De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de weduwe en de stromende olie

Verwante presentaties


Presentatie over: "de weduwe en de stromende olie"— Transcript van de presentatie:

1 de weduwe en de stromende olie
2 Koningen 4:1-7

2 Elia - 1 Koningen 17-19, 21 en 2 Koningen 1,2
Elisa – 1 Koningen 19 en 2 Koningen 2-8

3 Elia - God is Jah(weh) Elisa – God is verlossing

4

5 Elia gaf Elisa de mantel (1 Koningen 19:19) Elisa begeerde twee delen van de geest van Elia (2 Koningen 1:9)

6 Bij Elia 8 wonderen: hemel gesloten, geen regen (1 Kon.17:1)
olie vermeerderd (17:14) zoon van de weduwe opgewekt (17:22,23) vuur van de hemel (18:38) regen (18:45) vuur op de 50 (2 Kon.1:10) vuur op de 50 (2 Kon.1:12) Jordaan wijkt (2 Kon.2:8)

7 Bij Elisa 16 wonderen: - Jordaan wijkt (2:14)
Bij Elisa 16 wonderen: Jordaan wijkt (2:14) - brood vermeerderd (4:43) - wateren gezond gemaakt (2:21) - Naäman genezen (5:10) - beren uit het woud (2:24) - Gehazi melaats (5:27) - water voor koningen (3:20) - IJzer komt boven drijven (6:6) - olie voor de weduwe (4:1-7) - blinden gaan zien (6:17) - geschenk: een zoon (4:16,17) - met blindheid geslagen (6:18) - opwekking uit de dood (4:35) - herstel van zicht (6:20) - meel in de pan (4:41) - man leeft in het graf (13:21)

8 1 Een vrouw, een van de vrouwen van de zonen van de profeten, riep tot Elisa en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar Jahweh vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn twee kinderen als dienaren met zich mee te nemen.

9 Een vrouw, een van de vrouwen van de zonen van de profeten, nu weduwe

10 Romeinen 7:2 Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de levende man. Als de man echter gestorven is, is zij buiten de werking van de wet van de man.

11 Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar Jahweh vreesde.
Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. op Hem zal de geest van Jahweh rusten: de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze van Jahweh. zijn ruiken zal zijn in de vreze van Jahweh Jesaja 11:1,2

12 Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn twee kinderen als dienaren met zich mee te nemen.

13 2 Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen
2 Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie.

14 een kruikje olie: kruik = aarden olie = geest (woord)

15 3 Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u van buiten vaten (klh), van al uw buren, lege (rq) vaten; laat het er niet weinig zijn.

16 Elisa spreekt (verheerlijkte Christus, de Eerstgeborene uit de doden)
Vaten komen (gemeente geroepen) Lege vaten: moeten gevuld worden

17 2000 jaar Verborgenheid - geheimenis
4 ‘Ga naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens in al die vaten, en zet de volle weg’. Verborgenheid - geheimenis Openbaar koninkrijk Openbaar koninkrijk 2000 jaar

18 5 Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die brengen ze dichtbij haar en zij giet erin. Werk van God/Christus nu: de roeping, opbouw en completering van het lichaam van Christus (lege vaten worden gevuld met olie)

19 In Hem ook zijn jullie, die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in Hem ook zijn jullie, die geloven,verzegeld met de geest van de belofte, de heilige Efeziërs 1:13 opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthuling in erkenning van Hem Efeziërs 1:17

20 Elisa, de man van God: iemand (als type van de verheerlijkte Heer Jezus Christus) die het woord van Christus spreekt Timotheüs : opdat de mens Gods (vat) volkomen is….

21 maar weest vervuld met geest, tot jezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer Efeziërs 5:18,19

22 6 En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen.

23 En het gebeurde….tijd ging voorbij
toen de vaten vol waren … volheid In onze tijd: de verhoogde Heer spreekt, door Zijn woord; die je met geest (olie) vult!

24 Er is geen vat meer. Toen bleef de olie staan
Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.

25 7. Zij kwam en vertelde het de man Gods.
Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, jullie kunnen leven van wat overblijft….


Download ppt "de weduwe en de stromende olie"

Verwante presentaties


Ads door Google