De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ontheffingsnota: een praktijkvoorbeeld Ir. Barbara Vael afdeling Water 24 mei 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ontheffingsnota: een praktijkvoorbeeld Ir. Barbara Vael afdeling Water 24 mei 2005."— Transcript van de presentatie:

1 De ontheffingsnota: een praktijkvoorbeeld Ir. Barbara Vael afdeling Water 24 mei 2005

2 Situering van het project

3

4

5

6

7

8 Onderzoek MER-plicht

9 BVR houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage Bijlage II: initiatiefnemer kan een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen 1 c): waterbeheersingsprojecten op onbevaarbare waterlopen, zoals de aanleg van overstromingsgebieden, wachtbekkens of nieuwe waterlopen, die gelegen zijn in of een aanzienlijke invloed hebben op een bijzonder beschermd gebied

10 gewestplan

11 Beschikbare informatie

12 Eerder uitgevoerde studies Kwantitatieve informatie beschikbaar uit de uitgevoerde modelleringsstudie Kwalitatieve bespreking van het gebied opgenomen in de ecologische inventarisatie

13 Te verwachten effecten Water Bodem Fauna/Flora...

14 Onderzoek mogelijke aanvullende (geen milderende!) maatregelen In het kader van de ecologische inventarisatie werd bekeken welke mogelijkheden het toekomstige gog bood voor verdere ontwikkeling

15

16 Onderzoek ontheffing

17 Globale beoordeling van de beschikbare informatie is er gedetailleerde informatie beschikbaar? is deze informatie voldoende recent (oog hebben voor recente ontwikkelingen!)? kan worden aangenomen dat de effecten niet significant zullen zijn?

18 Concrete aanpak

19 Overleg met de Cel MER: aftoetsen standpunt inzake ontheffingsaanvraag (informele stap) –Onderhandelingsprocedure met externe studiebureaus –Studiebureau stelt ontheffingsnota op Nadien volgt opnieuw overleg met de cel Mer om opgestelde nota af te toetsen en te kijken waar nog aanvullingen nodig zijn (informele stap) Tenslotte wordt de ontheffingsaanvraag ingediend

20 Knelpunten en conclusies

21 Knelpunten als ontheffing niet wordt toegestaan: minimum 2 maanden verloren! de administratie beslist “geval per geval”, dus initiatiefnemer verkeert in onzekerheid hoe een kwalitatieve ontheffingsnota opstellen? Erkende deskundigen?

22 hoe giet je dit in een overheidsopdracht: wat is de finaliteit van deze opdracht? –ontheffingsnota omvat projectbeschrijving (zoals kennisgeving) bespreking te verwachten effecten aan de hand van beschikbare info (ingreep-effect schema) geen openbaar onderzoek voorzien, dus ook geen directe inspraak! gebrek aan voorbeelden over wat kan en niet kan inzake ontheffing

23 Conclusies Samenlopen kennisgeving en ontheffing zou opdrachtgever stuk onzekerheid besparen Nu: afwachten wat de ontheffing in de praktijk wordt Als ontheffingsaanvraag wordt goedgekeurd: tijdswinst en minder kosten


Download ppt "De ontheffingsnota: een praktijkvoorbeeld Ir. Barbara Vael afdeling Water 24 mei 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google