De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen
Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

2 Schema strategie Interne analyse Externe analyse Sterkten en zwakten
(Strengths, Weaknesses) Externe analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Strategische opties Beoordelingscriteria en selectie Strategie en vaststellen ondernemings-doelstellingen Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

3 Structure follows strategy
Definitie Strategisch management Die activiteiten die het centrale management moet ontplooien met betrekking tot: het formuleren en vaststellen van de toekomstige koers van de organisatie/BU voor de (middel-)lange termijn (richten) de wijze waarop de organisatie moet worden ingericht om de uitgezette koers te kunnen realiseren (inrichten) Structure follows strategy Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

4 SWOT; Sterkten versus Kansen
Hoofdvraag 1 (extern gericht) Stellen de ‘sterkten’ de organisatie in staat de ‘kansen’ op korte termijn effectief op te pakken? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe flexibel is de organisatie op korte termijn? (Interne) Sterkten (Externe) Kansen Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

5 SWOT; Zwakten versus Kansen
Hoofdvraag 1 (intern gericht) Verhinderen de ‘zwakten’ de organisatie om de ‘kansen’ op termijn effectief op te pakken? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is het verander/innovatievermogen van de organisatie op korte termijn? (Interne) Zwakten (Externe) Kansen Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

6 SWOT; Sterkten versus Bedreigingen
Hoofdvraag 1 (extern gericht) Stellen de ‘sterkten’ de organisatie in staat om de ‘bedreigingen’ op korte termijn zelfstandig op te vangen? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is het weerstandsvermogen van de organisatie op korte termijn? (Hoe zit het met bijv. de financiële reserves van de organisatie?) (Interne) Sterkten (Externe) Bedreigingen Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

7 SWOT; Zwakten versus Bedreigingen
Hoofdvraag 1 (intern gericht) Verhinderen de ‘zwakten’ de organisatie om de ‘bedreigingen’ te weren? Vecht de onderneming tegen zijn ondergang? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is het saneringsvermogen van de organisatie op korte termijn? (In geval van ongewijzigd beleid verdwijnt de organisatie!) (Interne) Zwakten (Externe) Bedreigingen Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

8 Strategische opties BS Strategieën BZ Strategieën KS Strategieën
Consolideren Beheersen Ontwijken BZ Strategieën Afbouwen Stoppen Saneren KS Strategieën Ontwikkelen Groeien KZ Strategieën Versterken Verbeteren S t e r k n Z w a Kansen Bedreigingen Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

9 Strategische beleidsopties
Afbouwen Stoppen Saneren Ontwikkelen Liquideren Verkopen Outsourcen Management buy-out / buy-in Crisismanagement Make or Buy Structuur aanpassing Waardebepaling Specialiseren / concentreren Desinvesteren Reorganiseren / Turnaround Ontvlechten Activity Based Costing Benchmarking Overhead Value Analysis Starten Innoveren Introduceren Co-makership R&D samenwerking BCG / GE portfolio analyse HRM / Innovatievermogen INK / EFQM SWOT analyse Vijfkrachten analyse Beleidsopties Instrumenten Strategie Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

10 Strategische beleidsopties
Consolideren Stabiliseren Beheersen Groeien Handhaven marktpositie Kostenbeheersing Efficiëntieverbetering Effectiviteitsverbetering Activity Based Costing Balanced Scorecard Benchmarking BPR Waardeketen Expanderen Diversificeren Acquisities Joint ventures Allianties Customer marketing Groeistrategieën Ansoff Groeistrategieën McKinsey Strategic Business Units Beleidsopties Instrumenten Strategie Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

11 Basis (marketing)strategieën
Generieke strategieën Concurrentie Strategieën kostenleiderschap differentiatie versterkingsstrategie marktleider marktuitdager marktvolger, of marktnicher Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

12 Balanced Scorecard, Kaplan en Norton (1)
De Balanced Scorecard (BSC) is een door Robert S. Kaplan en David P. Norton ontwikkeld management-dashboard dat naast financiële indicatoren ook bestaat uit niet-financiële (operationele) indicatoren. In de Balanced Scorecard worden de prestaties van een onderneming vanuit vier invalshoeken gemeten: Financiën Klanten (afnemers en markten) Interne processen Groei en leren (innovatie) Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

13 Balanced Scorecard, Kaplan en Norton (2)
Kritische succesfactoren (KSF) Factoren van essentieel belang voor de continuïteit; welke factoren bepalen het succes van de organisatie? Doelstellingen Welke doelen streven we na in B-SMART termen? Prestatie indicatoren (PI) Hoe meten we resultaten / halen we de KSF’s? Normen Welke normen stellen we voor de resultaten? Verbeteracties Welke operationele acties ondernemen we om de doelen te bereiken? Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

14 Balanced Scorecard, Kaplan en Norton (3)
Visie, Missie, Doelen & Strategie Financiën Doelen Indicatoren Hoe goed doen we het voor onze aandeelhouders? Klanten Hoe worden we gewaardeerd door klanten? Groei & Leren Hoe kunnen we ons zelf blijven verbeteren? Interne processen In welke processen moeten we heel goed zijn? Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

15 Invoeringsmodel Balanced Scorecard
Strategie ontwikkeling Sturen van processen Visie, missie, strategie Klanten Interne processen Financiën Groei en leren Kritische Succesfactoren Prestatie indicatoren Doelstellingen Actiepunten Processen TVB Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

16 Balanced Scorecard en strategie
Lange termijn Aandeelhouderswaarde Productiviteitsstrategie Groeistrategie Verbeter kostenstructuur Verhoog benutting activa Breid winst mogelijkheden uit Verhoog klantwaarde Klantwaarde voorstel Prijs Beschikbaarheid Kwaliteit Keuze Functionaliteit Service Partnership Merk Product / service attributen Relatie Imago Financieel Perspectief Klant Intern Groei & Leren Operationele processen Regel en sociale processen Innovatie processen Klantgerichte processen Bevoorrading Productie Distributie Risico management Omgeving Veilig / gezond Werkgelegenheid Maatschappij Selectie Acquisitie Behoud Groei Kans-identificatie R&D portfolio Design / Ontwerp Lanceren Menselijk Kapitaal Informatie Kapitaal Organisatie Kapitaal Leiderschap Cultuur Aanpassing Samenwerking Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

17 Groeistrategieën van Ansoff
Productontwikkeling Diversificatie Marktpenetratie Marktaandeel vergroting Marktontwikkeling Bestaand Nieuw M A R K T PRODUCT Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie

18 Groeistrategieën McKinsey
Nieuwe competatieve arena’s Nieuwe industriële structuren Nieuwe geografische gebieden Nieuwe logistieke benadering Nieuwe producten en service Bestaande producten naar nieuwe afnemers Bestaande producten naar bestaande afnemers Hoe? Acquisities Joint Ventures Minderheids aandeelhouder Strategische Allianties Marketing Partnership Organisch Investeren R I S CO Algemene opties en investeringsstructuren voor een groeistrategie Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie


Download ppt "Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google