De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Redoxreactie’s Halogenen en Metalen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Redoxreactie’s Halogenen en Metalen"— Transcript van de presentatie:

1 Redoxreactie’s Halogenen en Metalen

2 Redoxreactie Reactie met elektronen overdracht.
Reductor – staat elektronen af Mg, wanneer dit ioniseert ontstaat Mg2+. Mg heeft twee elektronen afgestaan. Oxidator- neemt elektronen op Bijvoorbeeld O2, wanneer dit ioniseert onstaat O2-. O2 heeft twee elektronen opgenomen.

3 Halfreacties Een bekende reactie is: 2 Na(s) + Cl2(g)  2 NaCl(s) Ook hierbij is sprake van elektronenoverdracht. Na staat een elektron af aan Cl2. Dit kan als volgt worden voorgesteld:

4 Halfreacties (2) De reactie kan worden opgesplitst in zogenaamde halfreacties. 2 Na  2 Na+ + 2 e- Cl2 + 2 e-  2 Cl- Na optellen volgt er: 2 Na + Cl2  2 Na+ + 2 Cl- 2 Na + Cl2 2 NaCl

5 Halfreacties (3) Het zelfde voorbeeld nog een keer, maar nu met namen van deeltjes en halfreacties

6 Redox reductor(red)= deeltje dat elektronen kan afstaan oxidator(ox)= deeltje dat elektronen kan opnemen reductie= elektronenopname oxidatie= elektronenafgifte oxidator wordt gereduceerd reductor wordt geoxideerd Bij redoxreacties verandertde lading van de atomen, aantal afgestane e-= aantal opgenomen e- lading voor de pijl= lading na de pijl.

7 Halogenen De oxidatorsterkte van de halogenen komt overeen met de volgorde in groep 17 van het periodiek systeem

8 Reactie? Reactie tussen de sterkste reductor en de sterkste oxidator.
Alleen reactie als de oxidator sterker is dan de geconjugeerde oxidator van de reductor Als een pijl kan lopen van links naar rechts, van boven naar beneden Fluor (F2) reageert wel met een jood ion (I-) Broom (Br2) reageert niet met een chloride ion (Cl-)

9 Metalen Metaalatomen staan elektronen af, zijn dus een red.
Metaalionen nemen elektronen op, zijn dus een ox. Metaalatomen reageren met metaalionen: Bv: Zn + Pb2+  Pb + Zn2+ Splitsen in halfreacties: Zn  Zn2+ +2 e- Pb2+ +2 e- Pb

10 Reacties met Metalen Fe  Fe2+ + 2 e- Cu2++ 2 e- Cu
Het algemene schema van een reactie tussen een metaalatoom en een metaalion: Fe  Fe e- Cu2++ 2 e- Cu Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu red1  ox1 + n e- ox2 + n e-  red2 red1 + ox2  ox1 + red2

11 Sterkte van metalen De sterkte van de reductor (metaalatoom) hangt af van de edelheid van het metaal Hoe edeler het metaal, hoe moeilijker het elektronen afstaat, en hoe zwakker de reductor is. Hoe onedeler het metaal, hoe makkelijker het elektronen afstaat, en hoe sterker de reductor is De sterkte van de oxidator (metaalion) hangt omgekeerd af van de edelheid van het metaal Hoe edeler het metaal, hoe makkelijker het elektronen opneemt, hoe sterker de oxidator is Hoe onedeler het metaal, hoe moeilijker het elektronen opneemt en hoe zwakker de oxidator is.

12 Reactie? Bij een redoxreactie zijn de ox en de red voor de pijl
sterker dan de ox en de red na de pijl. Als een pijl kan lopen van links naar rechts, van boven naar beneden

13 Opgaven Kan koper met zoutzuur reageren? Zo ja, geef de RV.
Kan lood met zoutzuur reageren? Zo ja, geef de RV.


Download ppt "Redoxreactie’s Halogenen en Metalen"

Verwante presentaties


Ads door Google