijgen van SW-indicatie via UWV Werkbedrijf komt de medewerker op de wachtlijst Bij voldoende formatieruimte wordt de toekomstige medewerker opgeroepen voor een intake gesprek In dit gesprek wordt een realistisch beeld geschetst van de mogelijkheden in het bedrijf evenals afspraken tbv het werk en ontwikkeling De competenties en ambities worden bepaald m.b.v. Dariuz-diagnose (nul-POP) en medewerker maakt zijn/ haar verwachtingen kenbaar Medewerker heeft een actieve rol in het vaststellen van zijn traject

5 Na iedere stage wordt geëvalueerd door de teamleider met de medewerker
Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten Medewerker start binnen de sector ontwikkeling tenzij men direct bemiddeld wordt vanaf de wachtlijst naar begeleid werken Medewerker loopt stages in verschillende werksoorten en leert basale werknemers-vaardigheden Na iedere stage wordt geëvalueerd door de teamleider met de medewerker Einde oriëntatieperiode volgt Dariuz-assessment, bepalen vervolg en begeleidingsbehoefte Fase 1 duurt maximaal 6 maanden Verpakkingswerk Digitaliseren Archiveren Wasserij Schoonmaak ICT Vervoer Groen Catering Administratie Maatwerk

6 Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten Begeleidingsaanbod Werkplek afgestemd op ontwikkeling van de medewerker Werkplek sluit aan op de gedragskwaliteiten, drijfveren en talenten van de medewerker Medewerker gaat in twee werksoorten die zijn/ haar voorkeur hebben zich verder verdiepen Als in fase 1 blijkt dat de medewerker geschikt is om buiten het LWB te werken dan zal hier direct mee worden gestart. Ook kan de medewerker geplaatst worden op de flexafdeling en werk-ervaring buiten het (interne)lwb opdoen Indien geschikt kunnen medewerkers direct in bemiddeling komen voor detacheren/ begeleid werken Er wordt een start gemaakt met vormende opleidingen en trainingen op de basis competenties

7 Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan (POP)
Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten Het is duidelijk in welke werksoort/ plek de medewerker zich wil ontwikkelen Vanuit de sectoren worden medewerkers meer vaardigheidsbestendig, vakvolwassen en voorbereid op begeleid werken en/of detacheren. De medewerker ontvangt vakmatige scholing en behaald zo mogelijk arbeidsmarktkwalificaties (AKA, WPO) De begeleiding van de medewerker gebeurt door de teamleider en/ of consulent Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan (POP)

8 De medewerker wordt begeleid door de teamleider of de consulent
Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten Medewerkers werken extern en zelfstandig op basis van een detachering Ter voorbereiding op Begeleid Werken kan de medewerker werken op de Flex-afdeling Medewerker heeft inmiddels een lage begeleidingsbehoefte, is redelijk vakvolwassen en beheerst de basale werknemersvaardigheden In de 4e fase wordt de medewerker geplaatst in een functie van de sector ‘Werken op Locatie’ (WOL) of ‘Detachering’ of regulier (BW) of ‘flexafdeling’ De medewerker wordt begeleid door de teamleider of de consulent Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan (POP), input vanuit Dariuz-assessment wordt meegenomen

9 Medewerker wordt ondersteund bij het zoeken van een geschikte vacature
Fase 0 Intake Fase 1 Oriëntatie Fase 2 Verdieping Vakinhoudelijk Fase 3 Vakmatige Scholing Fase 4 Zelfstandigheid Vergroten Fase 5 Extern werken Onthechten Voor medewerkers die geschikt/ gekwalificeerd zijn kan de overstap gemaakt worden van leerwerkbedrijf naar een regulier bedrijf (BW) Medewerker wordt ondersteund bij het zoeken van een geschikte vacature AM Groep treedt als bemiddelaar op Medewerker treedt in dienst bij een regulier bedrijf Medewerker en bedrijf krijgen ondersteuning van een trajectbegeleider

10 Reguliere Arbeidsmarkt
Introductie Oriëntatie Proeftijd LWB WOL Detacheren Flex Begeleid Werken Reguliere Arbeidsmarkt

11

12 Basale Werknemers- vaardigheden
Sector Ontwikkelen Intake Dariuz Diagnose Werken op Locatie 45% - 30% Begeleiding 55% - 70% Productief Beroepsgericht Opleiden POP / Dariuz Assessment Introductie 6-8 weken Basale Werknemers- vaardigheden 100% - 90 % Begeleiding 0% - 10% Productief Detacheren 30% - 15% Begeleiding 70% -85% Productief 90% - 75% Begeleiding 10% - 25% Productief WPO fase A + B Dariuz assessment 2-8 weken Oriëntatie Begeleid Werken 15% - 0% Begeleiding 85% % Productief Startkwalificatie Arbeidsmarkt POP / Dariuz Loonwaarde 25% - 40% Productief 75% - 60% Begeleiding WPO Fase C 4-8 weken Proeftijd Leer Werk Bedrijf 60% -45% Begeleiding 40% - 55% Productief

13 Samenwerking CleanLeaseLamme & AM Groep

14 Projectdoelstelling Beschrijven van ervaringen/ uitkomsten en resultaten die voortkomen uit deze samenwerking Monitoren ontwikkeling medewerkers door middel van inzet verschillende instrumenten ter bevordering van ontwikkeling medewerkers Doorstroom naar individuele –en (andere)groepsdetacheringen Groei in plaatsingen bij CleanLeaseLamme, CleanLeasefortex en Lamme Textielbeheer op werklocaties in de regio Project verder uitdragen aan het MKB en SW bedrijven

15 Randvoorwaarden Goede overlegstructuren over bezetting, ontwikkeling, doorstroom, uitstroom, etc. Win-win situatie, vertrouwen en samenwerken Maatwerk voor de medewerker Voldoende faciliteiten, (financiële)middelen, instrumentarium, training en opleiding ten behoeve van de ontwikkeling medewerkers Goede begeleiding van de medewerkers door detacheringconsulent/ CLL Aandacht voor externe communicatie in de regio over dit project, maar ook andere mogelijkheden van AM Groep.

16 Verschil van aanpak tov reguliere consulent
Striktere scheiding op het vakinhoudelijke en mensdeel (spreekuur) Operationele bezetting wordt verzorgd door consulent Dagelijks productie/ bezettingsoverleg Initiator van jobrotation Coaching van de medewerkers op de werkvloer Coaching van de leidinggevende (voorlieden, relatie) Intensieve monitoring van medewerkers (fleximatrix) Kennis hebben van operationele zaken om goede inschatting/ stappen te kunnen maken met de medewerkers Meedenken in operationele procesverbeteringen

17

18 Bedankt voor uw aandacht.
Frank Terpstra sectormanager detacheren AM Groep 023 –


Download ppt "Presentatie AM Groep Flowchart ontwikkelen & onthechten AM Groep"

Verwante presentaties


Ads door Google