De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stoffen en stofeigenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stoffen en stofeigenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Stoffen en stofeigenschappen

2 Atomen Een stof is opgebouwd uit een of meer atomen.
Een atoom bestaat uit een kern (+) er omheen elektronen (-). De atoom massa is gelijk aan de massa van de kern. Er zijn meer dan 100 soorten. Elke soort wordt aangegeven met een letter en staan in het periodiek systeem.

3 Het periodiek systeem

4 Molecuul Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof.
Een molecuul is opgebouwd uit een of meer atomen. Elk moleculen heeft een scheikundige benaming (formule). Water = H20

5 Scheikundige formule 3H2O Water De scheikundige molecuul naam
Water bestaat uit: 2 waterstof atomen hier zij dus x 2 = 6 waterstofatomen 1 Zuurstofatoom x 1 = 3 zuurstofatomen Verlaagt cijfer achter de letter geeft het aantal atomen weer. Als er niks staat betekend het dat er èèn van het soort is Het cijfer vooraan betekend het aantal moleculen.

6 Molecuul model Soorten stofeigenschap eigenschappen
Smelt/kookpunt Kleur Dichtheid Aantal gram van 1 cm³ Soortelijke weerstand Elektrische geleiding Soortelijke warmte Energie die nodig is om 1 gram stof 1 °C te verwarmen Uitzettingscoëfficiënt Aantal mm die een stof van 1m lang en 1mm² bij 1°C verwarming uitzet

7 Massa De hoeveelheid stof (afhankelijk van aantal moleculen) massa (m) in gram (g) Massa kan je op aarde wegen op een weegschaal. Massa is evenredig met volume.

8 Volume Omvang van hoeveelheid stof Volume (V) in kubieke centimeter (cm³) Volume kan je bereken (tabel 5 binas) Balk: V = l • b • h Cilinder V = π • r² • h Via onderdompelingmethode voor onregelmatig voorwerp

9 Dichtheid Verhoudingsgetal tussen massa en volume
Dichtheid is een stofeigenschap. Zie tabel 15 en 16 Binas Grootheid ρ (RHO) Eenheid g/cm³ of kg/dm³ Aantal gram van één kubieke centimeter stof

10 Dichtheid als verhoudingsgetal
Dichtheid is de massa van 1 cm³ stof

11 Formule Tabel 9 van de Binas m = V • ρ ρ = m / V V = m / ρ

12 Voorbeeld Dichtheid is een stofeigenschap
Een klompje goud dompelen we onder in een maatcilinder. Het waterniveau stijgt van 30 mL naar 46 mL. Bereken de massa. Dichtheid is een stofeigenschap Zoek in tabel 15 de dichtheid van goud op.

13 Berekening m = ? V = 46 mL – 30 mL = 16 mL = 16 cm³ (tabel 2 Binas) ρ = 19,3 g/cm³ m = V • ρ m = 16 cm³ • 19,3 g/cm³ m = 308,8 g


Download ppt "Stoffen en stofeigenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google