De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Macro analyse DEPEST analyse Demografisch Economisch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Macro analyse DEPEST analyse Demografisch Economisch"— Transcript van de presentatie:

1 Macro analyse DEPEST analyse Demografisch Economisch
Politiek/juridisch Ecologisch en etnisch Sociaal cultureel Technologisch

2 PLC per niveau De PLC per productklasse productvorm merk
wordt in deze volgorde steeds korter Er bestaan: behoeftenlevenscycli technologielevenscycli (demand/technology life cycle; Kotler)

3 Economische factoren Varkenscyclus: vraag, productie, overproductie, faillissementen, tekorten etc. Hoogconjunctuur/laagconjunctuur wisselen elkaar af. Booming, en dan winstwaarschuwingen, laag consumentenvertrouwen, ondernemersvertrouwen (CBS-indexen)) EMU eisen (het Stabiliteitspact: inflatie, rente, overheidstekort < 3% van BBP, overheidsschuld < 60% van BBP) GATT akkoord, uitgevoerd door WTO: vrij handelsverkeer stimuleren, blokkades wegnemen (o.a. landbouwsubsidies, importheffingen).

4 Politiek/juridische factoren
Wet productaansprakelijkheid: producent, importeur en leverancier kunnen aansprakelijk worden gesteld. Bewijslast bij klager. Ook aansprakelijk als partijen zorgvuldigheid hebben betracht, tenzij gebrek niet vermoed op basis van stand wetenschap/technologie. Prijzenwet: Ingrijpen door Min. van EZ bij minder gunstige macro-economische ontwikkelingen Colportagewet: Onvoorbereide verkoop. Als bedrag > € 34.50, dan schriftelijke overeenkomst op straffe van vernietigbaarheid 8 dagen bedenktijd voor koper Wet op Kansspelen Prijsvragen moeten vooral op prestatie gebaseerd zijn. Max. € 1136 Winkelweekacties: kosteloze deelname, < € 4.545 Wet Economisch Mededinging: Bevorderen gezonde mededinging. Verboden op horizontale prijsbinding/kartel, en collectieve verticale prijsbinding. Toezichthouder Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa)

5 Politiek/juridische factoren (2)
Reclame Code Commissie: Nederlandse Code voor het Reclamewezen. Zelfregulering, geen sancties. Vergelijkende reclame: toegestaan mits: niet misleidend, alle essentiële punten worden in de vergelijking mee genomen. Wet Misleidende Reclame: adverteerder is aansprakelijk voor schade. Wet Bescherming Persoonsgegevens: doelbinding, zorgvuldigheid, informatieplicht, meldingsplicht registraties

6 Ecologie en Sociaal cultureel
Ecologie: ontwikkelingen sinds de Club van Rome (1970). Sociaal cultureel: primaire waarden: godsdienst, huwelijk, arbeidsmoraal. secundaire waarden: mode, eetpatroon, vrijetijdsbesteding. Technologie: demand pull versus technology push.

7 Porters 5 krachtenmodel
Toetredingsbarrieres: schaalvoordeel merkbekendheid en loyaliteit kapitaal overstapkosten (industriële markten) toegang tot distributiekanalen overheidsbeleid Uittredingsbarieres: strategische belangen specialistische bedrijfsmiddelen vaste uittredingslasten (o.a. ontslag) emotionele barrières (Vendex en V&D).

8 Porter checklist concurrentie
Producten Distributie Marketing en verkoop Core competence Groei mogelijkheden Reactiesnelheid Uithoudingsvermogen Organisatie management kwaliteiten Portefeuille moederbedrijf/concern Kosten/synergie met moeder/zusterbedrijven Financiële positie Research en technische skills Productie/operational excellence


Download ppt "Macro analyse DEPEST analyse Demografisch Economisch"

Verwante presentaties


Ads door Google